Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [březen 2019]

V oblasti telekomunikací a médií nabídneme novinky ohledně novely zákona o elektronických komunikacích dopadajících na telefonní operátory, nové pravomoci policie v oblasti blokování přístupů k digitálnímu obsahu a kompetence vojenského zpravodajství ve sféře kybernetické obrany.

Vláda a Pirátská strana předložily svou verzi novely zákona o elektronických komunikacích

Vláda schválila návrh novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který předložil předseda vlády Andrej Babiš. Cílem návrhu je posílení postavení zákazníka vůči telefonním operátorům. Vládní návrh upravuje pravidla pro přenositelnost čísel. Návrh má přímo do zákona zakotvit závazná procedurální pravidla pro přenos telefonních čísel, která jsou v současnosti obsažená v opatření obecné povahy upravující přenositelnost. Při přenášení čísla se zkracuje doba pro ukončení původní smlouvy z deseti na dva dny. Mění se pravidla pro povolené doplatky za předčasné ukončení smluv uzavřených na dobu určitou. Operátor bude mít právo požadovat doplatek jen při ukončení smlouvy v průběhu tří měsíců od uzavření. Výše takového doplatku nesmí přesáhnout jednu dvacetinu součtu zbývajících paušálů. Zveřejněn byl také návrh poslanců za Pirátskou stranu, který směřuje pouze ke snížení doplatků za předčasné ukončení smlouvy ze současné jedné pětiny na jednu dvacetinu součtu zbývajících paušálů.

Oba návrhy směřují k posílení konkurenčního prostředí mezi operátory, a to i s ohledem na možný příchod dalšího hráče na český trh.

Vládní návrh novely je dostupný zde, ten pirátský pak zde.

Policie může vydat zákaz zpřístupňovat data počítačových systémů dalším osobám

Dle nového § 7b trestního řádu mohou od 1. února orgány činné v trestním řízení nařizovat osobám, aby po určitou dobu uchovaly v nezměněné podobě data důležitá pro trestní řízení. Pokud je tomu třeba k zabránění trestné činnosti, může být osobám majícím data pod kontrolou také nařízeno, aby k nim znemožnili přístup třetím osobám, a to až na 90 dnů. Jestliže policie shledá, že věc nesnese odkladu, může toto nařízení v přípravném řízení vydat i bez předchozího souhlasu státního zástupce nebo soudce. Toto ustanovení vzbudilo emoce zejména kvůli důvodové zprávě, která uvádí, že ustanovení směřuje i na odstavování webových stránek. Panují ale i názory, že takový postup by byl v rozporu s požadavkem na utajení vyšetřování, jež je v § 7b obsažen.

Podrobněji se novele trestního řádu a jejím účinku na fungování webů věnuje web živě.cz.

Vojenské zpravodajství by mělo dostat výrazné pravomoci pro zajišťování kybernetické obrany ČR

Ministerstvo obrany předložilo návrh změny zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, který by měl založit Vojenskému zpravodajství novou působnost v oblasti zabezpečování kybernetické obrany ČR. Zpravodajství by k předcházení, zastavení nebo odvrácení kybernetického útoku mělo k dispozici řadu operativních technologických řešení. Současně se navrhuje doplnit zákon o elektronických komunikacích o povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací zřídit a zabezpečit rozhraní pro připojení sond umožňujících nepřetržité monitorování kybernetického prostoru. Návrh je momentálně v mezirezortním připomínkovém řízení.

Předloženému návrhu ministerstva se věnuje web Aktuálně.cz, podrobnější informace o návrhu si poté můžete přečíst zde.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right