Daně 

Rozjíždí se vaše podnikání a Česko vám začíná být malé?

Podnikání vám pěkně šlape a začíná se rozjíždět i za hranice Česka? Činnost v zahraničí s sebou může přinášet nečekané daňové povinnosti. Na co si dát pozor, abyste se vyhnuli zbytečným nepříjemnostem?

Daň z příjmů právnických osob

 • Jakmile budete fyzicky působit v dané zemi dlouhodobě, budete tam s největší pravděpodobností muset platit daně jako firma – pokud budete působit jménem české firmy, tak prostřednictvím tzv. stálé provozovny (fakticky jen registrace české firmy jen pro místní daňové účely); případně po vás může tamější legislativa vyžadovat registraci pobočky/dceřiné společnosti.
 • Povinnost firmy platit daně v zahraničí může vzniknout i díky fyzické přítomnosti jejích zaměstnanců na území druhého státu – vyhledáváním zákazníků, poskytováním služeb aj. Riziko existuje i tehdy, budou-li pro vás pracovat zahraniční zaměstnanci ze svého domova.
 • I cizí osoba vám může způsobit vznik zahraniční daňové povinnosti – jako tzv. závislý zástupce, který bude jménem vaší firmy prodávat vaše služby či výrobky.
 • K odvodu daně v zahraničí může dojít i bez fyzické přítomnosti, třeba u specifických typů činností nebo při povinném zřízení zahraniční pobočky kvůli získání místní licence.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Zaměstnanci platí daň z příjmů i ve státě, ve kterém fyzicky vykonávají činnost (až na výjimky). Ve většině států tuto povinnost plní zaměstnavatel – vyznat se v místních předpisech přitom mnohdy není úplně jednoduché.
 • Stanou-li se vaši zaměstnanci daňovými rezidenty ve druhém státě, čeká je pravděpodobně povinné podávání daňového přiznání.
 • Často se zapomíná, že fyzickým výkonem práce v zahraničí je i home office nebo práce během dovolené – nebude-li se jednat jen o výjimečné a ojedinělé případy, vzniká povinnost zdanit příslušné příjmy v zahraničí (kterou většinou musí plnit zaměstnavatel)

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

 • Fyzický výkon práce na území druhého státu je mnohdy považován za důležitý faktor pro povinnou účast na tamějším systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Zaměstnavatele od zkoumání místních pravidel pro výpočet a odvod pojistného zachrání jen smlouva o sociálním zabezpečení nebo koordinační nařízení EU.
 • I pokud zaměstnanci nespadnou do zahraničního systému sociálního zabezpečení, může být pro ně pobyt v zahraničí spojen s nutností získat potvrzení o příslušnosti k českému systému (např. potvrzení A1).

Pracovní právo

 • Pracují-li zaměstnanci na území jiného státu, mohou se na ně vztahovat zahraniční pracovněprávní předpisy (příp. jen částečně). V některých státech je přitom ochrana zaměstnanců výraznější, než v ČR – případný spor se zaměstnancem by se vám tak mohl neplánovaně prodražit.
 • Obdobná pravidla platí pro předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pojištění pracovních úrazů, minimální mzdy atd.
 • V EU navíc musíte řešit pravidla dle směrnice o vysílání pracovníků – musíte dopředu hlásit činnost svých zaměstnanců na území jiného členského státu na tamějších úřadech, vybavit zaměstnance spoustou dodatečných dokumentů aj.

Chcete-li podnikat v zahraničí, veškeré informace o daňových předpisech si pečlivě prostudujte. Problematika daní z příjmů právnických a fyzických osob, pojistného na sociální a zdravotní pojištění i pracovního práva je obecně poměrně komplikovaná a i drobné porušení předpisů může skončit velkými nepříjemnostmi.

 

 

Pracovní právo Daň z příjmů

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right