Deloitte živě 

Retail Summit 2022: Maloobchodní firmy jako akcelerátor udržitelného chování

Udržitelnost by se měla stát součástí každé firemní strategie. Cíle společností by však měly být vysoké a nekončit tam, kde končí legislativní rámec. Firmy by měly pochopit skutečný význam a důležitost udržitelnosti, patřičným způsobem jednat a být tímto svým chováním vzorem pro ostatní podniky, organizace, své zaměstnance i zákazníky. Smysluplná udržitelnost pro obchod a výrobu byla tématem naší panelové diskuze v rámci Retail Summitu 2022.

Nepřispívat ke klimatické krizi a nastavit interní i externí procesy takovým způsobem, aby jí bylo možné účinně předcházet – to jsou jedny z nejčastějších závazků, ke kterým se firmy v souvislosti s udržitelností hlásí. Důležitý je způsob, jak jich dostojí a jak je implementují do svých strategií. Nemělo by se tak ale dít jen kvůli pomyslné nálepce „jsme ekologická firma“ – cílem by měla být udržitelnost sama, a to kvůli svému významu a podstatě. Skrze to by pak měl i každý jednotlivec – zaměstnanec i zákazník – dospět k pochopení, proč je takové chování důležité, a sám, proaktivně a z vlastního přesvědčení tímto způsobem jednat. Shodli se na tom zástupci českých i světových retailových společností, kteří byli hosty diskuzního panelu Deloitte na Retail Summitu 2022, jenž pořádala společnosti Blue Events.

Investice do budoucna

„Udržitelnost už není o tom ‚rozumět‘, ale o tom ‚cítit‘. Všichni už víme, co to je udržitelnost, všichni už, věřím, víme, jak se chovat udržitelně, ale musíme to tak cítit. Musíme být skutečně osobně zodpovědní za všechny naše činnosti,“ řekl Václav Šíma, Head of Building Department ve společnosti Penny Market. Zároveň dodal, že ne za vším musí stát obrovská inovace – přispět k udržitelnosti může úplně každý, protože i malé kroky mohou přinést velký efekt.

Zmíněné velké inovační projekty nemusí být pro mnoho (například menších) firem finančně výnosné, tento faktor by však neměl být rozhodující. Firmy by k takovým projektům měly přistupovat jako k dlouhodobým investicím, které jim přinesou nejen samostatnost (například energetickou) a s tím spjaté finanční úspory, ale především tím přispějí k nápravě klimatické krize. Tomáš Lesa, ředitel nákupu ve společnosti MP Krásno, řekl: „U nás, když chceme postavit technologii pro nějaké vylepšení udržitelnosti, tak je to na 3 až 5 let naprosto ztrátový projekt. Je to ale investice do budoucna, kterou už nemůžeme nechávat na další generaci.“

Iniciativa zákazníků a firem

A jak k otázce udržitelnosti přistupují sami zákazníci? „81 % českých zákazníků má negativní emoci vůči klimatické krizi v tom smyslu, že se jí obává. Zároveň tito lidé uznávají vědecký konsensus, který říká, že klimatická krize je způsobená aktivitou lidské populace,“ vysvětlila Barbora Geršlová, Country Sustainability Manager ve společnosti IKEA. Jedním dechem ale dodala, že pouhých 8 % českých zákazníků je ochotno vyvinout nějaké úsilí k nápravě zmíněné krize. Pomoci s nápravou této situace mohou však přímo retailové společnosti – 53 % zákazníků by se totiž do boje proti klimatické krizi zapojilo, kdyby jim tato činnost ušetřila náklady.

První impuls by měl přijít shora, ale důležitá je i vstřícnost ke změně směrem zdola, shodli se také hosté panelové diskuze. První kroky pro nastavení udržitelných procesů byl měl učinit leadership a stanovit tak směr, kterým by se firma jako celek měla vydat. Zelenou transformaci však usnadní i proaktivní přístup jednotlivých kanceláří, poboček, zaměstnanců apod. – v jejich návrzích a aktivitách se totiž ukazuje skutečný prostor pro praktické změny.

Udržitelnost podle retailových velikánů: 5 doporučení pro firmy i jednotlivce

 1. „Všechno začíná u nás samotných. Každý člověk má své DNA, ale i každá firma má své DNA, své pilíře, ze kterých se skládá jejich strategie. Přijměme udržitelnost do svého DNA.“
  Tomáš Lesa, ředitel nákupu, MP Krásno
 2. „První je jedinec, který by měl komunikovat s okolím, měl by šetrně nakupovat, využívat udržitelné zdroje. Druhá je firma, která by měla komunikovat, měla by řešit strategii a hledat rámce, aby nebylo vše jen na papíře a byl tu i konkrétní čin.“
  Dmitrij Lipovskij, Founder & CEO, GreenTech
 3. „Důležité je stanovit si veřejný závazek, strategii, úkoly a cíle. Významný je také způsob, jakým zajistíme, že společnost, ve které pracujeme, jde v oblasti udržitelnosti správným směrem a hraje podle pravidel, která si stanovila. Totéž platí pro daný obor i ekonomiku obecně – aby se pohybovala správným směrem. Všechny firmy, malé či velké, by měly stavět na zodpovědném přístupu a adaptovat ‚best practice‘. A zákazníci, akcionáři a stakeholdeři by přesně toto od nich měli vyžadovat.“
  Richard Keery, CEO, HSBC
 4. „Doba se v tématech udržitelnosti velmi rychle posouvá. Je potřeba neustále hledat nová řešení a zajímat se o to, co se nového vyvíjí. Dále je důležité dávat si s kolegy zpětnou vazbu, sdílet všechny informace, které s udržitelností souvisí, a následně interně využít všechny možné nástroje pro vzdělávání. Komunikačních nástrojů existuje spousta, jde o to, nebát se je použít.“
  Václav Šíma, Head of Building Department, Penny Market
 5. „Data jsou v udržitelnosti to nejdůležitější, byť se to na první pohled nemusí zdát. Data nás dokáží správně nasměrovat, zároveň nám ukazují vývoj v čase, a my tak můžeme dělat správná rozhodnutí, například v oblasti facility managementu, food waste managementu apod.“
  Barbora Geršlová, Country Sustainability Manager pro CZ/SK/HU, IKEA
Retail Summit

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right