Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [červenec 2019]

Další rozhodnutí Soudního dvora EU, kterým se vytyčují pojmové znaky služby elektronických komunikací. ČTÚ finišuje s přípravou podmínek aukce rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Ve Sněmovně se objevila nenápadná novela zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit využití nové technologie při lokalizaci osob v ohrožení života. To jsou červencové novinky z oblasti telekomunikace a médií.

Gmail není služba elektronických komunikací

Soudní dvůr EU vydal dne 13. června 2019 rozhodnutí, v němž shledal, že internetová emailová služba Gmail od společnosti Google nenaplňuje definici služby elektronických komunikací. Ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že skutečnost, že poskytovatel internetové e-mailové služby aktivně zasahuje do úkonů odesílání a přijímání zpráv, ať už tím, že e-mailovým adresám přiřazuje IP adresy koncových zařízení, nebo tím, že tyto zprávy rozkládá na datové pakety a odesílá je do otevřeného Internetu nebo je z něj přijímá za účelem jejich doručení příjemcům, se nejeví být dostatečná pro to, aby mohla být tato služba z technického hlediska považována za službu spočívající „zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací“ ve smyslu evropských komunikačních předpisů.

Začala konzultace podmínek aukce kmitočtů 5G

Na konci června Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhu podmínek výběrového řízení (aukci) rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Předmětem aukce jsou kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,4-3,6 GHz. Podmínky aukce byly nastaveny tak, že mají přilákat vstup čtvrtého operátora. K podmínkám aukce měly možnost vyjádřit se zainteresované subjekty do 26. července 2019. Očekává se, že o kmitočty se začne soutěžit po vypořádání připomínek, tedy nejdříve v srpnu 2019. Vysoutěžené příděly v hlavním pásmu 700 MHz budou uděleny s platností do 30. června 2036 a v pásmu 3,4 – 3,6 GHz do 30. června 2032.

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích

Dne 11. července byl v Poslanecké sněmovně předložen návrh změny zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit zasílání lokalizačních textových zpráv osob v ohrožení života či zdraví bez jejich souhlasu. Řada osob není při tísňovém volání schopna určit svoji polohu. Jejich poloha se v současnosti určuje pomocí provozních a lokalizačních údajů z mobilní sítě. Přesnější určení polohy volajícího lze dosáhnout prostřednictvím služby Emergency Location Services (dále jen „ELS“) vyvinutou společností Google, která využívá konkrétních polohových souřadnic zjištěných prostřednictvím satelitní lokalizace. Polohové souřadnice odesílá automaticky vytvořená zpráva, která tak usnadní práci záchranným složkám vyslat potřebnou pomoc na zcela konkrétní místo a tím zkrátit čas pro poskytnutí pomoci.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Emergency Location Services Elektronická komunikace 5G síť TechLaw zpravodaj Google
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019