Daně 

Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce

Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh zákona, který implementuje směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6). Ta upravuje povinnost podnikatelů finančním úřadům předem oznamovat vybrané přeshraniční transakce a další uspořádání, která mají vliv na daň z příjmů právnických osob. Smyslem této evropské regulace je získat lepší přehled o využívání daňových předpisů a případně zabránit agresivním daňovým plánováním.

Přeshraniční uspořádání

Podle českého návrhu zákona se bude oznamovací povinnost týkat pouze přeshraničních uspořádání, tj. transakcí, korporátních opatření a dalších uspořádání, které se týkají více členských států Evropské unie nebo členského státu Evropské unie a třetích zemí, pokud alespoň jeden účastník tohoto uspořádání:

  • je daňovým rezidentem v jiném státě nebo jurisdikci než jiný účastník;
  • je daňovým rezidentem v alespoň dvou státech nebo jurisdikcích;
  • podniká v jiném státě nebo jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny a toto podnikání probíhá podle tohoto uspořádání;
  • vykonává činnost ve státě nebo jurisdikci, ve které není rezidentem ani zde nemá stálou provozovnu.

Charakteristický znak

Povinnost předem hlásit plánované transakce finančním úřadům bude sice dopadat na všechny podnikatele, oznamovat se nicméně budou pouze transakce, které naplňují alespoň jeden tzv. charakteristický znak. Jedná se o zákonem definované ukazatele potenciálního rizika vyhýbání se daňovým povinnostem. Příkladem jednoho z charakteristických znaků je účelové převzetí ztrát či situace, kdy je příjemce rezidentem v jurisdikci s nulovým či téměř nulovým zdaněním.

Některé charakteristické znaky se uplatní pouze v případě, pokud je hlavním nebo jedním z hlavních přínosů získání daňové výhody.

Povinná osoba

Oznamovací povinnost mohou mít přímo podnikatelé či jejich poradci, kteří jim dané uspořádání nastavují. Pokud je poradce například advokátem či daňovým poradcem, je vázán povinností mlčenlivosti. V takovém případě za vás v žádném případě nemůže finančním úřadům nic oznamovat. Měl by vás nicméně informovat o tom, že se vás tato oznamovací povinnost týká. Za nesplnění oznamovací povinnosti může finanční úřad uložit povinné osobě pokutu až 500 000 Kč.

Oznamované informace budou následně sdíleny s orgány finanční správy v ostatních členských státech Evropské unie.

Na půdě Poslanecké sněmovny lze čekat kolem tohoto vládního návrhu další kolo diskuzí. Konečná podoba zákona se tedy může dále měnit. Tyto změny je nicméně nutné sledovat. Oznamovací povinnost se totiž může týkat již transakcí, které byly realizovány po 25. červnu 2018.

O dalším vývoji v této oblasti vás budeme informovat.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Směrnice DAC 6 dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right