dReport zpravodaj

Účetnictví 

Rezerva na restrukturalizaci

Restrukturalizací se rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna. Pokud účetní jednotka vstupuje do procesu restrukturalizace, měla by k rozhodnému okamžiku vytvořit rezervu na restrukturalizaci dle platných předpisů. O tom, kdy účtovat o rezervě na restrukturalizaci, jaké položky do ní zahrnout a o její právní úpravě pojednává tento článek. 

27. 11. 2018
Daně 

Nový pokyn GFŘ k závaznému posouzení k převodním cenám a ke způsobu určení základu daně pro stálé provozovny

Dne 9. listopadu 2018 byl ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí zveřejněn nový pokyn Generálního finančního ředitelství D – 32 k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stále provozovny (dále též společně „závazná posouzení“). 

27. 11. 2018