Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy standardu IAS 19 týkající se změn plánu, krácení a vypořádání

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dne 7. února 2018 vydala „Změny plánu, krácení a vypořádání (Úpravy IAS 19)“, a uzavřela tak jeden ze dvou problémů spojených s IAS 19, které byly předloženy Interpretačnímu výboru IFRS a řešeny společně v červnu 2015.

Situace
Rada IASB v červnu 2015 vydala zveřejněný návrh ED/2015/5 Přecenění v případě změny plánu, krácení nebo vypořádání/Dostupnost náhrady z plánů definovaných požitků (navrhované úpravy IAS 19 a IFRIC 14), spojující dva problémy, které byly Interpretačnímu výboru IFRS předloženy samostatně, do jedné sady úzce zaměřených úprav standardu IAS 19 Zaměstnanecké požitky a IFRIC 14 IAS 19 – Limit aktiva definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich interakce.
V dubnu 2017 se však rada IASB rozhodla zaměřit na úpravy IAS 19 a v září 2017 potvrdila, že je provede navzdory tomu, že úpravy IFRIC 14 odložila. Ačkoli byly řešeny společně, úpravy IAS 19 s úpravami IFRIC 14 nijak nesouvisí.

Změny
IAS 19 Zaměstnanecké požitky stanovuje, jak má účetní jednotka účtovat o plánu definovaných požitků. Pokud dojde ke změně plánu – úpravě, krácení či vypořádání – vyžaduje IAS 19, aby účetní jednotka přecenila svou čistou pohledávku či čistý závazek z definovaných požitků.
Novelizace Změny plánu, krácení a vypořádání (Úpravy IAS 19) stanovuje, jak mají účetní jednotky určovat náklady na penze, pokud dojde ke změnám v plánu definovaných požitků.
Úpravy vyžadují, aby účetní jednotka využila aktualizované předpoklady z tohoto přecenění k určení současných nákladů na služby a čistého úroku na zbytek účetního období po změně plánu. IAS 19 doposud nespecifikoval, jak se tyto náklady v době po změně plánu mají určovat. Očekává se, že díky požadavku na použití aktualizovaných předpokladů úpravy IAS 19 poskytnou uživatelům účetních závěrek užitečné informace.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení
Účetní jednotka uplatňuje úpravy u změn plánů, krácení nebo vypořádání, k nimž došlo na začátku nebo po začátku prvního ročního účetního období začínajícího 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější aplikace je možná, ale informaci o ní je třeba zveřejnit.

Zdroj: www.iasplus.com

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right