Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [březen 2019]

V únoru došlo v Itálii ke schválení průlomového zákona, podle nějž budou smart contracts oficiálně postaveny na roveň smlouvám. V Evropském parlamentu se budou v prvním čtení projednávat návrhy dvou nových směrnic, a to směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb.

Vývoj na evropském poli e-commerce – text balíčku návrhů dvou směrnic pro online obchody byl schválen po meziinstitucionálním vyjednávání

V posledních měsících byly na evropském poli intenzivně projednávány návrhy dvou nových směrnic, tj. směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Tyto návrhy by se měly do prvního čtení v Evropském parlamentu dostat během druhé poloviny března tohoto roku. Navrhovaná nová legislativa je součástí širšího rámce dlouhodobé iniciativy Evropské unie k zajištění jednotného digitálního trhu. Cílem nové úpravy by mělo být zejména omezení překážek pro přeshraniční nákupy ve vztahu ke spotřebitelům.

Hlavním cílem uvedených směrnic je snížení nákladů provozovatelů obchodů při uzavírání smluv napříč Evropou. Tyto náklady mohou podnikatelům vznikat v důsledku rozdílných právních úprav, přičemž tyto lokální rozdíly jsou pro podnikatele citelné zejména v případech vadného plnění, vrácení zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Druhá z uvedených směrnic si klade za cíl zvýšit jistotu spotřebitelů při objednávání digitálního obsahu. Pod termínem „digitální obsah“ se skrývá široká škála artiklů; předně lze uvést např. hudbu, filmy, různorodé aplikace, hry, služby ukládání dat pomocí cloud computingu nebo vysílání sportovních událostí. Nová úprava by měla být rovněž přívětivější i pro spotřebitele, kteří budou moci očekávat harmonizované podmínky uzavírání smluv nehledě na státní příslušnost nebo usazení konkrétního poskytovatele, od kterého zboží hodlají odebrat.

Návrh směrnice o prodeji zboží je dostupný zde a návrh směrnice k digitálnímu obsahu a službám je dostupný zde.

Itálie jako první země na světě zákonem uznala smart contracts jako platně uzavřené smlouvy

Itálie se stala historicky první zemí světa, která schválila zákon, podle něhož jsou tzv. smart contracts postaveny na roveň písemně uzavřeným smlouvám. Orgán Agency for Digital Italy během nadcházejících 3 měsíců zveřejní vodítka, která vymezí podmínky, jež budou smart contracts muset splňovat, aby je bylo možné ve vztahu k písemným smlouvám považovat za ekvivalentní.

O těchto legislativních změnách v Itálii se může více dočíst zde.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

E-commerce Smart contracts
Technologie 

Úroveň zabezpečení informační bezpečnosti ve veřejné správě musí zohlednit hodnotu aktiv pro stát, občany i útočníka

Pro veřejnou správu je otázka informační bezpečnosti stejně klíčová, jako pro ostatní sféry společnosti, přičemž na důležitosti nabývá v souvislosti s digitalizací a zaváděním eGovernementu. Veřejná správa se přitom od ostatních odvětví odlišuje tím, že zpracovává informace, které jsou atraktivní pro nejnebezpečnější kategorii útočníků. Na druhou stranu je často v zajetí zastaralých pohledů na koncept informační bezpečnosti a trpí nedostatkem zdrojů. Co s tím? 

22. 7. 2019
Technologie  Deloitte živě 

Tech firmy a startupy pozor! Last call pro přihlášení do žebříčku Deloitte Technology Fast 50

Tohle je hlášení pro všechny technologické firmy. Registrace do dalšího ročníku žebříčku Deloitte Technology Fast 50, který hledá padesátku nejrychleji rostoucích technologických firem z regionu střední Evropy, pomalu končí. Palubní vstupenky pro vás už máme, zbytek je na vás - gate se uzavře už 31. července 2019. Nepropásněte příležitost, zabojujte jako české firmy Prusa Research a Kiwi.com, které středoevropský žebříček ovládly dva roky po sobě. 

21. 7. 2019