Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [červenec 2019]

Další rozhodnutí Soudního dvora EU, kterým se vytyčují pojmové znaky služby elektronických komunikací. ČTÚ finišuje s přípravou podmínek aukce rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Ve Sněmovně se objevila nenápadná novela zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit využití nové technologie při lokalizaci osob v ohrožení života. To jsou červencové novinky z oblasti telekomunikace a médií.

Gmail není služba elektronických komunikací

Soudní dvůr EU vydal dne 13. června 2019 rozhodnutí, v němž shledal, že internetová emailová služba Gmail od společnosti Google nenaplňuje definici služby elektronických komunikací. Ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že skutečnost, že poskytovatel internetové e-mailové služby aktivně zasahuje do úkonů odesílání a přijímání zpráv, ať už tím, že e-mailovým adresám přiřazuje IP adresy koncových zařízení, nebo tím, že tyto zprávy rozkládá na datové pakety a odesílá je do otevřeného Internetu nebo je z něj přijímá za účelem jejich doručení příjemcům, se nejeví být dostatečná pro to, aby mohla být tato služba z technického hlediska považována za službu spočívající „zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací“ ve smyslu evropských komunikačních předpisů.

Začala konzultace podmínek aukce kmitočtů 5G

Na konci června Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhu podmínek výběrového řízení (aukci) rádiových kmitočtů pro sítě 5G. Předmětem aukce jsou kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,4-3,6 GHz. Podmínky aukce byly nastaveny tak, že mají přilákat vstup čtvrtého operátora. K podmínkám aukce měly možnost vyjádřit se zainteresované subjekty do 26. července 2019. Očekává se, že o kmitočty se začne soutěžit po vypořádání připomínek, tedy nejdříve v srpnu 2019. Vysoutěžené příděly v hlavním pásmu 700 MHz budou uděleny s platností do 30. června 2036 a v pásmu 3,4 – 3,6 GHz do 30. června 2032.

Návrh novely zákona o elektronických komunikacích

Dne 11. července byl v Poslanecké sněmovně předložen návrh změny zákona o elektronických komunikacích, která má umožnit zasílání lokalizačních textových zpráv osob v ohrožení života či zdraví bez jejich souhlasu. Řada osob není při tísňovém volání schopna určit svoji polohu. Jejich poloha se v současnosti určuje pomocí provozních a lokalizačních údajů z mobilní sítě. Přesnější určení polohy volajícího lze dosáhnout prostřednictvím služby Emergency Location Services (dále jen „ELS“) vyvinutou společností Google, která využívá konkrétních polohových souřadnic zjištěných prostřednictvím satelitní lokalizace. Polohové souřadnice odesílá automaticky vytvořená zpráva, která tak usnadní práci záchranným složkám vyslat potřebnou pomoc na zcela konkrétní místo a tím zkrátit čas pro poskytnutí pomoci.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj
Technologie 

Distribuce strategie je 80 % nákladů supply chainu

Přemístit věci z bodu A do bodu B. Už na škole nás dokázala tato úloha občas pěkně potrápit, a to jsme zdaleka neměli v příkladu tolik proměnných, jako se jich vyskytuje při řízení dodavatelského řetězce. Design distribuční strategie je nejdůležitější etapou logistiky, která může ovlivnit až 80 % nákladů supply chainu. Tentokrát jsme s našimi klienty debatovali nad tvorbou distribuční strategie. 

7. 12. 2021
Právo 

Novela zavádí fikci doručení u soukromoprávních dokumentů a rozšiřuje okruh povinných uživatelů datových schránek

Jedním z dalších kroků po přijetí digitalizačního zákona jsou změny v užívání datových schránek. Schválená novela zavede od ledna 2022 možnost doručování soukromoprávních dokumentů fyzickým i právnickým osobám, resp. jejich povinné přijímání. Od ledna 2023 pak dojde k automatickému zavádění datových schránek fyzickým osobám poté, co prokáží tzv. informační gramotnost. 

2. 12. 2021
Technologie 

Digitalizace a optimalizace v dodavatelských řetězcích a výrobě

Situace posledních měsíců přinesla do výrobních firem a jejich procesů řadu změn, mezi ty nejzásadnější patří větší zaměření na dodavatelský řetězec a snaha o jeho optimalizaci. A to nejen z pohledu předcovidového (snažíme se vyvážit cenu, čas a čas dodání), ale hlavně z pohledu primární schopnosti dodávat – pokud vyměníme dodavatele, za jak dlouho obnovíme výrobu v původní kapacitě? 

29. 11. 2021