Účetnictví 

Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2015–2017) schváleno pro použití v EU

Dne 14. března 2019 Evropská komise přijala pro použití v Evropské unii Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2015–2017). Datum účinnosti v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Toto Roční zdokonalení bylo vydáno v prosinci 2017 a psali jsme o něm v našich  Účetních novinkách v únoru 2018. Roční zdokonalení obsahuje úpravy čtyř IFRS, které jsou shrnuty níže.

IAS 12 Daně z příjmů
Úpravy objasňují, že účetní jednotka by měla vykázat veškeré daňové dopady dividend do hospodářského výsledku, ostatního úplného výsledku nebo vlastního kapitálu podle toho, kde účetní jednotka původně vykázala transakce, které generovaly zisky k rozdělení, a to bez ohledu na to, zda se na rozdělené a nerozdělené zisky vztahují různé daňové sazby.

IAS 23 Výpůjční náklady
Úpravy objasňují, že pokud jakákoliv konkrétní půjčka zůstane nesplacena poté, co je související aktivum připraveno k zamýšlenému užití či k prodeji, pak se tato půjčka při výpočtu míry aktivace stane součástí finančních prostředků, které si účetní jednotka půjčuje obecně.

IFRS 3 Podnikové kombinace
Úpravy IFRS 3 objasňují, že pokud účetní jednotka získá kontrolu nad podnikem, který je společnou činností, účetní jednotka uplatňuje požadavky na postupnou podnikovou kombinaci (akvizice po krocích), včetně přecenění svého dříve drženého podílu ve společné činnosti reálnou hodnotou. Dříve držený podíl, který má být přeceněn, zahrnuje veškerá nevykázaná aktiva, závazky a goodwill týkající se společné činnosti.

IFRS 11 Společná ujednání
Úpravy standardu IFRS 11 objasňují, že pokud strana, která se účastní, ale nemá společnou kontrolu nad společnou činností, která je podnikem, získá společnou kontrolu nad takovou společnou činností, účetní jednotka nepřeceňuje svůj dříve držený podíl ve společné činnosti.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Všechny tyto úpravy jsou účinné pro roční období začínající dne 1. ledna 2019 nebo po tomto datu a obvykle vyžadují prospektivní aplikaci. Dřívější aplikace je povolena.

Zdroj: www.iasplus.com

Roční zdokonalení v češtině

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Účetní novinky.

IFRS 11 IAS 12 IAS 23 IFRS 3 IASB IAS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right