Deloitte živě 

Státní rozpočet za listopad: relativně slušný výsledek

Za leden až listopad hospodařila centrální vláda s deficitem 337 mld. Kč, v samotném listopadu pak deficit činil 50 mld. Kč. Dvanáctiměsíční saldo aktuálně činí 355 mld. Kč. Oproti novelizovanému rozpočtu se vybírají pomaleji jak příjmy, tak výdaje. Vybralo se 85 % celoročního plánu, zatímco se utratilo zhruba 86 % celoročního plánu a aktuálně máme za sebou 92 % roku. Stále pokulhávají příjmy z EU, nejspíš kvůli pomalému náběhu nového programovacího období.

Výsledek plnění rozpočtu za listopad není špatný. Stát sice hospodařil v listopadu s deficitem 50 mld. Kč, ale v listopadu 2021 činil deficit 67 mld. Kč a v listopadu 2020 68 mld. Kč. Vláda musela tento rok vynakládat mimořádné výdaje na tzv. úsporný tarif a další výdaje v souvislosti se zvládáním energetické krize (v letech 2020 a 2021 zase běžely covidové programy). Je tak naděje, že by deficit mohl skončit o něco lepším výsledkem než nedávno schváleným deficitem 375 mld. Kč.

Poslanecká sněmovna již schválila rozpočet na rok 2023 s deficitem 295 mld. Kč. Otazník přetrvává nad střednědobou konsolidací veřejných financí, které jsou jednoznačně na neudržitelné trajektorii. Dluhopisové trhy jsou poslední dobou nervózní, o čemž svědčí nedávný výprodej britských dluhopisů a následný pád premiérky Trussové.

Česká ekonomika se dostala do hledáčku finančních trhů, když ji nedávno označila jedna investiční banka jako ekonomiku s rizikem měnové krize. V současné situaci je proto velmi důležité představit kredibilní strategii fiskální konsolidace. Vláda sice počítá s postupnou redukcí strukturálních deficitů tempem 70 mld. Kč ročně, ale není jasné, jakým způsobem tohoto cíle dosáhne, když dogmaticky trvá na nezvyšování daní.

Makroekonomické novinky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right