Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [květen 2024]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 27. května 2024.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 28. květnu 2024 následující dokumenty rady IASB:

Nové standardy

  • IFRS 18 Prezentace a zveřejňování v účetní závěrce (vydáno v dubnu 2024)
  • IFRS 19 Dceřiné podniky bez veřejné odpovědnosti: Zveřejňování (vydáno v květnu 2024)

Úpravy

  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úpravy standardu IAS 21 Nedostatečná směnitelnost (vydáno v srpnu 2023)
Zpráva o schvalování IFRS v EU
Evropská komise IASB IFRS

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right