Daně 

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci EET

Ústavní soud svým rozhodnutím z 12. prosince 2017 zrušil zavedení EET u dvou zbývajících fází, které měly zasáhnout převážnou většinu tržeb ze služeb a tržby řemeslníků a výrobců. Dále byla zrušena evidence tržeb dle §5b) zákona o EET, tedy tržby plynoucí poplatníkovi, které jsou uskutečněny bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník evidující tržbu.

Důvodem jejich zrušení byl fakt, že tyto platby zanechávají elektronickou stopu jak u banky a provozovatele systému platebních karet, tak i obchodníka, a proto je jejich evidence v rámci zákona o EET nadbytečná. V praxi to znamená, že od 1. března 2018 nebude nutné evidovat tržby uskutečněné jinak než v hotovosti, šekem, směnkou, a obdobných formách. Tedy tržby přijaté po 28. únoru 2018 např. platebními kartami, přes payPal, PayU, atp., není poplatník povinen evidovat.

Na druhou stranu, jak potvrdilo i Ministerstvo financí, poplatník může tyto tržby evidovat dobrovolně. Zároveň po tomto datu platí, že na účtenku není potřeba uvádět DIČ poplatníka (případně DIČ pověřujícího poplatníka), pokud se jedná o fyzickou osobu. V datové zprávě evidované tržby bude nadále zasílán i tento údaj.

EET dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right