Deloitte živě 

Školy díky efektivnímu nakládání s energií ušetří 2,5 milionu korun ročně. Energeticky úsporná opatření ale stále využívá jen hrstka veřejných institucí

Na jedné straně veřejný sektor, kde se plýtvá s energií a zdroje se nevyužívají tak, jak by měly. Na druhé soukromá sféra, která dlouhodobě věnuje nemalou pozornost posilování energetické účinnosti svých budov i procesů. Výsledkem jsou sofistikovaná řešení a nové technologie, které končí s plýtváním. A inspirace, kterou by veřejné instituce měly využít.

Podlahová plocha škol v Česku podle odhadů zaujímá více než 24 milionů metrů krychlových, ve veřejném vlastnictví je kolem 85 % školních budov. Jenže stejně jako v dalších budovách, ani tady nedochází k efektivnímu využívání energií, tepla ani vody. Stát totiž svou roli ve zvyšování energetické účinnosti ve svých budovách stále vnímá jako méně prioritní. Veřejný sektor sice dokáže vytvářet plány a nové koncepce, v jejich realizaci ale pak už spíše jen pokulhává. Inspirací přitom může být soukromý sektor a konkrétní ukázky z praxe, například úspory ve školách v Písku realizované společností ENESA, člena skupiny ČEZ ESCO.

PROČ JE ENERGETICKÁ ÚČINNOST DŮLEŽITÁ?

Úspora provozních nákladů: Uvolněné finanční prostředky mohou být využity jinak.
Pozitivní dopad na životní prostředí: Nižší spotřeba fosilních paliv snižuje negativní vlivy na životní prostředí
Vyšší kvalita prostředí v budovách: Zvýšený komfort pro zaměstnance a uživatele budov i atraktivity veřejné správy jakožto zaměstnavatele a poskytovatele služeb v moderních prostorech.
Zajištění se proti případnému růstu ceny energie: Ceny elektřiny a dalších komodit po několikaletém poklesu výrazně rostou. Rostoucí cena emisních povolenek bude mít negativní vliv na ceny tepla

Včera a dnes: Aneb jak efektivně převést energetické úspory ze soukromé praxe do veřejného sektoru?

Pokud jde o nakládání s energií, ve školách často existuje jediná mechanická regulace – školník. Ten před začátkem topné sezóny otevře ventily regulátorů a odstraní regulační kolečko, aby zabránil svévolné manipulaci ze strany žáků. Bez ohledu na rozvrh jednotlivých tříd a zaplnění učeben jedou topná tělesa od rána do pozdního odpoledne, kdy školník topení vypne. Během dne reguluje pouze teplotu vody v otopném systému, a to podle venkovní teploty vzduchu.

Kdyby přitom došlo k regulaci vytápění podle rozvrhu v učebnách místo neefektivního vytápění celé budovy, škola by minimalizovala provozní náklady.

Školy v Písku si vybojovaly efektivní nakládání s energií. A ročně uspoří 2,5 milionu korun

Právě vysoké náklady byly důvodem, proč se Městský úřad Písek, zřizovatel 18 píseckých škol, rozhodl využít úspornou metodu Energetické služby s garantovanou úsporou (EPC). „Hlavním cílem tohoto projektu bylo snížit náklady na vytápění objektů, na elektrickou energii i vodu. A to za pomoci moderního systému regulace vytápění, který umožňuje zajistit požadovanou tepelnou pohodu v objektu při nižší spotřebě energií, a zároveň umožní plné využití potenciálu úspor daného postupným zateplováním objektů. Přesně o tomhle metoda EPC je,“ vysvětluje Jaroslav Hrubeš z ČEZ ESCO.

Konkrétní kroky v praxi? Ve školách byla zavedena série opatření, která zajišťují maximální úsporu ve vytápění, osvětlení a spotřebě vody. „Celkem bylo v 18 objektech instalováno 2 280 hlavic systému individuální regulace teploty (IRC) a 68 regulačních klapek, doplněno bylo 215 nových ventilů na topných tělesech a instalována byla 4 nová oběhová čerpadla,“ doplňuje Hrubeš.

Energetické úspory ve školách v Písku v číslech

Rok zahájení projektu: 2013
Počet objektů: 18
Investice v Kč (bez DPH): 18 mil. Kč
Garantovaná roční úspora: 2,5 mil. Kč
Délka trvání projektu: 10 let
Zdroj: ENESA

Zásadní změna? Individuální regulace vytápění v místnostech, tedy topení v učebnách podle jejich využití dle rozvrhu. Napojení systému individuální regulace na dispečink zase umožňuje sledovat a minimalizovat provozní náklady. Ve spolupráci s Teplárnou Písek se tak podařilo optimalizovat celkovou dodávku tepla podle potřeby jednotlivých škol a garantovat roční úsporu ve výši 2,5 milionů korun.

Projekt na splátky: Náklady splatí úspory, které projekt garantuje

Každý projekt EPC je kombinací souboru investičních energeticky úsporných opatření a energetického managementu. Je vždy navržen tak, aby zákazník všechny investice a ostatní související náklady splatil za předem známou dobu z úspor generovaných projektem. Výše úspor je garantována smluvně a je prokazatelná díky využití energetického managementu.

O čem je metoda Energetické služby s garantovanou úsporou (EPC)?

EPC je energetická služba s garantovanou úsporou, při níž dodavatel dle rozsahu projektu i výše investice navrhuje úsporná opatření, o jejichž finanční výši se dodavatel dělí se zákazníkem. Pokud ke garantovaným úsporám nedojde, dodavatel rozdíl doplatí – zákazník tak vždy ví, kolik by měl minimálně uspořit.

Tři hlavní výhody metody EPC:

 1. Možnost investovat do modernizace a rekonstrukce energetického hospodářství, aniž by bylo nutné vynaložit finanční prostředky nad rámec dosavadních provozních nákladů.
 2. Potenciální budoucí výrazné úspory provozních nákladů.
 3. Výrazné snížení konečné spotřeby energie.

“Návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti vždy jeden dodavatel, který přebírá většinu finančních i technických rizik,“ říká Jaroslav Hrubeš a dodává: „Projekt snižuje nároky na obsluhu energetických systémů a technologických zařízení budov. Přispívá k ochraně životního prostředí a přináší prokazatelné energetické úspory s garancí dosažení finanční úspory.“

Investičně úsporná opatření se běžně dodávají na splátky, zákazník má v takovém případě garanci, že průběžné splátky nebudou vyšší než průběžně dosahovaná úspora. Energeticky úsporná opatření po uvedení do provozu a po jejich předání začnou přinášet úsporu provozních (energetických) nákladů. „Tato úspora pak slouží ke splácení celkových investičních nákladů projektu dodavateli. Posléze z plné výše úspory profituje zákazník. Při nedosažení garantované úspory dodavatel kompenzuje zákazníkovi vzniklý rozdíl,“ uzavírá Hrubeš.

Inspirace na závěr: Aneb 6 tipů na úsporná opatření v budovách

 1. Zaveďte systém pro úpravu intenzity osvětlení podle potřeby
 2. Zhasínejte světla, pokud dojde k opuštění místnosti
 3. Využijte přírodní světla v maximální možné míře
 4. Větrejte budovu s rozmyslem
 5. Efektivně vytápějte a ochlazujte využívané prostory
 6. Budovu nepřetápějte
Energetické úspory

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right