Účetnictví 

Stav schvalování IFRS v Evropské unii

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 8. února 2018.

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 20. únoru 2018 následující dokumenty rady IASB:

Standardy

 • IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat schvalovací proces tohoto prozatímního standardu a počkat na finální standard
 • IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

 • Úprava standardu IFRS 2 Klasifikace a ocenění transakcí s úhradami vázanými na akcie (vydáno v červnu 2016)
 • Úprava standardu IFRS 9 Předčasné splacení s negativní kompenzací (vydáno v říjnu 2017)
 • Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)
 • Úprava standardu IAS 19 Změny plánu, krácení a vypořádání (vydáno v únoru 2018)
 • Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017)
 • Úprava standardu IAS 40 Převody investic do nemovitostí (vydáno v prosinci 2016)
 • Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017 (vydáno v prosinci 2017)

Interpretace

 • IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a předem hrazená protihodnota (vydáno v prosinci 2016)
 • IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (vydáno v červnu 2017)

Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU.

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right