Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [květen 2020]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 22. dubna 2020.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 26. květnu 2020 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

  • IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací proces tohoto prozatímního standardu a počkat na finální standard
  • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

  • Úpravy standardu IFRS 3 Odkaz na Koncepční rámec (vydáno v květnu 2020)
  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé (vydáno v lednu 2020)
  • Úpravy standardu IAS 16 Příjmy před zamýšleným použitím (vydáno v květnu 2020)
  • Úpravy standardu IAS 37 Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění smlouvy (vydáno v květnu 2020)
  • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018–2020 (vydáno v květnu 2020)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Nefinanční reporting: proč se stává tak důležitým tématem?

Investoři a další uživatelé podnikových informací vyžadují od společností spolehlivé a srovnatelné informace, a to nejen ty finanční. Investoři, zákazníci dodavatelé i zaměstnanci potřebují mít přehled o tom, jak probíhá řízení společnosti, jak funguje obchodní model, jaké si společnost vytyčila dlouhodobé cíle, jakým rizikům čelí a jaký je její dopad na životní a společenské prostředí, ve kterém se nachází. Co všechno ale zahrnuje proces sestavení nefinanční zprávy? Jaké jsou rámce a standardy pro vykazování? A jaké jsou praktické zkušenosti s ověřováním nefinančních zpráv? 

8. 7. 2020