dReport zpravodaj

Daně 

Blíží se konec termínu pro splnění povinnosti zapsat do Evidence údajů o skutečných majitelích skutečné majitele společnosti

Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla Evidenci údajů o skutečných majitelích („Evidence“), do které musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku zapsat své skutečné majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů) mají tuto povinnost do 1. ledna 2021. Co to v praxi znamená, jak je to složité a jaké problémy to může způsobit? 

23. 10. 2018
Daně 

Německo: přísnější podmínky pro distribuci dividend

Soudní dvůr Evropské unie zjistil, že určitá ustanovení v oblasti zdanění obchodu pravděpodobně odrazují tuzemské mateřské společnosti od investování jejich kapitálu do dceřiných podniků zřízených v nečlenských státech, protože odčitatelnost dividend vyplacených dceřinými společnostmi v nečlenských státech podléhá přísnějším podmínkám, než jaké jsou podmínky pro dividendy vyplacené tuzemskými společnostmi. 

23. 10. 2018
Daně 

Rozhodování kvalifikovanou většinou v některých daňových záležitostech

Na začátek roku 2019 se Evropská komise připravuje návrh pro upuštění od jednomyslného rozhodování v určitých daňových záležitostech za účelem zlepšení efektivity projednávání legislativy v oblasti daní. Komise pravděpodobně navrhne hlasování kvalifikovanou většinou u omezeného souboru daňových záležitostí – například u legislativních návrhů týkajících se daňových přiznání. 

22. 10. 2018