Daně 

Soudy se opět zastaly podnikatelů v otázce zajišťovacích příkazů

Nejvyšší správní soud opětovně potvrdil, že má smysl se bránit postupům finanční správy. V aktuálním rozhodnutí ve věci společnosti AB Chemitrans soud konstatoval, že daň či její příslušenství lze exekučně vymáhat až po ukončení odvolacího řízení, a to i v případě, že byla tato daň předmětem zajišťovacího příkazu. Toto rozhodnutí může významným způsobem ovlivnit současnou praxi zajišťovacích příkazů i provádění daňových exekucí.

Obecně platí, že pokud finanční úřad na základě daňové kontroly doměří daň, je tato dodatečně stanovená daň splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odvolání. Finanční úřad tedy mohl tuto daň exekučně vymáhat až po skončení odvolacího řízení, kdy platební výměr nabyl právní moci. V případě, že tato daň byla předem zajištěna zajišťovacím příkazem, však finanční správa doposud zastávala názor, že dodatečný platební výměr může být použit jako exekuční titul pro daňovou exekuci již ode dne svého doručení, tedy bez ohledu na podané odvolání. V tento okamžik zanikala účinnost zajišťovacího příkazu a finanční úřad nadále v exekuci postupoval a dlužnou daň vymáhal na základě platebního výměru.

V aktuálním rozhodnutí ve věci moravské společnosti AB Chemitrans však Nejvyšší správní soud vyložil, že dodatečně stanovená daň může být exekučně vymáhána až po pravomocném skončení odvolacího řízení, a to i v případě, že byl v dané věci vydán zajišťovací příkaz.

Uvedený právní názor může mít hned několik praktických důsledků. V první řadě lze dovodit, že účinnost zajišťovacího příkazu zaniká až pravomocným skončením odvolacího řízení. Pokud tedy v mezičase odvolací orgán nebo soud zruší zajišťovací příkaz pro nezákonnost, finanční úřad bude muset zajištěnou částku vrátit zpět. Uvedené rozhodnutí navíc může mít vliv i na nezákonnost již prováděných daňových exekucí. V tomto případě přitom bude ve hře i otázka úroků z neoprávněného jednání, které by za takové situace měl finanční úřad společnostem vyplácet.

Chcete se o tomto rozhodnutí o a jeho praktických důsledcích dozvědět více? Zajímá vás pohled soudce Nejvyššího správního soudu na aktuální daňové otázky? Chcete vědět, jaké otázky z oblasti daní se aktuálně řeší, a jak se na ně připravit? Zveme vás na seminář „Má smysl se bránit“ konaný dne 21. května 2018 za účasti soudce Nejvyššího správního soudu pana Karla Šimky.

Tomuto tématu se také budeme detailněji věnovat na našem pravidelném webcastu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right