Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii – červen

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 24. dubna 2018. Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 25. červnu 2018 následující dokumenty rady IASB.

Standardy

  • IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací proces tohoto prozatímního standardu a počkat na finální standard
  • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úprava standardu IAS 19 Změny plánu, krácení a vypořádání (vydáno v únoru 2018)
  • Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017)
  • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017 (vydáno v prosinci 2017)
  • Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS (vydáno v březnu 2018)

Interpretace

  • IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (vydáno v červnu 2017)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Účetní novinky.

IASB EFRAG IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right