dReport zpravodaj

Účetnictví 

Uzavírání roku 2019 v účetní závěrce dle IFRS

Přinášíme stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2019 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů a interpretací, které může účetní jednotka aplikovat pro účetní období končící 31. prosince 2019. 

29. 1. 2020
Daně 

Pohled NSS na skutečné vlastnictví u sublicence

Nejvyšší správní soud (NSS) vynesl koncem minulého roku rozsudek ve věci uplatnění srážkové daně na příjem vyplácený mezi dvěma českými daňovými rezidenty na základě podmínek uzavřené sublicenční smlouvy. NSS ve svém rozhodnutí (10 Afs 140/2018 – 32) konstatoval, že česká společnost, která byla příjemcem licenčních poplatků, byla ve skutečnosti pouze „průtokovým“ článkem a skutečným vlastníkem licenčních poplatků byla ruská společnost (daňový nerezident). Tato nerezidentní společnost poskytla licenci české společnosti, která dále zajistila výrobu na základě sublicenční smlouvy u jiné české společnosti (žalobkyně/stěžovatelka). 

28. 1. 2020