Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [leden 2024]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 12. ledna 2024.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 23. lednu 2024 následující dokumenty rady IASB:

Úpravy

  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úpravy standardu IAS 1 a IFRS 7 Ujednání o dodavatelském financování (vydáno v květnu 2023)
  • Úpravy standardu IAS 21 Nedostatečná směnitelnost (vydáno v srpnu 2023)
Zpráva o schvalování IFRS v EU
Evropská komise IASB IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right