Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [listopad 2020]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 12. října 2020.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 24. listopadu 2020 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

 • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017); včetně úprav standardu IFRS 17 (vydáno v červnu 2020)

Úpravy

 • Úpravy standardu IFRS 3 Odkaz na Koncepční rámec (vydáno v květnu 2020)
 • Úpravy standardu IFRS 4 Pojistné smlouvy – odložení účinnosti IFRS 9 (vydáno v červnu 2020)
 • Úpravy standardů IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 Reforma referenčních úrokových sazeb – fáze 2 (vydáno v srpnu 2020)
 • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
 • Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020 a v červenci 2020)
 • Úpravy standardu IAS 16 Příjmy před zamýšleným použitím (vydáno v květnu 2020)
 • Úpravy standardu IAS 37 Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění smlouvy (vydáno v květnu 2020)
 • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018–2020 (vydáno v květnu 2020)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right