Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [duben 2021]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 2. dubna 2021.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 27. dubnu 2021 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

  • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017); včetně úprav standardu IFRS 17 (vydáno v červnu 2020)

Úpravy

  • Úpravy standardu IFRS 3 Odkaz na Koncepční rámec (vydáno v květnu 2020)
  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úpravy standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021 (vydáno v březnu 2021)
  • Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020 a v červenci 2020)
  • Úpravy standardu IAS 1 a stanovisko IFRS č. 2 Zveřejňování účetních pravidel (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 8 Definice účetních odhadů (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 16 Příjmy před zamýšleným použitím (vydáno v květnu 2020)
  • Úpravy standardu IAS 37 Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění smlouvy (vydáno v květnu 2020)
  • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018–2020 (vydáno v květnu 2020)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

Evropská komise IASB IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Nová publikace o současných očekávaných úvěrových ztrátách dle standardu ASC 326

Účetní standard o současných očekávaných úvěrových ztrátách je již v platnosti pro většinu společností. Ze zkušeností s jeho používáním vyvstalo mezi uživateli účetních závěrek mnoho otázek. Takto významná a složitá oblast si zaslouží náležitou pozornost, společnost Deloitte proto na toto téma připravila podrobnou publikaci v rámci série Deloitte Roadmap. 

23. 4. 2021
COVID-19  Účetnictví 

Rada IASB prodloužila praktické zjednodušení týkající se úlev na nájemném zavedených v důsledku pandemie COVID-19

Dne 31. března 2021 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (Rada IASB) úpravy standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021, které o jeden rok prodlužují úpravy přijaté v květnu 2020. Nájemcům poskytují výjimku při posuzování, zda úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 představují modifikaci leasingu. 

23. 4. 2021