Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [červenec 2019]

Další rozhodnutí Soudního dvora EU, kterým se vytyčují pojmové znaky služby elektronických komunikací. ČTÚ finišuje s přípravou podmínek aukce rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Ve Sněmovně se objevila nenápadná novela zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit využití nové technologie při lokalizaci osob v ohrožení života. To jsou červencové novinky z oblasti telekomunikace a médií.

Gmail není služba elektronických komunikací

Soudní dvůr EU vydal dne 13. června 2019 rozhodnutí, v němž shledal, že internetová emailová služba Gmail od společnosti Google nenaplňuje definici služby elektronických komunikací. Ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že skutečnost, že poskytovatel internetové e-mailové služby aktivně zasahuje do úkonů odesílání a přijímání zpráv, ať už tím, že e-mailovým adresám přiřazuje IP adresy koncových zařízení, nebo tím, že tyto zprávy rozkládá na datové pakety a odesílá je do otevřeného Internetu nebo je z něj přijímá za účelem jejich doručení příjemcům, se nejeví být dostatečná pro to, aby mohla být tato služba z technického hlediska považována za službu spočívající „zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací“ ve smyslu evropských komunikačních předpisů.

Začala konzultace podmínek aukce kmitočtů 5G

Na konci června Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhu podmínek výběrového řízení (aukci) rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Předmětem aukce jsou kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,4-3,6 GHz. Podmínky aukce byly nastaveny tak, že mají přilákat vstup čtvrtého operátora. K podmínkám aukce měly možnost vyjádřit se zainteresované subjekty do 26. července 2019. Očekává se, že o kmitočty se začne soutěžit po vypořádání připomínek, tedy nejdříve v srpnu 2019. Vysoutěžené příděly v hlavním pásmu 700 MHz budou uděleny s platností do 30. června 2036 a v pásmu 3,4 – 3,6 GHz do 30. června 2032.

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích

Dne 11. července byl v Poslanecké sněmovně předložen návrh změny zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit zasílání lokalizačních textových zpráv osob v ohrožení života či zdraví bez jejich souhlasu. Řada osob není při tísňovém volání schopna určit svoji polohu. Jejich poloha se v současnosti určuje pomocí provozních a lokalizačních údajů z mobilní sítě. Přesnější určení polohy volajícího lze dosáhnout prostřednictvím služby Emergency Location Services (dále jen „ELS“) vyvinutou společností Google, která využívá konkrétních polohových souřadnic zjištěných prostřednictvím satelitní lokalizace. Polohové souřadnice odesílá automaticky vytvořená zpráva, která tak usnadní práci záchranným složkám vyslat potřebnou pomoc na zcela konkrétní místo a tím zkrátit čas pro poskytnutí pomoci.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj
Technologie  Právo 

Priorita pro EBA: bezproblémový přístup třetích stran k vyhrazenému rozhraní bank

V červnu 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nové stanovisko k výkladu vybraných ustanovení nařízení opravujícího regulační technické normy (RTS) pro silné ověření klienta (SCA). V předmětném stanovisku se EBA konkrétně věnovala problematice nastavení vyhrazených rozhraní pro třetí strany, konkrétně pro poskytovatele služeb informování o účtu (AISP) a poskytovatele služeb nepřímého dání platebního příkazu (PISP), ze strany poskytovatele platební služby vedoucího účet klienta (ASPSP). Jím poskytované rozhraní nesmí být nastaveno tak, aby třetím stranám vytvářelo překážky v jeho využití. 

25. 6. 2020
Právo  Deloitte živě 

Jaké změny přináší novela zákoníku práce? Nová pravidla pro čerpání dovolené, sdílené pracovní místo i jednodušší využití datové schránky

Novela zákoníku práce byla v první polovině června schválena Senátem a většina nových pravidel se začne promítat v praxi již od 30. července 2020. Vedle poměrně dlouho proklamovaných změn týkajících se například vysílání pracovníků do zahraničí či systému čerpání dovolené se dílčí novinky dotknou také institutu sdíleného pracovního místa, některých případů náhrady nemajetkové újmy či pravidel při doručování zaměstnanci a zaměstnavateli. Jaké konkrétní legislativní změny podnikatele a jejich zaměstnance čekají a jaký budou mít dopad v praxi? 

24. 6. 2020