dReport zpravodaj

Daně 

Navrhované změny AML zákona

Legislativa upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je neustále živou oblastí. Po několika novelách v letech 2017 a 2018 souvisejících především s implementací tzv. čtvrté AML směrnice (např. zavedení povinné evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob) jsou aktuálně v legislativním procesu další dva návrhy na změnu AML zákona obsahující několik výrazných změn. 

24. 9. 2019
Daně 

Novinky z DPH [září 2019]

Jaké novinky přináší novela zákona o DPH, která začne platit již na jaře příštího roku? Nezapomněli jste si v kalendáři zaškrtnout důležité termíny, abyste včas zažádali o vrácení DPH z ostatních členských zemí EU nebo informovali správce daně o vytvoření DPH skupiny či o změnách ve skupině stávající? A co je nového u Soudního dvoru EU? Přečtěte si naše novinky z DPH a dozvíte se vše podstatné. 

23. 9. 2019
Daně 

Novela daňového řádu v legislativním procesu

Novela daňového řádu, která byla koncem srpna schválena vládou ČR, slibuje změny ve prospěch daňových subjektů a modernizace daňové správy. Novela je ze strany zákonodárců prezentovaná pod názvem „MOJE daně“ a kromě slibovaného online bankovnictví v daních obsahuje i další procesní změny. Navzdory tomu, že nyní byla novela daňového řádu navrhovaná Ministerstvem financí ČR schválena vládou ČR, má před sebou ještě celý legislativní proces. S přihlédnutím k možným komplikacím lze předpokládat, že by novela mohla být účinná v polovině roku 2020. 

23. 9. 2019
Daně 

Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce

Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh zákona, který implementuje směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. směrnici DAC 6). Ta upravuje povinnost podnikatelů finančním úřadům předem oznamovat vybrané přeshraniční transakce a další uspořádání, která mají vliv na daň z příjmů právnických osob. Smyslem této evropské regulace je získat lepší přehled o využívání daňových předpisů a případně zabránit agresivním daňovým plánováním. 

20. 9. 2019