Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [duben 2019]

Zveřejněním zásadního legislativního návrhu – zákona o hromadných žalobách – se provozovatelé e-shopů mohou dostat do hledáčku zákazníků, kteří se spojí při uplatňování svých nároků vůči obchodníkovi. Na evropském poli se generální advokát vyjádřil ke komunikačním prostředkům, kterými musí být obchodníci pro zákazníky efektivně dosažitelní.

Stanovisko generálního advokáta – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti Amazon EU Sàrl

Soudní dvůr Evropské unie se bude zabývat otázkou, jakým způsobem musí obchodník, který působí výhradně na internetu, informovat spotřebitele o způsobech kontaktu, resp. zda takový obchodník musí zavést všechny komunikační kanály uvedené ve směrnici o právech spotřebitelů, zejména telefonní linku pro kontakt se spotřebiteli.

V předkládaném stanovisku dochází generální advokát k závěru, že předmětná směrnice nestanovuje obchodníkům povinnost zařadit mezi kontaktní prostředky telefonní linku. Dle názoru vyjádřeného ve stanovisku je obchodník oprávněn využít jiné komunikační prostředky, pokud je těmto spotřebitelům zajištěna možnost využívat nejefektivnější způsoby komunikace s obchodníkem ve vztahu k prostředku, prostřednictvím něhož se transakce uskutečňuje. Tedy v případě obchodníků působících výhradně na internetu se může jednat o online chat, kontaktní formuláře (systém zpětného telefonického volání) apod. Obchodník by v této souvislosti měl vždy zajistit, aby informace o komunikačních prostředcích byla spotřebiteli přístupná jednoduchým, efektivním a přiměřeně rychlým způsobem.

Stanovisko generálního advokáta je pouze předběžným právním posouzením, přičemž v současnosti neočekáváme, že by se Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí od tohoto stanoviska zásadně odchýlil.

Předmětné stanovisko je dostupné zde.

Návrh zákona o hromadných žalobách

Návrh zákona má za cíl zavést nový procesní nástroj, který je komplexní a který značně usnadní vymáhání práv z nároků vícero žalobců, jež jsou právně či skutkově obdobné nebo stejné v jediném řízení před soudem. Tento návrh by měly vést v patrnosti zejména společnosti poskytující služby nebo produkty koncovým zákazníkům prostřednictvím e-shopů.

Zákazníci mohou novým zákonem do svých rukou získat nástroj, jak efektivně vymoci nároky vzniklé nekalosoutěžním jednáním nebo protiprávním jednáním v jiných oblastech. Tyto nároky se zpravidla individuálně nevymáhají, neboť nedosahují takové materiální výše, a tak jsou náklady na řízení nepoměrně vysoké. Právě tento aspekt se přijetím nové úpravy změní.

Zatím navrhované znění zákona obsahuje řadu novinek, které se odchylují od klasického sporného soudního řízení (včetně tzv. systému opt-out, tzn., že řízení o hromadné žalobě by se za určitých podmínek automaticky účastnily všechny dotčené osoby z dané skupiny zákazníků, ledaže se ve stanovené lhůtě z řízení odhlásí). Konkrétní parametry hromadných žalob jsou zatím v legislativním procesu a nadále je budeme sledovat.

Předkládané podklady jsou k dispozici na portálu ODok.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

E-shopy Hromadné žaloby TechLaw zpravodaj
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Technologie 

Software Asset Management sníží náklady na informační technologie a omezí podnikatelské rizika. Jak na něj?

„SAM“ je správa softwarových licencí, která se zabývá životním cyklem softwarových aplikací v organizacích. Jeho součástí je kompletní IT infrastruktura, která je nezbytná k efektivnímu řízení, kontrole a optimalizaci softwaru během všech fází jeho životních cyklů. Cílem SAM je snížit náklady na informační technologie a omezit podnikatelská rizika spojená s vlastnictvím a užíváním softwaru. Poměrně velké množství organizací však stále ještě nepřijalo koncept SAM strategie, což je zásadní pro realizaci těchto hmatatelných výhod. 

12. 6. 2019
Technologie 

Český automobilový průmysl: Jak se vypořádá s příchodem elektromobilů a autonomního řízení?

Potřebujete jet do práce, ale vaše auto je v servisu? Musíte se dostat rychle na přednášku, ale hromadná doprava kolabuje? Nemáte řidičský průkaz, ale chtěli byste jet s rodinou na víkend z města? Není nic jednoduššího, než si zavolat automaticky řízený elektromobil, který vás sám zaveze, kam jen budete chtít. Že to zní jako sci-fi? Podle studie Deloitte jde o reálnou a možná i nedalekou budoucnost automobilového průmyslu. 

5. 6. 2019