Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Cybersecurity [červen 2019]

V květnu bylo přijato a vstoupilo v platnost Nařízení Rady (EU) 2019/76 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy. Nařízení se použije na útoky nebo pokusy útoků s významným dopadem, které vznikají nebo jsou prováděny mimo Unii.

Nařízení o opatřeních proti kybernetickým útokům se dále vztahuje na útoky, které využívají infrastrukturu v Unii, jsou prováděny jakoukoliv osobou, subjektem, nebo orgánem usazeným nebo působícím mimo Unii, nebo jsou prováděny za podpory, pod vedením nebo pod kontrolou osob, subjektů, nebo orgánů působících mimo Unii.

Na základě nařízení je možné zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům či orgánům, které jsou zodpovědné za útok nebo se o něj pokusily, které poskytly finanční, materiální, nebo technickou podporu, nebo které byly do útoku zapojeny či ho podněcovaly, a také osobám, které jsou s již vyjmenovanými osobami spojené.

Pokud to bude nezbytné k dosazení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, mohou být opatření použita i v reakci na útoky s významným dopadem na třetí země nebo mezinárodní organizace.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

TechLaw zpravodaj Kybernetická bezpečnost Kybernetický útok
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Právo 

Vedoucí partneři Deloitte Legal: Budoucnost právního poradenství spočívá v multidisciplinárním přístupu

Klienti už nechtějí „jen“ právní poradenství, chtějí komplexní odbornou službu. Budoucnost právních služeb budou formovat nejen inovace všeho druhu, ale také multidisciplinární přístup. Dokáže jim ale nová generace právníků vyhovět? „Pokud bude mít oči otevřené, bude flexibilní, nechá se inspirovat a bude rozvíjet své social skills, pak ano,“ vzkazuje studentům a mladým právníkům Jan Spáčil, vedoucí partner a nově také lídr Deloitte Legal CE. Do rozhovoru o budoucnosti právního poradenství se zapojili ještě dva vedoucí partneři – Martin Bohuslav a Jan Kotous. 

12. 7. 2019