dReport zpravodaj

Právo 

Manželství? Manželství!

Dne 26. března 2019 Poslanecká sněmovna opět projednávala v prvním čtení návrh tzv. zákona o manželství pro všechny. Tedy zákona, kterým se změní jednotlivá ustanovení mimo jiné občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákona o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.) nebo se zruší zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Návrh tohoto zákona stále ještě zůstal v prvním čtení a vypadá to, že tomu tak ještě chvíli bude. Pojďme se nicméně podívat, co nás k tomuto zákonu přivedlo a co nám tento zákon přinese. Či sebere? 

23. 4. 2019
Účetnictví 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vydal zprávu o činnosti dohledových orgánů v EU v roce 2018

Dne 27. března 2019 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zprávu o prosazování aplikace účetních standardů a o regulačních aktivitách dohledových orgánů v rámci EU v roce 2018. ESMA je nezávislým orgánem EU, který byl založen 1. ledna 2011. Jeho posláním je zlepšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a dobře fungující finanční trhy v EU. 

18. 4. 2019
Účetnictví 

Nevyčerpaná dovolená – účtovat jako rezervu, nebo jako dohadnou položku?

Názor na to, do jakého období a jak mají být zachyceny náklady na nevyčerpanou dovolenou, se v čase měnily. Nejprve se neúčtovalo vůbec, potom prostřednictvím dohadných položek a nakonec s použitím rezerv. Protože dodnes řada účetních jednotek váhá, jak při účtování nevyčerpané dovolené postupovat, pojďme si připomenout původ pochybností a následně odpovědět na tuto otázku. 

17. 4. 2019