Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii [únor 2022]

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 1. února 2022.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly k 23. únoru 2022 následující dokumenty rady IASB:

Úpravy

  • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
  • Úprava standardu IFRS 17 Prvotní aplikace IFRS 17 a IFRS 9 – Srovnávací informace (vydáno v prosinci 2021)
  • Úpravy standardu IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti (vydáno v lednu 2020 a v červenci 2020)
  • Úpravy standardu IAS 1 a stanovisko IFRS č. 2 Zveřejňování účetních pravidel (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 8 Definice účetních odhadů (vydáno v únoru 2021)
  • Úpravy standardu IAS 12 Odložená daň související s aktivy a závazky vyplývajícími z jediné transakce (vydáno v květnu 2021)

Zpráva o schvalování IFRS v EU

Evropská komise IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right