Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Cybersecurity [červen 2019]

V květnu bylo přijato a vstoupilo v platnost Nařízení Rady (EU) 2019/76 ze dne 17. května 2019 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy. Nařízení se použije na útoky nebo pokusy útoků s významným dopadem, které vznikají nebo jsou prováděny mimo Unii.

Nařízení o opatřeních proti kybernetickým útokům se dále vztahuje na útoky, které využívají infrastrukturu v Unii, jsou prováděny jakoukoliv osobou, subjektem, nebo orgánem usazeným nebo působícím mimo Unii, nebo jsou prováděny za podpory, pod vedením nebo pod kontrolou osob, subjektů, nebo orgánů působících mimo Unii.

Na základě nařízení je možné zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům či orgánům, které jsou zodpovědné za útok nebo se o něj pokusily, které poskytly finanční, materiální, nebo technickou podporu, nebo které byly do útoku zapojeny či ho podněcovaly, a také osobám, které jsou s již vyjmenovanými osobami spojené.

Pokud to bude nezbytné k dosazení společné zahraniční a bezpečnostní politiky, mohou být opatření použita i v reakci na útoky s významným dopadem na třetí země nebo mezinárodní organizace.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Cybersecurity TechLaw zpravodaj
Technologie  Právo 

Právo musí rychle reagovat na technologické trendy, v době pandemie roste zájem o e-commerce či komunikační nástroje

Pozornost světa je v době pandemie koronaviru na oblast technologií upírána více než kdy dřív. Ať už se ale jedná o zavádění chytré karantény, masivní zájem o e-commerce nebo boom online komunikačních nástrojů, za každým z těchto trendů musí stát kvalitní právní rámec. Jak se legislativním institucím v tomto ohledu daří a co se ve světě technologií a práva odehrálo v uplynulých týdnech, jsme pro vás shrnuli v našem květnovém TechLaw zpravodaji. 

14. 5. 2020
Technologie  Právo 

Soudní dvůr EU se opět zabývá otázkou stahování přes torrenty, zaměří se na jednotlivé uživatele

Na základě autorských práv architekta nařídil soud odstranit velkoplošnou reklamu, která zakrývala významnou část budovy. Billboard podle soudu svým umístěním a rozměry snižoval architektonickou hodnotu nemovitosti. Chcete se dozvědět více? Podrobnosti najdete v našem květnovém TechLaw zpravodaji, ve kterém se zabýváme také oblastí IP/IT práva. Dále se v něm věnujeme vznikající praxi při rozhodování o registraci ochranných známek odkazujících na COVID-19 nebo řízení u Soudního dvora Evropské Unie ohledně torrentového seedingu. 

14. 5. 2020