Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii: prosinec

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 2. listopadu 2018.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 21. listopadu 2018 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

  • IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací proces tohoto prozatímního standardu a počkat na finální standard
  • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

  • Úprava standardu IFRS 3 Definice podniku (vydáno v říjnu 2018)
  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úprava standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný (vydáno v říjnu 2018)
  • Úprava standardu IAS 19 Změny plánu, krácení a vypořádání (vydáno v únoru 2018)
  • Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017)
  • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017 (vydáno v prosinci 2017)
  • Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS (vydáno v březnu 2018)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Účetní novinky.

IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Uzavírání roku 2018 v účetní závěrce dle IFRS

Tento článek přináší stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2018 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů a interpretací, které může účetní jednotka aplikovat pro účetní období končící 31. prosince 2018. 

31. 1. 2019
Účetnictví 

Vykazování odměn zaměstnanců při pracovních a životních jubileích v českém účetnictví

Nízká nezaměstnanost a poptávka převyšující nabídku po určitých profesích způsobují, že se zaměstnavatelé předhánějí v zavádění širokého portfolia nově strukturovaných benefitů s vidinou získání potřebných posil pro své týmy. V řadě společností zažívají renesanci tradiční benefity, které pomáhají stávající zaměstnance udržet a posilovat jejich loajalitu. Znovu se objevují odměny zaměstnancům při jejich pracovních a životních jubileích, nově zaměstnavatelé nabízejí odměny při příležitosti svatby, narození potomka apod. A znovu se objevují otázky, jak o těchto tradičních benefitech správně účtovat. 

30. 1. 2019