Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Cybersecurity [červen 2019]

V květnu bylo přijato a vstoupilo v platnost Nařízení Rady (EU) 2019/76 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy. Nařízení se použije na útoky nebo pokusy útoků s významným dopadem, které vznikají nebo jsou prováděny mimo Unii.

Nařízení o opatřeních proti kybernetickým útokům se dále vztahuje na útoky, které využívají infrastrukturu v Unii, jsou prováděny jakoukoliv osobou, subjektem, nebo orgánem usazeným nebo působícím mimo Unii, nebo jsou prováděny za podpory, pod vedením nebo pod kontrolou osob, subjektů, nebo orgánů působících mimo Unii.

Na základě nařízení je možné zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům či orgánům, které jsou zodpovědné za útok nebo se o něj pokusily, které poskytly finanční, materiální, nebo technickou podporu, nebo které byly do útoku zapojeny či ho podněcovaly, a také osobám, které jsou s již vyjmenovanými osobami spojené.

Pokud to bude nezbytné k dosazení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, mohou být opatření použita i v reakci na útoky s významným dopadem na třetí země nebo mezinárodní organizace.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

TechLaw zpravodaj Kybernetická bezpečnost Kybernetický útok
Poradenství  Daně  Právo 

Duševní vlastnictví: Jak financovat a právně chránit vývojové IT projekty?

Jak správně financovat a právně ochránit úspěšné IT projekty je otázka, kterou si pokládá pravděpodobně každý podnikatel, jehož firma se věnuje informačním technologiím. Najít vhodné řešení není však ani zdaleka snadné a rozsáhlá, komplikovaná a měnící se legislativa situaci také neulehčuje. Jak efektivně využít všech dotačních a daňových nástrojů a jak správně ochránit své know-how radili naši odborníci na poradenství a právo v rámci odborného semináře. 

17. 9. 2019
Poradenství  Technologie 

Kybernetická bezpečnost: Víte, jak ochránit svou firmu před útoky hackerů?

Se stále chytřejšími technologiemi přichází ruku v ruce i nové způsoby a metody jejich napadení. Kybernetická kriminalita je na vzestupu, zločinci jsou stále sofistikovanější a klasický firewall sám o sobě už dávno nezastaví ani průměrného hackera. Jak těmto a dalším digitálním hrozbám čelit radí náš tým specialistů z oddělení Risk Advisory, který v rámci svých kurzů představuje zájemcům principy a mechanismy kybernetické bezpečnosti. 

11. 9. 2019
Právo 

Nejasnosti ohledně zpracování biometrických údajů trvají, názory odborníků na jejich zpracování se různí

V posledních měsících vzbudil Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti svými rozhodnutími či vyjádřeními ohledně zpracování biometrických údajů, konkrétně ve vztahu k dynamickému biometrickému podpisu a docházkovým systémům. Jelikož se jedná o problematiku, ohledně níž existuje s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů řada otevřených otázek, liší se i názory a přístupy odborníků k tomu, za jakých podmínek lze jejich zpracování provádět. Co odborná diskuse aktuálně řeší? 

5. 9. 2019