Poradenství 

Sčítání lidu 2021 – týká se občanů ČR i cizinců

O půlnoci z 26. na 27. března 2021 začíná povinné sčítání lidu, které probíhá jednou za deset let. Sčítání je povinné pro všechny občany České republiky a osoby pobývající v České republice více než 90 dní a jeho nesplnění může být pokutováno až do výše 10 000 Kč. Výsledky sčítání budou následně zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022.

Pro koho platí povinnost sčítání?

Sčítání je povinné jak pro občany České republiky, tak pro cizince, kteří mají k rozhodnému okamžiku (26. až 27. března 2021) v České republice udělen trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů nebo kterým byl v České republice udělen azyl. Povinnost se nevztahuje na cizince, kteří v České republice pobývají méně než 90 dnů. Sčítání jsou povinni provést také zákonní zástupci za své děti. Sčítání je možné vykonat i za jiné osoby s jejich souhlasem či za osoby, které samy vyplnění nezvládnou.

Jak se zapojit do sčítání?

Od 27. března do 9. dubna bude možné provést registraci do sčítání online prostřednictvím webové stránky www.scitani.cz nebo pomocí mobilní aplikace Sčítání2021. Formulář bude kromě češtiny dostupný také v sedmi cizích jazycích včetně angličtiny, němčiny nebo ruštiny. Tato možnost se nevztahuje na cizince, kteří nedisponují fyzickým pobytovým oprávněním nebo vízem na území České republiky. Kdo nevyplní registraci online, platí pro něj od 17. dubna do 11. května 2021 povinnost vyplnit listinný formulář, který mu bude doručen pověřeným členem sčítací komise v předem oznámeném termínu nebo bude k dispozici na kontaktních místech (např. vybrané pobočky České pošty).

Informace, časté dotazy či nápovědu k vyplnění formuláře je možné nalézt také na webu www.scitani.cz.

Sčítání lidu dReport zpravodaj
Poradenství 

Dost bylo krize, nové příležitosti na trhu čekají. Co to znamená pro finanční ředitele?

Odolná firma je ta, která se umí přizpůsobit. Má management, který dokáže firmu řídit ze dne na den a reagovat na aktuální situaci, i když se pohybuje ve světě, kde rostou náklady, zpožďují se dodávky a vlivem restrikcí váznou běžné procesy. Takových lidí je ale bezesporu málo. Jenže odolnost firmy je rozhodujícím faktorem nejen pro přežití, ale hlavně pro nastartování prosperity. A o tu se teď hraje. 

29. 3. 2021
Poradenství 

Téma pro CFO: Jak zajistit odolnost firmy v době nejistoty?

České firmy musí být odolnější vůči všem rizikům. To je jasné poselství z loňského roku. Ať už jde o zákazníky, změny v dodavatelském řetězci, zaměstnance či dopady spojené s napojením na globální síť, to všechno jen umocňuje přetrvávající nejistotu. Krize už ale trvá dlouho a teď už je potřeba přejít z pouhého „přežívání“ do fungování v novém normálu a prosperitě. Změnit procesy a přijít s komplexním řešením, které z firmy udělá odolnější, efektivnější a především digitálnější společnost. Co to znamená především pro finanční ředitele? 

27. 1. 2021
Poradenství 

Je real time reporting v praxi českých firem fikce, nebo realita?

Marketingový ředitel přijde na poradu vedení s jinou analýzou výsledků než finanční ředitel, přitom by měli mít stejná data. To je běžná praxe. Stejně jako to, že stejná data různá oddělení interpretují různě. Analýza dat až příliš často zahrnuje shromažďování zpráv z hromádek papírů, tabulek, reportů, které dáváte dohromady z různých systémů a zdrojů, což zabere nějaký čas. Ne vždy navíc dojdete k tomu úplně správnému výsledku. Jaká úroveň real time reportingu je smysluplná právě pro vaši společnost? 

19. 10. 2020