Technologie  Nemovitosti 

Realitní předpovědi na rok 2019: Co všechno bude posouvat svět Real Estate vpřed?

V minulém roce začala společnost Deloitte vydávat sérii krátkých článků, ve kterých byly představeny základní přístupy, jež mění nemovitostní odvětví. Zmíněná témata zahrnovala zejména coworking, blockchain, robotiku a lidské zdraví. Vydařená série nyní pokračuje dalšími tématy z oblasti technologií, strategie a budoucnosti práce. Pojďte s námi nahlédnout do budoucnosti v krátkém souhrnu vydaných článků.

Byznys modely založené na datech

Díky své dostupnosti se technologie stále více dostávají do všech aspektů života. Senzory a smart zařízení jsou již běžnou součástí budov a pozvolna se objevují i ve veřejných prostranstvích. S jejich využíváním je ale spojena i produkce množství dat, jejichž objem bude exponenciálně narůstat. V rámci odvětví nemovitostí mohou tato data, za předpokladu jejich efektivního využití, poskytovat jednotlivým zúčastněným konkurenční výhodu a tím i možnost vyhnout se potenciálnímu zlomu ve specifických oblastech podnikání. Prediktivní analytika může například poskytovat včasné varování při údržbě technických prvků objektu a za pomoci umělé inteligence přispívat ke zlepšování digitální bezpečnosti. K co nejvyššímu využití potenciálu těchto technologií bude ale nutná spolupráce všech zúčastněných.

Digitální dvojče

Ve světě, kde se budovy stávají stále komplexnějšími a každá jejich následná přestavba bývá náročnější na koordinaci, poskytuje digitální dvojče prostor pro včasnou simulaci činností a přístup k aktuálním informacím. Pro dosažení co největšího užitku při správě objektu je následně nutné k digitálnímu dvojčeti přistupovat z pohledu, který zahrnuje všechny klíčové aspekty pobytu v budově – spotřebu elektrické energie, regulaci teploty, kvalitu vzduchu či pohyb osob. Model, který zohledňuje všechny tyto aspekty, lze pak aplikovat na ostatní budovy v portfoliu a následně optimalizovat spotřebu energie nebo využít tyto modely na simulace komplexních scénářů.

Průmyslové nemovitosti

Není to tak dávno, co byly průmyslové nemovitosti považovány za „ošklivá káčátka“. Vzhledem k růstu popularity e-commerce se z nich však staly jedny z nejžádanějších aktiv na investičním trhu. Měnící se nákupní návyky způsobily, že je logistických prostor stále nedostatek. Nicméně se začínají objevovat nové příležitosti v nadbytečných obchodních prostorech na okrajích měst, čímž se podporuje tzv. městská logistika. Ta ve zkratce znamená doručení objednávek v ten samý den, nebo dokonce do několika hodin od zadání v e-shopu z blízkých logistických center. Zásadní roli tak i nadále budou hrát propracované dodavatelské řetězce a jejich vyšší efektivita nejen za pomoci robotů.

Cirkulární ekonomika

Vlády, stavební společnosti, ale i neziskové organizace po celém světě se postupně zavazují k minimalizaci využívání prvotních materiálů v oblastech nemovitostí a stavebnictví. Příkladem je Nizozemsko, kde nedávno vznikla dohoda o snížení využití těchto materiálů o 50 % do roku 2030. Navzdory tomu, že tento přechod s sebou přináší mnoho překážek, poskytuje rovněž několik převratných příležitostí. Jednou z nich je tzv. aktivace materiálů ve finančních výkazech, což znamená, že doposud nezachycená hodnota materiálu v konstrukci objektu se ukáže rovnou ve finančních výkazech.

Bezpečnostní řešení

Rychlé tempo pokroku v oblasti technologií v komerčních nemovitostech s sebou přináší kromě jiného také nové formy rizika, se kterými se musí vlastníci nebo správci nemovitostí vypořádat. Za účelem eliminace kybernetických útoků a zvýšení bezpečnosti informací a osobních dat dochází k většímu využívaní senzorů v objektech. Společnosti vlastnící komerční nemovitosti tak musí lépe chránit nejen svá data, ale rovněž poskytnout ochranu před možným poškozením reputace správců objektů a nájemců.

Témata realitních předpovědí:

1. Byznys modely založené na datech

2. Digitální dvojče

3. Průmyslové nemovitosti

4. Cirkularita

5. Kybernetická bezpečnost 1 & 2

6. Blockchain

7. Strategický přístup k nemovitostem

8. Budoucnost práce

9. Budoucnost komerčních nemovitostí

10. Dopravou podmíněný rozvoj

Sérii všech článků si můžete přečíst na stránkách Deloitte.

 

Předpovědi 2019 Digitalizace Data Real Estate Kybernetická bezpečnost
Technologie  Právo 

Etické aspekty využití umělé inteligence v soudních systémech

Využití umělé inteligence (AI) v soudních systémech má zlepšit efektivitu a kvalitu soudnictví. Aby však mohla sloužit občanům i soudům, je třeba ji využívat zodpovědně, respektovat základní práva jedinců a přitom mít na paměti některé základní zásady jako transparentnost, nediskriminace, kvalita a bezpečnost. Jak velká je pravděpodobnost, že naše práva budou v soudních síních svěřena algoritmům? 

18. 3. 2019
Nemovitosti 

Ikona stavebnictví – Kotva

Plocha náměstí Republiky v Praze začala vznikat přibližně v 60. letech 19. století, kdy byly odstraněny části středověkých hradeb. V tomto období se zároveň objevují první návrhy nové zástavby, z nichž nejvýznamnější realizovanou budovou je zřejmě Obecní dům z roku 1912. Postupným rozvojem ve 20. století se z náměstí stal významný veřejný prostor. Za socialismu se pak objevila do té doby v centru města nepoužitá, zvláštní forma architektury – hexagonální obchodní dům pojmenovaný po budově v těsné blízkosti Kotva. 

12. 3. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [březen 2019]

V únoru došlo v Itálii ke schválení průlomového zákona, podle nějž budou smart contracts oficiálně postaveny na roveň smlouvám. V Evropském parlamentu se budou v prvním čtení projednávat návrhy dvou nových směrnic, a to směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. 

12. 3. 2019