Daně 

Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

Česká republika uzavřela s Běloruskou republikou smlouvu o důchodovém zabezpečení. V platnost vstoupila dne 1. října 2019 spolu se Správním ujednání o používání Smlouvy, publikována byla ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod č. 47/2019 Sb. m. s. a č. 48/2019 Sb. m. s.

Cílem smlouvy je zajistit, aby osoby výdělečně činné (zaměstnanci i OSVČ) podléhaly právním předpisům státu, na jehož území výdělečnou činnost vykonávají. Smlouva zabraňuje dvojímu odvodu pojistného ze stejné pracovní činnosti a naopak i vyloučení z pojištění vůbec. Zvláštní pravidlo standardně platí pro vyslané pracovníky a je možné rovněž sjednávat výjimky.

Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které podléhají či podléhaly právním předpisům jednoho nebo obou smluvních států bez ohledu na jejich občanství. Pokrývá pouze dávky důchodového pojištění (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody) a upravuje rovněž placení pojistného.

Smlouva se nevztahuje na nemocenské pojištění, na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, na dávky v nezaměstnanosti ani na zdravotní pojištění. Tyto je třeba nadále řešit dle právních předpisů obou států samostatně.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right