dReport zpravodaj

Daně 

Na co si dát pozor při souběhu veřejné podpory (dotace či investiční pobídky) a odčitatelné položky na výzkum a vývoj?

Zkušenosti z praxe ukazují, že celá řada společností využívá pouze jednu z forem veřejné podpory, ať už v podobě dotace, nebo investiční pobídky, popř. uplatňují odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Přitom tyto společnosti mají mnohdy nárok využít více forem podpory zároveň, efektivně je mohou kombinovat a maximalizovat tak z nich plynoucí užitky. Na druhou stranu souběh podpor s sebou nese několik pravidel, která je nutné dodržet. 

22. 6. 2021
Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 v podprogramu 2. Veřejná soutěž podporuje komercializaci významných inovačních řešení, růst a také rozvoj malých a středních podniků a startupů. Dále je v rámci veřejné soutěže podporováno ověření výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to s cílem jejich dalšího praktického či komerčního uplatnění či uplatnění v rámci společnosti. 

21. 6. 2021
Právo 

Legal News [červen 2021]: Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám pro odstoupení od konkurenční doložky

Nejvyšší soud ve svém rozsudku zdůraznil rozdíl mezi „odbornou péčí“ a „péčí řádného hospodáře“. Nejvyšší soud také rozhodl, že pro vydědění jsou relevantní i důvody, které nastaly až po sepsání listiny o vydědění. Při zkoumání návaznosti práva vkládaného do katastru nemovitostí na dosavadní zápisy je dle Nejvyššího soudu rozhodující stav zápisu v době podání návrhu na vklad. A jaké další zajímavé rozsudky jsme v oblasti českého práva zaznamenali? 

21. 6. 2021