Technologie  Nemovitosti 

Realitní předpovědi na rok 2019: Co všechno bude posouvat svět Real Estate vpřed?

V minulém roce začala společnost Deloitte vydávat sérii krátkých článků, ve kterých byly představeny základní přístupy, jež mění nemovitostní odvětví. Zmíněná témata zahrnovala zejména coworking, blockchain, robotiku a lidské zdraví. Vydařená série nyní pokračuje dalšími tématy z oblasti technologií, strategie a budoucnosti práce. Pojďte s námi nahlédnout do budoucnosti v krátkém souhrnu vydaných článků.

Byznys modely založené na datech

Díky své dostupnosti se technologie stále více dostávají do všech aspektů života. Senzory a smart zařízení jsou již běžnou součástí budov a pozvolna se objevují i ve veřejných prostranstvích. S jejich využíváním je ale spojena i produkce množství dat, jejichž objem bude exponenciálně narůstat. V rámci odvětví nemovitostí mohou tato data, za předpokladu jejich efektivního využití, poskytovat jednotlivým zúčastněným konkurenční výhodu a tím i možnost vyhnout se potenciálnímu zlomu ve specifických oblastech podnikání. Prediktivní analytika může například poskytovat včasné varování při údržbě technických prvků objektu a za pomoci umělé inteligence přispívat ke zlepšování digitální bezpečnosti. K co nejvyššímu využití potenciálu těchto technologií bude ale nutná spolupráce všech zúčastněných.

Digitální dvojče

Ve světě, kde se budovy stávají stále komplexnějšími a každá jejich následná přestavba bývá náročnější na koordinaci, poskytuje digitální dvojče prostor pro včasnou simulaci činností a přístup k aktuálním informacím. Pro dosažení co největšího užitku při správě objektu je následně nutné k digitálnímu dvojčeti přistupovat z pohledu, který zahrnuje všechny klíčové aspekty pobytu v budově – spotřebu elektrické energie, regulaci teploty, kvalitu vzduchu či pohyb osob. Model, který zohledňuje všechny tyto aspekty, lze pak aplikovat na ostatní budovy v portfoliu a následně optimalizovat spotřebu energie nebo využít tyto modely na simulace komplexních scénářů.

Průmyslové nemovitosti

Není to tak dávno, co byly průmyslové nemovitosti považovány za „ošklivá káčátka“. Vzhledem k růstu popularity e-commerce se z nich však staly jedny z nejžádanějších aktiv na investičním trhu. Měnící se nákupní návyky způsobily, že je logistických prostor stále nedostatek. Nicméně se začínají objevovat nové příležitosti v nadbytečných obchodních prostorech na okrajích měst, čímž se podporuje tzv. městská logistika. Ta ve zkratce znamená doručení objednávek v ten samý den, nebo dokonce do několika hodin od zadání v e-shopu z blízkých logistických center. Zásadní roli tak i nadále budou hrát propracované dodavatelské řetězce a jejich vyšší efektivita nejen za pomoci robotů.

Cirkulární ekonomika

Vlády, stavební společnosti, ale i neziskové organizace po celém světě se postupně zavazují k minimalizaci využívání prvotních materiálů v oblastech nemovitostí a stavebnictví. Příkladem je Nizozemsko, kde nedávno vznikla dohoda o snížení využití těchto materiálů o 50 % do roku 2030. Navzdory tomu, že tento přechod s sebou přináší mnoho překážek, poskytuje rovněž několik převratných příležitostí. Jednou z nich je tzv. aktivace materiálů ve finančních výkazech, což znamená, že doposud nezachycená hodnota materiálu v konstrukci objektu se ukáže rovnou ve finančních výkazech.

Bezpečnostní řešení

Rychlé tempo pokroku v oblasti technologií v komerčních nemovitostech s sebou přináší kromě jiného také nové formy rizika, se kterými se musí vlastníci nebo správci nemovitostí vypořádat. Za účelem eliminace kybernetických útoků a zvýšení bezpečnosti informací a osobních dat dochází k většímu využívaní senzorů v objektech. Společnosti vlastnící komerční nemovitosti tak musí lépe chránit nejen svá data, ale rovněž poskytnout ochranu před možným poškozením reputace správců objektů a nájemců.

Témata realitních předpovědí:

1. Byznys modely založené na datech

2. Digitální dvojče

3. Průmyslové nemovitosti

4. Cirkularita

5. Kybernetická bezpečnost 1 & 2

6. Blockchain

7. Strategický přístup k nemovitostem

8. Budoucnost práce

9. Budoucnost komerčních nemovitostí

10. Dopravou podmíněný rozvoj

Sérii všech článků si můžete přečíst na stránkách Deloitte.

 

Kybernetická bezpečnost

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right