Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [duben 2019]

Zveřejněním zásadního legislativního návrhu – zákona o hromadných žalobách – se provozovatelé e-shopů mohou dostat do hledáčku zákazníků, kteří se spojí při uplatňování svých nároků vůči obchodníkovi. Na evropském poli se generální advokát vyjádřil ke komunikačním prostředkům, kterými musí být obchodníci pro zákazníky efektivně dosažitelní.

Stanovisko generálního advokáta – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. proti Amazon EU Sàrl

Soudní dvůr Evropské unie se bude zabývat otázkou, jakým způsobem musí obchodník, který působí výhradně na internetu, informovat spotřebitele o způsobech kontaktu, resp. zda takový obchodník musí zavést všechny komunikační kanály uvedené ve směrnici o právech spotřebitelů, zejména telefonní linku pro kontakt se spotřebiteli.

V předkládaném stanovisku dochází generální advokát k závěru, že předmětná směrnice nestanovuje obchodníkům povinnost zařadit mezi kontaktní prostředky telefonní linku. Dle názoru vyjádřeného ve stanovisku je obchodník oprávněn využít jiné komunikační prostředky, pokud je těmto spotřebitelům zajištěna možnost využívat nejefektivnější způsoby komunikace s obchodníkem ve vztahu k prostředku, prostřednictvím něhož se transakce uskutečňuje. Tedy v případě obchodníků působících výhradně na internetu se může jednat o online chat, kontaktní formuláře (systém zpětného telefonického volání) apod. Obchodník by v této souvislosti měl vždy zajistit, aby informace o komunikačních prostředcích byla spotřebiteli přístupná jednoduchým, efektivním a přiměřeně rychlým způsobem.

Stanovisko generálního advokáta je pouze předběžným právním posouzením, přičemž v současnosti neočekáváme, že by se Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozhodnutí od tohoto stanoviska zásadně odchýlil.

Předmětné stanovisko je dostupné zde.

Návrh zákona o hromadných žalobách

Návrh zákona má za cíl zavést nový procesní nástroj, který je komplexní a který značně usnadní vymáhání práv z nároků vícero žalobců, jež jsou právně či skutkově obdobné nebo stejné v jediném řízení před soudem. Tento návrh by měly vést v patrnosti zejména společnosti poskytující služby nebo produkty koncovým zákazníkům prostřednictvím e-shopů.

Zákazníci mohou novým zákonem do svých rukou získat nástroj, jak efektivně vymoci nároky vzniklé nekalosoutěžním jednáním nebo protiprávním jednáním v jiných oblastech. Tyto nároky se zpravidla individuálně nevymáhají, neboť nedosahují takové materiální výše, a tak jsou náklady na řízení nepoměrně vysoké. Právě tento aspekt se přijetím nové úpravy změní.

Zatím navrhované znění zákona obsahuje řadu novinek, které se odchylují od klasického sporného soudního řízení (včetně tzv. systému opt-out, tzn., že řízení o hromadné žalobě by se za určitých podmínek automaticky účastnily všechny dotčené osoby z dané skupiny zákazníků, ledaže se ve stanovené lhůtě z řízení odhlásí). Konkrétní parametry hromadných žalob jsou zatím v legislativním procesu a nadále je budeme sledovat.

Předkládané podklady jsou k dispozici na portálu ODok.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

E-commerce TechLaw zpravodaj
Technologie  Deloitte živě 

Společnost Greycortex je vlastně takový doktor. Zajišťuje, aby jeho klienti nedostali nemoc z kybernetické nákazy

Co člověk zahesluje, to také odhesluje. Tohle platilo pár let zpátky. Dnes kyberkriminálníci využívají pokročilé technologie, útoky jsou mnohem sofistikovanější. A cílenější. Následky pak také mnohem horší. „Vyvíjí se nejen ta dobrá strana, tedy firmy zabývající se kybernetickou ochranou, ale i ta špatná. Útoky vedou přes slabá místa a lidské chyby,“ říká Petr Chaloupka, CEO společnosti Greycortex, která řeší zabezpečení počítačových a bezpečnostních sítí. Příběh této firmy, která uspěla mezi nejrychleji rostoucími technologickými společnostmi, se začal psát hodně dávno před jejím vznikem. Je o vášni, vizi, dovednostech, ale i pořádné dávce humoru. A vlastně je tak trochu spojen i s počátky komputerizace v Československu. 

2. 12. 2020
Nemovitosti  Právo 

Dopad koronavirové pandemie na nemovitostní trh

Vládní opatření přijatá v souvislosti s druhou vlnou koronavirové pandemie opět omezila fungování řady firem a podnikatelů. Jako jeden z nástrojů pro zmírnění negativních dopadů tohoto omezení schválila vláda program Covid – Nájemné 2, v jehož rámci mohou podnikatelé a firmy žádat o dotaci na komerční nájem. Od první výzvy se liší tím, že již neobsahuje podmínku, aby pronajímatel slevil žadateli minimálně 30 procent nájemného. Za jakých podmínek se tedy může žádat? A jak trh s komerčním nájmem poznamenala současná krize? 

1. 12. 2020
Právo 

Digitalizace a automatizace mají obrovský potenciál a my chceme být v čele pelotonu, říká Jan Spáčil z Deloitte Legal

„V těžkých dobách přestává být inovace pouhou příležitostí a stává se nutností. V programu regenerace pomáháme klientům dívat se dopředu a překlenout složité období. Pochopit, kam nás například přechod do on-line prostředí posunul a jak čerpat z jeho výhod. Digitalizace a automatizace mají obrovský potenciál a my chceme být v čele pelotonu,“ říká Jan Spáčil, vedoucí partner Deloitte Legal Česká republika. V rozhovoru promluvil také o tom, jak se právní byznys přelévá do on-line prostředí, o úzké spolupráci se start-upy v oblasti LegalTech a také o motivaci mladých talentů. 

26. 11. 2020