dReport zpravodaj

Daně 

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí

Kam směřuje trend daňových kontrol u přeshraničních plateb? Jednoznačně k prokazování naplnění podmínek pro uplatnění výhodných daňových režimů, a to nikoliv pouze formálně, ale i fakticky. Není to ojedinělý trend, různé nástroje a opatření daňových správ ve světě cílí posledních pár let na jediné – zabránit daňovým únikům a zamezit situacím, kdy jsou příjmy daněny ve státech s nižší nebo nulovou mírou zdanění. A nejjednodušší cesta vede přes kontrolu takových společností, které dané příjmy do zahraničí vyplácí. 

25. 11. 2021
Účetnictví 

Sankce za špatně vedené účetnictví a jejich prekluzivní lhůty

V případě, že účetní jednotka neplní své povinnosti podle zákona o účetnictví, hrozí jí za takový přestupek pokuta. Sankce se nejčastěji odvíjí od hodnoty aktiv s tím, že mohou dosahovat až výše 3 % nebo 6 % aktiv, a to dle typu přestupku. Z naší praxe bývá nejčastějším typem přestupku například to, že účetní jednotka nezveřejní svou účetní závěrku ve sbírce listin u rejstříkového soudu. Každopádně, pokud finanční úřad takové pochybení objeví, potom je zmíněná částka pokuty vypočtená z hodnoty aktiv maximální možnou hranicí a správce daně tak může uložit a často i ukládá částku nižší. 

23. 11. 2021
Účetnictví 

Jak správně zpracovat zprávu o vztazích?

S koncem finančního roku nečeká na statutární orgány a týmy z finančních oddělení „pouze“ sestavení účetní závěrky, ale musí zůstat dostatek sil i na přípravu výroční zprávy a zprávy o vztazích. Právě zpráva o vztazích musí být statutárním orgánem společnosti vypracována do tří měsíců od konce účetního období a s ohledem na náročnost závěrkových operací nezbývá často prostor na zamyšlení se, zda zpráva o vztazích plní svůj zákonodárcem zamýšlený účel. 

22. 11. 2021
Účetnictví 

Nové možnosti zveřejnění účetní závěrky za rok 2021

Od 1. 1. 2021 začnou platit pro zveřejňování účetních závěrek nová pravidla. Jedná se o tzv. Zvláštní způsoby zveřejňování podle § 21b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), které se budou týkat výhradně obchodních korporací. Ty budou mít nyní možnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku prostřednictvím svého správce daně. 

22. 11. 2021