Účetnictví 

Rada IASB vydala úzce zaměřené úpravy IFRS 17 a IFRS 4

Dne 25. června 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokument „Úpravy IFRS 17“, které mají řešit obavy a úskalí implementace, jež se vyskytly v roce 2017 po zveřejnění standardu IFRS 17 „Pojistné smlouvy“. Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později, dřívější použití je povoleno.

Hlavní změny vyplývající z úprav IFRS 17 a IFRS 4:

 • Odložení data prvotní aplikace IFRS 17 o dva roky na roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později a změna pevného data vypršení dočasné výjimky ve standardu IFRS 4 Pojistné smlouvy z použití standardu IFRS 9 Finanční nástroje tak, aby měly účetní jednotky povinnost použít IFRS 9 pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo po tomto datu
 • Výjimka z rozsahu působnosti standardu pro smlouvy o kreditních kartách a podobné smlouvy a nepovinná výjimka z rozsahu působnosti pro úvěrové smlouvy s pojistným krytím omezeným na částku úvěru
 • Vykazování peněžních toků k pořízení pojištění, které se vztahují k očekávaným prodloužením smlouvy, včetně pokynů pro peněžní toky z pořízení pojištění vykazované v podnikové kombinaci
 • Použití IFRS 17 v mezitímních účetních závěrkách
 • Alokace marže smluvní služby vztahující se ke službě s návratností investice a službě související s investicí
 • Možnost zmírnění rizika za použití jiných než derivátových nástrojů
 • Náhrada ztrát z podkladových pojistných smluv  prostřednictvím sjednaných zajistných smluv
 • Prezentace ve výkazu o finanční situaci
 • Otázky přechodu: klasifikace smluv pořízených v době jejich vypořádání a pokyny k přepočtu možnosti zmírnění rizika použité v předcházejících obdobích
 • Méně závažné otázky aplikace standardu IFRS 17

Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo po tomto datu, dřívější použití je povoleno. Uplatňují se retrospektivně v souladu s IAS 8.

Podrobné informace o úpravách IFRS 17 a IFRS 4 naleznete v IFRS in Focus z června 2020.

Zdroje: www.iasplus.com, IFRS in Focus (červen 2020)

IFRS 17 IFRS 4 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right