dReport zpravodaj

COVID-19  Daně 

Přístup OECD k posouzení mezinárodních daňových aspektů v návaznosti na COVID-19 opatření

V návaznosti na opatření, která v mnoha státech zavedly vlády s cílem omezit šíření pandemie COVID-19 (zejména se jedná o omezení pohybu osob a z toho vyplývající výkon práce a podnikatelské činnosti „dálkově“), vydává OECD sérii doporučení, jak k situaci přistupovat. V rámci toho zveřejnila také manuál, jak by měly státy přistupovat k těmto (doposud) bezprecedentním opatřením z pohledu vybrané problematiky mezinárodního zdanění. 

27. 4. 2020
Účetnictví 

Účtování a klasifikace speciálního nářadí neboli toolingu

S rozvojem a globalizací výrobního průmyslu narostl počet výrobních podniků, které se podílejí na dodávkách dílčích dílů pro kompletaci do konečného produktu. Příkladem nám může být obor automotive, kdy se celý řetězec podniků zabývá vývojem, výrobou a dodáním jednotlivých komponentů pro výrobu automobilu. Pro automotive je typická problematika tzv. nářadí, dnes nejčastěji označovaného jako „tooling“. Pod tímto termínem si představme různé formy na vstřikování, odlévání, lisování nebo tvarování, nástroje, matrice, raznice, speciální boxy/koše/kontejnery pro přepravu apod. 

27. 4. 2020
COVID-19  Daně 

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Další z opatření směřujících ke zmírnění dopadů krize vzniklé v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, které navrhuje vláda, je z pera Ministerstva financí ČR. Změna se týká zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a to konkrétně zavedení konceptu tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty. Nově je navrženo, aby možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně byla v zákoně o daních z příjmů rozšířena. Daňová ztráta by měla být uplatňována nejen v bezprostředně následujících obdobích, jak tomu bylo doposud, ale i v obdobích předcházejících po vzniku daňové ztráty. Tento návrh již prošel vnějším připomínkovým řízením, nicméně podle posledních informací nebude projednán ve stavu legislativní nouze jako ostatní opatření ke zmírnění dopadů pandemie, ale projde standardním legislativním procesem. 

27. 4. 2020