Poradenství 

Sčítání lidu 2021 – týká se občanů ČR i cizinců

O půlnoci z 26. na 27. března 2021 začíná povinné sčítání lidu, které probíhá jednou za deset let. Sčítání je povinné pro všechny občany České republiky a osoby pobývající v České republice více než 90 dní a jeho nesplnění může být pokutováno až do výše 10 000 Kč. Výsledky sčítání budou následně zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022.

Pro koho platí povinnost sčítání?

Sčítání je povinné jak pro občany České republiky, tak pro cizince, kteří mají k rozhodnému okamžiku (26. až 27. března 2021) v České republice udělen trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů nebo kterým byl v České republice udělen azyl. Povinnost se nevztahuje na cizince, kteří v České republice pobývají méně než 90 dnů. Sčítání jsou povinni provést také zákonní zástupci za své děti. Sčítání je možné vykonat i za jiné osoby s jejich souhlasem či za osoby, které samy vyplnění nezvládnou.

Jak se zapojit do sčítání?

Od 27. března do 9. dubna bude možné provést registraci do sčítání online prostřednictvím webové stránky www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání2021. Formulář bude kromě češtiny dostupný také v sedmi cizích jazycích včetně angličtiny, němčiny nebo ruštiny. Tato možnost se nevztahuje na cizince, kteří nedisponují fyzickým pobytovým oprávněním nebo vízem na území České republiky. Kdo nevyplní registraci online, platí pro něj od 17. dubna do 11. května 2021 povinnost vyplnit listinný formulář, který mu bude doručen pověřeným členem sčítací komise v předem oznámeném termínu nebo bude k dispozici na kontaktních místech (např. vybrané pobočky České pošty).

Informace, časté dotazy či nápovědu k vyplnění formuláře je možné nalézt také na webu www.scitani.cz.

Sčítání lidu dReport zpravodaj
Poradenství 

Nové požadavky SWIFT pro provedení nezávislého ověření firem

Ochrana dat a zákazníků v digitálním prostředí je pro moderní finanční instituce jedním z hlavních témat, na kterém přímo závisí nejen jejich konkurenceschopnost, ale i samotný provoz poskytovaných služeb. Dle aktuálních požadavků Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT) platných pro rok 2021 musí být ověření těchto bezpečnostních standardů ve firmách nově prováděno nezávislým útvarem. Tím může být externí společnost, ale například i interní nezávislé oddělení. Jaké další změny přichází s novými pravidly SWIFT Customer Security Programme? 

2. 9. 2021
Poradenství 

Agilní projektové řízení v době krize: Jak efektivně transformovat tradiční firmu na moderní společnost?

Agilní projektové řízení se v uplynulých měsících ukázalo jako zvláště efektivní způsob, jak se firmy mohou vypořádat s organizačními změnami způsobenými krizí. Společnosti díky svému aktivnímu přístupu a rychlé reakci obstály tváří v tvář náhlým změnám a dopadům spojenými s vládními nařízeními a nyní jsou v rámci svých trhů ještě odolnější. Jednou z hlavních výhod byla v tomto směru dobře nastavená komunikace, kterou neovlivnil ani přestup do online prostředí nebo nedobrovolné rozpuštění týmů na home office. 

10. 8. 2021
Poradenství 

Dost bylo krize, nové příležitosti na trhu čekají. Co to znamená pro finanční ředitele?

Odolná firma je ta, která se umí přizpůsobit. Má management, který dokáže firmu řídit ze dne na den a reagovat na aktuální situaci, i když se pohybuje ve světě, kde rostou náklady, zpožďují se dodávky a vlivem restrikcí váznou běžné procesy. Takových lidí je ale bezesporu málo. Jenže odolnost firmy je rozhodujícím faktorem nejen pro přežití, ale hlavně pro nastartování prosperity. A o tu se teď hraje. 

29. 3. 2021