Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [květen 2019]

Od 15. května platí v EU nové cenové stropy pro mezinárodní volání. Úřad BEREC vydal k novým pravidlům vysvětlující pokyny a také zveřejnil zprávu o změnách operátorů a ukončování smluv v Evropě. Evropská komise zveřejnila doporučení ke kyberbezpečnosti 5G sítí.

Nová cenová regulace mezinárodních volání v EU vstoupila v platnost 15. května

Od 15. května 2019 platí pro mezinárodní volání cenové stropy ve výši 0.19 EUR za minutu volání a 0.06 EUR za SMS. Sdružení evropských regulátorů pro elektronické komunikace (BEREC) k tomu vydalo pokyny (guidelines) vysvětlující pravidla pro komunikaci v rámci Evropy uložená evropským nařízením. Guidelines se vztahují na komunikaci zahájenou v jednom členském státě EU s adresátem v jiném členském státě. Pravidla pro účtování za tarify zahrnují i státy mimo Evropský hospodářský prostor, pravidla pro účtování v jiných měnách a pravidla pro úhradu hovorů s cenovou přirážkou. V odůvodněných případech mohou národní regulátoři udělit operátorům z cenových stropů výjimku.

Projděte si celé znění guidelines, podívejte se na video vysvětlující regulaci volání v Evropě.

Evropská komise zveřejnila doporučení ke kyberbezpečnosti 5G sítí

EK vidí v 5G sítích nevídanou technologickou příležitost, ale i zásadní výzvu. Případné nedostatky v jednom státě by měly vzhledem k provázanosti celé infrastruktury dopad na celou unii. EK doporučuje analýzu a management rizik provádět primárně na národní úrovni. Na to by měla navazovat koordinace na unijní úrovni. Navrhovaný systém je postaven na stávající evropské legislativě a činnosti orgánů jako je agentura EU pro kybernetickou bezpečnost. Unijní státy by měly provést analýzu rizik do konce června 2019 a vzít v potaz jak technické, tak i ostatní faktory, jako je právní a politické prostředí. V rámci analýzy by státy měly aktualizovat svá dosavadní bezpečnostní opatření. Kde to je odůvodněné, EK doporučuje, aby státy postupovaly společně. Státy by navíc mezi sebou navzájem a s unijními orgány měly sdílet získané informace. Unijní orgány by pak měly provést analýzu na nadnárodní úrovni a do konce roku by měly být představeny doporučované postupy. Účinky tohoto doporučení by měly být přezkoumány do 1. října 2020 a jeho kompletní znění najdete na této stránce.

Zpráva o změnách operátorů v Evropě

Posílení postavení spotřebitelů je jednou ze základních priorit úřadu BEREC. Proto na základě odpovědí od 14 dotčených subjektů a 30 národních regulátorů vypracoval zprávu shrnující proces změny poskytovatelů komunikačních služeb a ukončení smluv. Ze zprávy například vyplývá, že pro změnu musí spotřebitelé většinou kontaktovat nového poskytovatele, který za ně vyřídí zrušení původní smlouvy. Státy se liší v tom, zda mají stanovena pravidla pro minimální, nebo maximální dobu trvání smlouvy a zda si dosavadní operátor může účtovat poplatky za ukončení smlouvy.

Jako čtyři nejčastější překážky pro změnu operátora byly identifikovány:

  1. smluvní ujednání,
  2. snaha dosavadního operátora změnu zvrátit,
  3. nedostatečná informovanost spotřebitelů a
  4. nedostatek nabídky nebo technologií.
5G sítě Regulace volání TechLaw zpravodaj
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019