dReport zpravodaj

Daně 

Vyhlášení národní výzvy programu LIFE

V programu LIFE byla 15. března vyhlášena Ministerstvem životního prostředí národní výzva k předkládání žádostí o podporu ve dvou podprogramech – Životní prostředí a Klima. V obou podprogramech je možné žádat o podporu nejen na spolufinancování projektu, ale také na přípravu projektové dokumentace. O dotaci mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty a projekty musí být realizované na území ČR, a to včetně hlavního města Prahy. 

25. 3. 2019
Daně 

Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) – aktuální stav (nejen) v ČR

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zajímají snad každý subjekt, kterému plynou zisky z více zemí a který chce předejít tomu, aby byl jeho zisk zdaněn ve více jurisdikcích. MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část těchto smluv o zamezení dvojího zdanění a může vést ke vzniku nové daňové povinnosti. 

21. 3. 2019