Daně 

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí je účinné

Od 1. listopadu nabyla účinnosti novela zákonného opatření, díky němuž bude nově možné osvobodit od daně z nabytí nemovitých věcí také první úplatné nabytí bytové jednotky v rodinném domě, nikoliv pouze v domě bytovém.

V současnosti je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného dumu, a k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě.

Přibývá ale případů, kdy jsou bytové jednotky vymezovány také v rodinných domech. K tomu dochází z různých důvodů například proto, že v některých oblastech je možná výstavba pouze rodinných domů. První úplatné nabytí takové bytové jednotky nyní není osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.

Finanční správa vs. plátci daně

Přestože v minulosti někteří správci daně uznali osvobození od daně i u bytových jednotek v rodinných domech, Finanční správa se proti tomuto postupu ohradila a zdůraznila, že cílem zákonodárce bylo opravdu osvobození pouze bytových jednotek v bytových domech, a to ať už z důvodu toho, aby nedocházelo k výstavbě „paneláků na ležato“, nebo z důvodu přísnější regulace bytových domů. Nicméně s tímto výkladem nesouhlasili plátci daně, kteří v tomto osvobození viděli motivační prvek k pořízení nového bytu bez ohledu na to, zda se nachází v rodinném či v bytovém domě.

Poslanci dali za pravdu plátcům daně

Poslanecká sněmovna vyslyšela požadavky plátců daně, kteří upozorňovali na nesoulad v osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě nové bytové jednotky v rodinném domě a schválila novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Ta umožní osvobození i prvního úplatného nabytí bytové jednotky v rodinném domě.

Novela je účinná od 1. 11. 2019. Osvobození bude možné uplatnit pouze pro bytové jednotky nabyté 1. 11. 2019 a později.

Daň z nabytí nemovitých věcí dReport zpravodaj Finanční správa
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

26. 5. 2020
Daně 

Stručně k vybraným novelám zákona o daních z příjmů

Vývoj české legislativy je v poslední době natolik překotný, že začíná být poměrně složité všechny navrhované změny vůbec sledovat. Proto jsme pro vás v oblasti daně z příjmů připravili stručný přehled některých navrhovaných změn, které se buď připravují, nebo jsou již v legislativním procesu a zároveň budou zasahovat do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

26. 5. 2020