Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [duben 2019]

O novinky v oblasti telekomunikací se postaral především ČTÚ. Ten ve své analýze dovozuje, že čeští operátoři postupují ve shodě na úkor zákazníků, čímž pokřivují trh. Jeho návrh aukce frekvencí 5G sítí pro změnu projednala vláda.

Dle analýzy ČTÚ postupují čeští operátoři ve shodě na úkor zákazníků

Úřad v březnu zahájil konzultaci k předběžné analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb. Na jejím základě došel k závěru, že mezi O2, T-Mobile a Vodafone existuje tacitní koluze. ČTÚ shledal na vymezeném trhu existenci značných a nikoliv dočasných překážek vstupu na trh, které brání rozvoji konkurence, a to i přes připravovanou aukci frekvencí pro sítě příští generace, které by se mohl zúčastnit nový operátor. Úřad dále konstatoval, že na vymezeném trhu není dostatečně silná poptávková kompenzační síla, která by byla schopna překazit společnou strategii účastníků koluze. Poukazuje přitom na vyšší ceny služeb pro nefiremní zákazníky a při mezinárodních cenových srovnáních.

Úřad do 8. 4. 2019 přijímal k předběžné analýze připomínky dotčených subjektů.

Celá analýza je dostupná zde.

Operátoři mohou po vyčerpání dat snižovat rychlost, Pošta musí doručovat každý pracovní den

ČTÚ v březnové monitorovací zprávě informuje o potvrzení pokuty Nejvyšším správním soudem udělené České poště za nesplnění povinnosti doručovat každý pracovní den a o změně výpočtu ceny u vnitrostátních balíků a doporučených zásilek. Úřad ve zprávě vyvrací informaci, že by operátorům zakazoval poskytování neomezených datových limitů nebo zpomalování rychlosti po vyčerpání základního limitu. Rychlost je po vyčerpání limitu možné snižovat, ale pouze pokud je tak činěno pro všechny aplikace a služby stejně. ČTÚ také v testovacím režimu spustil portál pro srovnávání kvality mobilních sítí. Služba by mohla uživatelům pomoci při volbě poskytovatele služeb.

Monitorovací zpráva 3/2019 je dostupná zde. Srovnávací portál operátorů naleznete zde.

V Německu probíhá aukce 5G, v Česku se připravuje

V Německu byla spuštěna dražba frekvencí pro síť páté generace. Aukce by měla trvat přibližně tři týdny a německý stát si od ní slibuje výnos 3 až 5 miliard eur. V České republice byl návrh podmínek aukce, připravený ze strany ČTÚ, projednán na úrovni vlády. Následovat bude veřejná konzultace. Aukce by měla proběhnout v druhé polovině letošního roku. Dražit by se měly kmitočty z pásma 700 MHz i z pásma 3400–3600 MHz a předpokládá se vyhrazení bloku 2×10 MHz v pásmu 700 MHz pro nového operátora. ČTÚ se vypořádal s připomínkami, které dostal od deseti subjektů. Nebyly však natolik zásadní, aby vedly úřad k přehodnocení zamýšlených základních opatření pro aukci. Od aukce si úřad slibuje prohloubení konkurence na trhu služeb elektronických komunikací.

Zde naleznete aktualizovanou Rámcovou pozici ČTÚ k principům aukce kmitočtů.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj
Technologie  Právo 

Priorita pro EBA: bezproblémový přístup třetích stran k vyhrazenému rozhraní bank

V červnu 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nové stanovisko k výkladu vybraných ustanovení nařízení opravujícího regulační technické normy (RTS) pro silné ověření klienta (SCA). V předmětném stanovisku se EBA konkrétně věnovala problematice nastavení vyhrazených rozhraní pro třetí strany, konkrétně pro poskytovatele služeb informování o účtu (AISP) a poskytovatele služeb nepřímého dání platebního příkazu (PISP), ze strany poskytovatele platební služby vedoucího účet klienta (ASPSP). Jím poskytované rozhraní nesmí být nastaveno tak, aby třetím stranám vytvářelo překážky v jeho využití. 

25. 6. 2020
Právo  Deloitte živě 

Jaké změny přináší novela zákoníku práce? Nová pravidla pro čerpání dovolené, sdílené pracovní místo i jednodušší využití datové schránky

Novela zákoníku práce byla v první polovině června schválena Senátem a většina nových pravidel se začne promítat v praxi již od 30. července 2020. Vedle poměrně dlouho proklamovaných změn týkajících se například vysílání pracovníků do zahraničí či systému čerpání dovolené se dílčí novinky dotknou také institutu sdíleného pracovního místa, některých případů náhrady nemajetkové újmy či pravidel při doručování zaměstnanci a zaměstnavateli. Jaké konkrétní legislativní změny podnikatele a jejich zaměstnance čekají a jaký budou mít dopad v praxi? 

24. 6. 2020