Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [listopad 2019]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 6. listopadu 2019.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 26. listopadu 2019 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

  • IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací proces tohoto prozatímního standardu a počkat na finální standard
  • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

  • Úprava standardu IFRS 3 Definice podniku (vydáno v říjnu 2018)
  • Úprava standardů IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma referenčních úrokových sazeb (vydáno v září 2019)
  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úprava standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný (vydáno v říjnu 2018)
  • Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS (vydáno v březnu 2018)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right