Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [březen 2019]

V únoru došlo v Itálii ke schválení průlomového zákona, podle nějž budou smart contracts oficiálně postaveny na roveň smlouvám. V Evropském parlamentu se budou v prvním čtení projednávat návrhy dvou nových směrnic, a to směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb.

Vývoj na evropském poli e-commerce – text balíčku návrhů dvou směrnic pro online obchody byl schválen po meziinstitucionálním vyjednávání

V posledních měsících byly na evropském poli intenzivně projednávány návrhy dvou nových směrnic, tj. směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Tyto návrhy by se měly do prvního čtení v Evropském parlamentu dostat během druhé poloviny března tohoto roku. Navrhovaná nová legislativa je součástí širšího rámce dlouhodobé iniciativy Evropské unie k zajištění jednotného digitálního trhu. Cílem nové úpravy by mělo být zejména omezení překážek pro přeshraniční nákupy ve vztahu ke spotřebitelům.

Hlavním cílem uvedených směrnic je snížení nákladů provozovatelů obchodů při uzavírání smluv napříč Evropou. Tyto náklady mohou podnikatelům vznikat v důsledku rozdílných právních úprav, přičemž tyto lokální rozdíly jsou pro podnikatele citelné zejména v případech vadného plnění, vrácení zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Druhá z uvedených směrnic si klade za cíl zvýšit jistotu spotřebitelů při objednávání digitálního obsahu. Pod termínem „digitální obsah“ se skrývá široká škála artiklů; předně lze uvést např. hudbu, filmy, různorodé aplikace, hry, služby ukládání dat pomocí cloud computingu nebo vysílání sportovních událostí. Nová úprava by měla být rovněž přívětivější i pro spotřebitele, kteří budou moci očekávat harmonizované podmínky uzavírání smluv nehledě na státní příslušnost nebo usazení konkrétního poskytovatele, od kterého zboží hodlají odebrat.

Návrh směrnice o prodeji zboží je dostupný zde a návrh směrnice k digitálnímu obsahu a službám je dostupný zde.

Itálie jako první země na světě zákonem uznala smart contracts jako platně uzavřené smlouvy

Itálie se stala historicky první zemí světa, která schválila zákon, podle něhož jsou tzv. smart contracts postaveny na roveň písemně uzavřeným smlouvám. Orgán Agency for Digital Italy během nadcházejících 3 měsíců zveřejní vodítka, která vymezí podmínky, jež budou smart contracts muset splňovat, aby je bylo možné ve vztahu k písemným smlouvám považovat za ekvivalentní.

O těchto legislativních změnách v Itálii se může více dočíst zde.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

E-commerce TechLaw zpravodaj
Technologie  Právo 

Právo musí rychle reagovat na technologické trendy, v době pandemie roste zájem o e-commerce či komunikační nástroje

Pozornost světa je v době pandemie koronaviru na oblast technologií upírána více než kdy dřív. Ať už se ale jedná o zavádění chytré karantény, masivní zájem o e-commerce nebo boom online komunikačních nástrojů, za každým z těchto trendů musí stát kvalitní právní rámec. Jak se legislativním institucím v tomto ohledu daří a co se ve světě technologií a práva odehrálo v uplynulých týdnech, jsme pro vás shrnuli v našem květnovém TechLaw zpravodaji. 

14. 5. 2020
Technologie  Právo 

Soudní dvůr EU se opět zabývá otázkou stahování přes torrenty, zaměří se na jednotlivé uživatele

Na základě autorských práv architekta nařídil soud odstranit velkoplošnou reklamu, která zakrývala významnou část budovy. Billboard podle soudu svým umístěním a rozměry snižoval architektonickou hodnotu nemovitosti. Chcete se dozvědět více? Podrobnosti najdete v našem květnovém TechLaw zpravodaji, ve kterém se zabýváme také oblastí IP/IT práva. Dále se v něm věnujeme vznikající praxi při rozhodování o registraci ochranných známek odkazujících na COVID-19 nebo řízení u Soudního dvora Evropské Unie ohledně torrentového seedingu. 

14. 5. 2020