Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [červenec 2019]

Česká obchodní inspekce dala nahlédnout do svého rozhodování o udělení pokut v prvních třech měsících tohoto roku. Na co se zaměřila? Na podzim se uskuteční jedna z významných konferencí v oblasti obchodování přes internet. Soudní dvůr EU se vyjádřil k otázce, zda je nutné uvádět telefonický kontakt na podnikatele při komunikaci se spotřebiteli.

Čtvrtletní zpráva ČOI

Česká obchodní inspekce zveřejnila tiskovou zprávu shrnující výsledky provedených šetření za první kvartál roku 2019. V prvním kvartálu vykonala Česká obchodní inspekce celkem 293 kontrol, kdy porušení právních předpisů zjistila ve více než dvou stech případech, tj. více než u dvou třetin kontrolovaných obchodů. Pravomocně uložila pokuty v celkové výši 1 787 000 Kč.

Nejčastěji byla identifikována na straně prodávajících porušení zákona o ochraně spotřebitele. Prodávající zejména podávali nepravdivé informace o výrobku, případně takové informace, které zákazníka mohly uvést v omyl o výrobku. V dalších případech prodávající porušili svoji povinnost dostatečně informovat zákazníky o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace nebo zákazníky žádným způsobem neinformovali o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Podnikatelé nemusí zveřejňovat zákazníkům svá telefonní čísla

Soudní dvůr EU rozhodl, že obchodník – podnikatel dle unijního práva není povinen za všech okolností sdělit spotřebiteli při uzavírání smluv na dálku či mimo obchodní prostory své telefonní číslo.

V rámci soudního sporu při poskytování služeb na internetu vzešla v Německu zajímavá otázka týkající se poskytování kontaktních údajů podnikatelů při prodeji prostřednictvím internetového obchodu. V tomto konkrétním případě se jednalo o spor mezi Spolkovým svazem spotřebitelských center a sdružení a internetovým gigantem, společností Amazon. Německý soud se v rámci řízení o předběžné otázce dotázal Soudního dvora EU, zda evropská směrnice o právech spotřebitelů brání tomu, aby německý zákon uložil obchodníkovi povinnost vždy a za všech okolností spotřebiteli sdělit před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory své telefonní číslo, případně zda může obchodník použít jiné komunikační prostředky, např. systém pro výměnu rychlých zpráv (chat) nebo systém zpětného volání.

SDEU vyložil dotčené evropské právní normy tak, že směrnice takové vnitrostátní úpravě brání a neukládají obchodníkovi, aby za všech okolností zřídil telefonní nebo faxovou linku nebo založil novou e-mailovou adresu pro komunikaci se spotřebiteli. Směrnice vyžaduje, aby obchodník zákazníkovi sdělil telefonní či faxové číslo nebo e-mailovou adresu pouze v případech, kdy jimi obchodník disponuje. Obchodník je dle evropské úpravy povinen spotřebiteli dát k dispozici takový komunikační prostředek, který umožní spotřebiteli obchodníka urychleně kontaktovat a dále s ním jednoduše komunikovat, tedy takový komunikační prostředek zaručující přímou a efektivní komunikaci mezi stranami.

Katalog komunikačních prostředků uvedený v předmětné směrnici nelze dle názoru SDEU vykládat jako úplný. Obchodník tedy může spotřebiteli poskytnout i jiný komunikační prostředek, např. elektronický kontaktní formulář, systémy výměny rychlých zpráv nebo zpětného volání, pokud právě ty umožňují přímou a efektivní komunikaci mezi obchodníkem a spotřebitelem a pokud jsou dostupné v jasné a srozumitelné formě. Zda jsou v konkrétním případě tyto podmínky pro komunikační prostředek naplněny, by měly posuzovat zejména příslušné vnitrostátní soudy.

Dle našeho názoru český občanský zákoník v současném znění výše uvedený závěr Soudního dvora EU reflektuje. Spornou se z tohoto hlediska může jevit připravovaná novela občanského zákoníku. Bude-li přijata v navrhovaném znění, mohla by být v rozporu s výše uvedeným závěrem.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Česká obchodní inspekce Kontaktní údaje Komunikační prostředky TechLaw zpravodaj
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019