Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [květen 2019]

Od 15. května platí v EU nové cenové stropy pro mezinárodní volání. Úřad BEREC vydal k novým pravidlům vysvětlující pokyny a také zveřejnil zprávu o změnách operátorů a ukončování smluv v Evropě. Evropská komise zveřejnila doporučení ke kyberbezpečnosti 5G sítí.

Nová cenová regulace mezinárodních volání v EU vstoupila v platnost 15. května

Od 15. května 2019 platí pro mezinárodní volání cenové stropy ve výši 0.19 EUR za minutu volání a 0.06 EUR za SMS. Sdružení evropských regulátorů pro elektronické komunikace (BEREC) k tomu vydalo pokyny (guidelines) vysvětlující pravidla pro komunikaci v rámci Evropy uložená evropským nařízením. Guidelines se vztahují na komunikaci zahájenou v jednom členském státě EU s adresátem v jiném členském státě. Pravidla pro účtování za tarify zahrnují i státy mimo Evropský hospodářský prostor, pravidla pro účtování v jiných měnách a pravidla pro úhradu hovorů s cenovou přirážkou. V odůvodněných případech mohou národní regulátoři udělit operátorům z cenových stropů výjimku.

Projděte si celé znění guidelines, podívejte se na video vysvětlující regulaci volání v Evropě.

Evropská komise zveřejnila doporučení ke kyberbezpečnosti 5G sítí

EK vidí v 5G sítích nevídanou technologickou příležitost, ale i zásadní výzvu. Případné nedostatky v jednom státě by měly vzhledem k provázanosti celé infrastruktury dopad na celou unii. EK doporučuje analýzu a management rizik provádět primárně na národní úrovni. Na to by měla navazovat koordinace na unijní úrovni. Navrhovaný systém je postaven na stávající evropské legislativě a činnosti orgánů jako je agentura EU pro kybernetickou bezpečnost. Unijní státy by měly provést analýzu rizik do konce června 2019 a vzít v potaz jak technické, tak i ostatní faktory, jako je právní a politické prostředí. V rámci analýzy by státy měly aktualizovat svá dosavadní bezpečnostní opatření. Kde to je odůvodněné, EK doporučuje, aby státy postupovaly společně. Státy by navíc mezi sebou navzájem a s unijními orgány měly sdílet získané informace. Unijní orgány by pak měly provést analýzu na nadnárodní úrovni a do konce roku by měly být představeny doporučované postupy. Účinky tohoto doporučení by měly být přezkoumány do 1. října 2020 a jeho kompletní znění najdete na této stránce.

Zpráva o změnách operátorů v Evropě

Posílení postavení spotřebitelů je jednou ze základních priorit úřadu BEREC. Proto na základě odpovědí od 14 dotčených subjektů a 30 národních regulátorů vypracoval zprávu shrnující proces změny poskytovatelů komunikačních služeb a ukončení smluv. Ze zprávy například vyplývá, že pro změnu musí spotřebitelé většinou kontaktovat nového poskytovatele, který za ně vyřídí zrušení původní smlouvy. Státy se liší v tom, zda mají stanovena pravidla pro minimální, nebo maximální dobu trvání smlouvy a zda si dosavadní operátor může účtovat poplatky za ukončení smlouvy.

Jako čtyři nejčastější překážky pro změnu operátora byly identifikovány:

  1. smluvní ujednání,
  2. snaha dosavadního operátora změnu zvrátit,
  3. nedostatečná informovanost spotřebitelů a
  4. nedostatek nabídky nebo technologií.
5G sítě Regulace volání TechLaw zpravodaj
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Technologie 

Software Asset Management sníží náklady na informační technologie a omezí podnikatelské rizika. Jak na něj?

„SAM“ je správa softwarových licencí, která se zabývá životním cyklem softwarových aplikací v organizacích. Jeho součástí je kompletní IT infrastruktura, která je nezbytná k efektivnímu řízení, kontrole a optimalizaci softwaru během všech fází jeho životních cyklů. Cílem SAM je snížit náklady na informační technologie a omezit podnikatelská rizika spojená s vlastnictvím a užíváním softwaru. Poměrně velké množství organizací však stále ještě nepřijalo koncept SAM strategie, což je zásadní pro realizaci těchto hmatatelných výhod. 

12. 6. 2019
Technologie 

Český automobilový průmysl: Jak se vypořádá s příchodem elektromobilů a autonomního řízení?

Potřebujete jet do práce, ale vaše auto je v servisu? Musíte se dostat rychle na přednášku, ale hromadná doprava kolabuje? Nemáte řidičský průkaz, ale chtěli byste jet s rodinou na víkend z města? Není nic jednoduššího, než si zavolat automaticky řízený elektromobil, který vás sám zaveze, kam jen budete chtít. Že to zní jako sci-fi? Podle studie Deloitte jde o reálnou a možná i nedalekou budoucnost automobilového průmyslu. 

5. 6. 2019