Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [duben 2019]

O novinky v oblasti telekomunikací se postaral především ČTÚ. Ten ve své analýze dovozuje, že čeští operátoři postupují ve shodě na úkor zákazníků, čímž pokřivují trh. Jeho návrh aukce frekvencí 5G sítí pro změnu projednala vláda.

Dle analýzy ČTÚ postupují čeští operátoři ve shodě na úkor zákazníků

Úřad v březnu zahájil konzultaci k předběžné analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb. Na jejím základě došel k závěru, že mezi O2, T-Mobile a Vodafone existuje tacitní koluze. ČTÚ shledal na vymezeném trhu existenci značných a nikoliv dočasných překážek vstupu na trh, které brání rozvoji konkurence, a to i přes připravovanou aukci frekvencí pro sítě příští generace, které by se mohl zúčastnit nový operátor. Úřad dále konstatoval, že na vymezeném trhu není dostatečně silná poptávková kompenzační síla, která by byla schopna překazit společnou strategii účastníků koluze. Poukazuje přitom na vyšší ceny služeb pro nefiremní zákazníky a při mezinárodních cenových srovnáních.

Úřad do 8. 4. 2019 přijímal k předběžné analýze připomínky dotčených subjektů.

Celá analýza je dostupná zde.

Operátoři mohou po vyčerpání dat snižovat rychlost, Pošta musí doručovat každý pracovní den

ČTÚ v březnové monitorovací zprávě informuje o potvrzení pokuty Nejvyšším správním soudem udělené České poště za nesplnění povinnosti doručovat každý pracovní den a o změně výpočtu ceny u vnitrostátních balíků a doporučených zásilek. Úřad ve zprávě vyvrací informaci, že by operátorům zakazoval poskytování neomezených datových limitů nebo zpomalování rychlosti po vyčerpání základního limitu. Rychlost je po vyčerpání limitu možné snižovat, ale pouze pokud je tak činěno pro všechny aplikace a služby stejně. ČTÚ také v testovacím režimu spustil portál pro srovnávání kvality mobilních sítí. Služba by mohla uživatelům pomoci při volbě poskytovatele služeb.

Monitorovací zpráva 3/2019 je dostupná zde. Srovnávací portál operátorů naleznete zde.

V Německu probíhá aukce 5G, v Česku se připravuje

V Německu byla spuštěna dražba frekvencí pro síť páté generace. Aukce by měla trvat přibližně tři týdny a německý stát si od ní slibuje výnos 3 až 5 miliard eur. V České republice byl návrh podmínek aukce, připravený ze strany ČTÚ, projednán na úrovni vlády. Následovat bude veřejná konzultace. Aukce by měla proběhnout v druhé polovině letošního roku. Dražit by se měly kmitočty z pásma 700 MHz i z pásma 3400–3600 MHz a předpokládá se vyhrazení bloku 2×10 MHz v pásmu 700 MHz pro nového operátora. ČTÚ se vypořádal s připomínkami, které dostal od deseti subjektů. Nebyly však natolik zásadní, aby vedly úřad k přehodnocení zamýšlených základních opatření pro aukci. Od aukce si úřad slibuje prohloubení konkurence na trhu služeb elektronických komunikací.

Zde naleznete aktualizovanou Rámcovou pozici ČTÚ k principům aukce kmitočtů.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

5G síť Trh mobilních služeb TechLaw zpravodaj
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Technologie 

Software Asset Management sníží náklady na informační technologie a omezí podnikatelské rizika. Jak na něj?

„SAM“ je správa softwarových licencí, která se zabývá životním cyklem softwarových aplikací v organizacích. Jeho součástí je kompletní IT infrastruktura, která je nezbytná k efektivnímu řízení, kontrole a optimalizaci softwaru během všech fází jeho životních cyklů. Cílem SAM je snížit náklady na informační technologie a omezit podnikatelská rizika spojená s vlastnictvím a užíváním softwaru. Poměrně velké množství organizací však stále ještě nepřijalo koncept SAM strategie, což je zásadní pro realizaci těchto hmatatelných výhod. 

12. 6. 2019
Technologie 

Český automobilový průmysl: Jak se vypořádá s příchodem elektromobilů a autonomního řízení?

Potřebujete jet do práce, ale vaše auto je v servisu? Musíte se dostat rychle na přednášku, ale hromadná doprava kolabuje? Nemáte řidičský průkaz, ale chtěli byste jet s rodinou na víkend z města? Není nic jednoduššího, než si zavolat automaticky řízený elektromobil, který vás sám zaveze, kam jen budete chtít. Že to zní jako sci-fi? Podle studie Deloitte jde o reálnou a možná i nedalekou budoucnost automobilového průmyslu. 

5. 6. 2019