Technologie 

Současný stav legislativy EU v oblasti AI

Legislativní procesy v rámci Evropské unie jsou komplexní nejen z hlediska samotné formy, ale i z hlediska časového postupu. Jinak tomu není ani v případě Aktu o umělé inteligenci (AI Act). Pro názorné vysvětlení legislativní cesty tohoto zákona vstříc finálnímu schválení je třeba začít u prvních iniciativ, projít celý cyklus textu od prvních návrhů až po aktuálně diskutované konečné znění a vše zasadit do širšího kontextu.

The AI CE Institute

V Deloitte dobře víme, že AI je klíčovým byznysovým tématem budoucnosti. A proto spojujeme pod jednou střechou různé odborné znalosti a vědomosti z průmyslu a akademické sféry. Jak? V rámci iniciativy The AI CE Institute. Více informací najdete na webových stránkách.

První evropská AI iniciativa vznikla již v roce 2018, kdy byla vytvořena expertní skupina pro AI (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, AI HLEG) a Evropská aliance AI (European AI Alliance). Tyto dvě skupiny vznikly s cílem formovat evropské hodnoty pro důvěryhodnou AI a vést konverzaci o těchto pravidlech napříč Evropou s akademiky a se zástupci firem, občanů a nevládních organizací. Rok poté byly vydány etické zásady založené na podnětech a názorech všech zapojených stran. Vyústěním těchto iniciativ byly tzv. Whitepaper o umělé inteligenci a Kontrolní seznam pro důvěryhodnou umělou inteligenci (ALTAI), oba dokumenty položily současně s online veřejnou konzultací v roce 2020 základ pro tvorbu textu zákona o AI.

Finální verze bude předmětem náročného jednání

Poté přišla na řadu samotná znění AI Actu, jež existují v současnosti tři. Nejprve byla představena verze Komise v dubnu 2021, poté zaujala svůj postoj také Rada EU v loňském listopadu a poslední pozměňovací návrhy nedávno představil Evropský parlament (11. května 2023). Všechny verze mají společný základ v přístupu založeném na rizicích (rozdělení na nepřijatelná, vysoká, omezená a minimální rizika), ale v mnohých konceptech se liší – například až poslední verze Evropského parlamentu byla vydána s ohledem na systémy generativní AI, jako například ChatGPT nebo Stable Diffusion. Napříč texty se také mění samotná evropská definice AI, a bude tedy třeba konsenzus všech zúčastněných stran. Nyní se legislativa nachází ve fázi takzvaného trialogu, jehož cílem je vyřešení otázky finálního znění, aby byl text aktuální a řešil rizikovost použití umělé inteligence s ohledem na všechny úhly pohledu – ať již se jedná o vývojáře, vědce, experty na umělou inteligenci, nebo o firmy a koncové zákazníky a jejich ochranu.

Očekává se, že trialog bude dlouhý a náročný a finální verze nebude na stole ihned po jeho zahájení. Z praktických důvodů se ale stále předpokládá, že finální akt bude přijat před volbami do Evropského parlamentu naplánované na květen 2024. Je zde tedy možnost, že finální verze bude přístupná již příští rok, což znamená že nařízení jako takové bude účinné 24 měsíců poté, co vstoupí v platnost.

Týká se chystaná regulace umělé inteligence i vaší společnosti? Chcete využít technologie založené na umělé inteligenci, případně se přímo podílíte na jejich vývoji? Deloitte vám nabízí komplexní podporu pro zajištění vaší shody s nařízením AI Act. Naše služby zahrnují např. posouzení zralosti firmy k adaptaci AI řešení a jeho dopadům, implementace celého životního cyklu modelu, vytváření a aktualizaci interních procesů, podporu při tvorbě strategií, vzdělávání zaměstnanců a řadu dalšího. Pro více informací navštivte naše webové stránky.

Umělá inteligence EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right