Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [duben 2019]

O novinky v oblasti telekomunikací se postaral především ČTÚ. Ten ve své analýze dovozuje, že čeští operátoři postupují ve shodě na úkor zákazníků, čímž pokřivují trh. Jeho návrh aukce frekvencí 5G sítí pro změnu projednala vláda.

Dle analýzy ČTÚ postupují čeští operátoři ve shodě na úkor zákazníků

Úřad v březnu zahájil konzultaci k předběžné analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb. Na jejím základě došel k závěru, že mezi O2, T-Mobile a Vodafone existuje tacitní koluze. ČTÚ shledal na vymezeném trhu existenci značných a nikoliv dočasných překážek vstupu na trh, které brání rozvoji konkurence, a to i přes připravovanou aukci frekvencí pro sítě příští generace, které by se mohl zúčastnit nový operátor. Úřad dále konstatoval, že na vymezeném trhu není dostatečně silná poptávková kompenzační síla, která by byla schopna překazit společnou strategii účastníků koluze. Poukazuje přitom na vyšší ceny služeb pro nefiremní zákazníky a při mezinárodních cenových srovnáních.

Úřad do 8. 4. 2019 přijímal k předběžné analýze připomínky dotčených subjektů.

Celá analýza je dostupná zde.

Operátoři mohou po vyčerpání dat snižovat rychlost, Pošta musí doručovat každý pracovní den

ČTÚ v březnové monitorovací zprávě informuje o potvrzení pokuty Nejvyšším správním soudem udělené České poště za nesplnění povinnosti doručovat každý pracovní den a o změně výpočtu ceny u vnitrostátních balíků a doporučených zásilek. Úřad ve zprávě vyvrací informaci, že by operátorům zakazoval poskytování neomezených datových limitů nebo zpomalování rychlosti po vyčerpání základního limitu. Rychlost je po vyčerpání limitu možné snižovat, ale pouze pokud je tak činěno pro všechny aplikace a služby stejně. ČTÚ také v testovacím režimu spustil portál pro srovnávání kvality mobilních sítí. Služba by mohla uživatelům pomoci při volbě poskytovatele služeb.

Monitorovací zpráva 3/2019 je dostupná zde. Srovnávací portál operátorů naleznete zde.

V Německu probíhá aukce 5G, v Česku se připravuje

V Německu byla spuštěna dražba frekvencí pro síť páté generace. Aukce by měla trvat přibližně tři týdny a německý stát si od ní slibuje výnos 3 až 5 miliard eur. V České republice byl návrh podmínek aukce, připravený ze strany ČTÚ, projednán na úrovni vlády. Následovat bude veřejná konzultace. Aukce by měla proběhnout v druhé polovině letošního roku. Dražit by se měly kmitočty z pásma 700 MHz i z pásma 3400–3600 MHz a předpokládá se vyhrazení bloku 2×10 MHz v pásmu 700 MHz pro nového operátora. ČTÚ se vypořádal s připomínkami, které dostal od deseti subjektů. Nebyly však natolik zásadní, aby vedly úřad k přehodnocení zamýšlených základních opatření pro aukci. Od aukce si úřad slibuje prohloubení konkurence na trhu služeb elektronických komunikací.

Zde naleznete aktualizovanou Rámcovou pozici ČTÚ k principům aukce kmitočtů.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

5G síť Trh mobilních služeb TechLaw zpravodaj
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019