Technologie  Nemovitosti 

Realitní předpovědi na rok 2019: Co všechno bude posouvat svět Real Estate vpřed?

V minulém roce začala společnost Deloitte vydávat sérii krátkých článků, ve kterých byly představeny základní přístupy, jež mění nemovitostní odvětví. Zmíněná témata zahrnovala zejména coworking, blockchain, robotiku a lidské zdraví. Vydařená série nyní pokračuje dalšími tématy z oblasti technologií, strategie a budoucnosti práce. Pojďte s námi nahlédnout do budoucnosti v krátkém souhrnu vydaných článků.

Byznys modely založené na datech

Díky své dostupnosti se technologie stále více dostávají do všech aspektů života. Senzory a smart zařízení jsou již běžnou součástí budov a pozvolna se objevují i ve veřejných prostranstvích. S jejich využíváním je ale spojena i produkce množství dat, jejichž objem bude exponenciálně narůstat. V rámci odvětví nemovitostí mohou tato data, za předpokladu jejich efektivního využití, poskytovat jednotlivým zúčastněným konkurenční výhodu a tím i možnost vyhnout se potenciálnímu zlomu ve specifických oblastech podnikání. Prediktivní analytika může například poskytovat včasné varování při údržbě technických prvků objektu a za pomoci umělé inteligence přispívat ke zlepšování digitální bezpečnosti. K co nejvyššímu využití potenciálu těchto technologií bude ale nutná spolupráce všech zúčastněných.

Digitální dvojče

Ve světě, kde se budovy stávají stále komplexnějšími a každá jejich následná přestavba bývá náročnější na koordinaci, poskytuje digitální dvojče prostor pro včasnou simulaci činností a přístup k aktuálním informacím. Pro dosažení co největšího užitku při správě objektu je následně nutné k digitálnímu dvojčeti přistupovat z pohledu, který zahrnuje všechny klíčové aspekty pobytu v budově – spotřebu elektrické energie, regulaci teploty, kvalitu vzduchu či pohyb osob. Model, který zohledňuje všechny tyto aspekty, lze pak aplikovat na ostatní budovy v portfoliu a následně optimalizovat spotřebu energie nebo využít tyto modely na simulace komplexních scénářů.

Průmyslové nemovitosti

Není to tak dávno, co byly průmyslové nemovitosti považovány za „ošklivá káčátka“. Vzhledem k růstu popularity e-commerce se z nich však staly jedny z nejžádanějších aktiv na investičním trhu. Měnící se nákupní návyky způsobily, že je logistických prostor stále nedostatek. Nicméně se začínají objevovat nové příležitosti v nadbytečných obchodních prostorech na okrajích měst, čímž se podporuje tzv. městská logistika. Ta ve zkratce znamená doručení objednávek v ten samý den, nebo dokonce do několika hodin od zadání v e-shopu z blízkých logistických center. Zásadní roli tak i nadále budou hrát propracované dodavatelské řetězce a jejich vyšší efektivita nejen za pomoci robotů.

Cirkulární ekonomika

Vlády, stavební společnosti, ale i neziskové organizace po celém světě se postupně zavazují k minimalizaci využívání prvotních materiálů v oblastech nemovitostí a stavebnictví. Příkladem je Nizozemsko, kde nedávno vznikla dohoda o snížení využití těchto materiálů o 50 % do roku 2030. Navzdory tomu, že tento přechod s sebou přináší mnoho překážek, poskytuje rovněž několik převratných příležitostí. Jednou z nich je tzv. aktivace materiálů ve finančních výkazech, což znamená, že doposud nezachycená hodnota materiálu v konstrukci objektu se ukáže rovnou ve finančních výkazech.

Bezpečnostní řešení

Rychlé tempo pokroku v oblasti technologií v komerčních nemovitostech s sebou přináší kromě jiného také nové formy rizika, se kterými se musí vlastníci nebo správci nemovitostí vypořádat. Za účelem eliminace kybernetických útoků a zvýšení bezpečnosti informací a osobních dat dochází k většímu využívaní senzorů v objektech. Společnosti vlastnící komerční nemovitosti tak musí lépe chránit nejen svá data, ale rovněž poskytnout ochranu před možným poškozením reputace správců objektů a nájemců.

Témata realitních předpovědí:

1. Byznys modely založené na datech

2. Digitální dvojče

3. Průmyslové nemovitosti

4. Cirkularita

5. Kybernetická bezpečnost 1 & 2

6. Blockchain

7. Strategický přístup k nemovitostem

8. Budoucnost práce

9. Budoucnost komerčních nemovitostí

10. Dopravou podmíněný rozvoj

Sérii všech článků si můžete přečíst na stránkách Deloitte.

 

Kybernetická bezpečnost
Technologie  Právo 

Úřad pro ochranu osobních údajů rozšiřuje působnost, proces vyřizování žádostí se zrychlí

S příchodem nového roku došlo v návaznosti na přijetí implementačního zákona k GDPR i k rozšíření působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti svobodného přístupu k informacím. Co to v praxi znamená? Kupříkladu zavedení přezkumného řízení, které by mělo zrychlit a zjednodušit vyřizování žádostí. Více informací najdete v našem únorovém TechLaw zpravodaji, kde se věnujeme ochranně osobních údajů. Dále se můžete dozvědět více o statistikách dozorové činnosti zmíněného Úřadu pro ochranu osobních údajů, rovněž vám představíme seznam operací zpracování, které nepodléhají vypracování DPIA, a podíváme se i na blížící se konec podpory pro cookies třetích stran v Google Chrome. 

21. 2. 2020
Technologie  Právo 

Robot nemůže být vynálezcem, potvrdil Evropský patentový úřad

Evropský patentový úřad potvrdil doposud uznávaný výklad, že umělá inteligence nemůže být u patentů uváděna jako vynálezce. Není totiž možné, aby práva s touto rolí spjatá vykonávalo zařízení nemající právní osobnost. Více informací najdete v našem únorovém TechLaw zpravodaji, kde se věnujeme oblasti cybersecurity a novým technologiím. To ale není vše – dále se dozvíte více o tom, jak kancelář prezidenta USA vydala návrh regulace vývoje na používání umělé inteligence, o upřesňovací novele zákona o kybernetické bezpečnosti, o hackerských útocích na benešovskou nemocnici a OKD a o ukončení podpory pro Windows 7. 

21. 2. 2020
Technologie  Právo 

YouTube a další videoplatformy čeká regulace, nově budou mít oznamovací povinnost vůči Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Na přelomu roku byly v oblasti telekomunikací a médií představeny dva legislativní návrhy, a to novela zákona o elektronických komunikacích a nový zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který se dotkne služeb jako je YouTube. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš únorový TechLaw zpravodaj. Zjistíte například také, jak Český telekomunikační úřad rozhodl v otázce spolků, které poskytují svým členům připojení k internetu, jsou podnikateli a podléhají vůči úřadu oznamovací povinnosti. 

21. 2. 2020