Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [květen 2019]

Od 15. května platí v EU nové cenové stropy pro mezinárodní volání. Úřad BEREC vydal k novým pravidlům vysvětlující pokyny a také zveřejnil zprávu o změnách operátorů a ukončování smluv v Evropě. Evropská komise zveřejnila doporučení ke kyberbezpečnosti 5G sítí.

Nová cenová regulace mezinárodních volání v EU vstoupila v platnost 15. května

Od 15. května 2019 platí pro mezinárodní volání cenové stropy ve výši 0.19 EUR za minutu volání a 0.06 EUR za SMS. Sdružení evropských regulátorů pro elektronické komunikace (BEREC) k tomu vydalo pokyny (guidelines) vysvětlující pravidla pro komunikaci v rámci Evropy uložená evropským nařízením. Guidelines se vztahují na komunikaci zahájenou v jednom členském státě EU s adresátem v jiném členském státě. Pravidla pro účtování za tarify zahrnují i státy mimo Evropský hospodářský prostor, pravidla pro účtování v jiných měnách a pravidla pro úhradu hovorů s cenovou přirážkou. V odůvodněných případech mohou národní regulátoři udělit operátorům z cenových stropů výjimku.

Projděte si celé znění guidelines, podívejte se na video vysvětlující regulaci volání v Evropě.

Evropská komise zveřejnila doporučení ke kyberbezpečnosti 5G sítí

EK vidí v 5G sítích nevídanou technologickou příležitost, ale i zásadní výzvu. Případné nedostatky v jednom státě by měly vzhledem k provázanosti celé infrastruktury dopad na celou unii. EK doporučuje analýzu a management rizik provádět primárně na národní úrovni. Na to by měla navazovat koordinace na unijní úrovni. Navrhovaný systém je postaven na stávající evropské legislativě a činnosti orgánů jako je agentura EU pro kybernetickou bezpečnost. Unijní státy by měly provést analýzu rizik do konce června 2019 a vzít v potaz jak technické, tak i ostatní faktory, jako je právní a politické prostředí. V rámci analýzy by státy měly aktualizovat svá dosavadní bezpečnostní opatření. Kde to je odůvodněné, EK doporučuje, aby státy postupovaly společně. Státy by navíc mezi sebou navzájem a s unijními orgány měly sdílet získané informace. Unijní orgány by pak měly provést analýzu na nadnárodní úrovni a do konce roku by měly být představeny doporučované postupy. Účinky tohoto doporučení by měly být přezkoumány do 1. října 2020 a jeho kompletní znění najdete na této stránce.

Zpráva o změnách operátorů v Evropě

Posílení postavení spotřebitelů je jednou ze základních priorit úřadu BEREC. Proto na základě odpovědí od 14 dotčených subjektů a 30 národních regulátorů vypracoval zprávu shrnující proces změny poskytovatelů komunikačních služeb a ukončení smluv. Ze zprávy například vyplývá, že pro změnu musí spotřebitelé většinou kontaktovat nového poskytovatele, který za ně vyřídí zrušení původní smlouvy. Státy se liší v tom, zda mají stanovena pravidla pro minimální, nebo maximální dobu trvání smlouvy a zda si dosavadní operátor může účtovat poplatky za ukončení smlouvy.

Jako čtyři nejčastější překážky pro změnu operátora byly identifikovány:

  1. smluvní ujednání,
  2. snaha dosavadního operátora změnu zvrátit,
  3. nedostatečná informovanost spotřebitelů a
  4. nedostatek nabídky nebo technologií.
Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj
Technologie  Právo 

Právo musí rychle reagovat na technologické trendy, v době pandemie roste zájem o e-commerce či komunikační nástroje

Pozornost světa je v době pandemie koronaviru na oblast technologií upírána více než kdy dřív. Ať už se ale jedná o zavádění chytré karantény, masivní zájem o e-commerce nebo boom online komunikačních nástrojů, za každým z těchto trendů musí stát kvalitní právní rámec. Jak se legislativním institucím v tomto ohledu daří a co se ve světě technologií a práva odehrálo v uplynulých týdnech, jsme pro vás shrnuli v našem květnovém TechLaw zpravodaji. 

14. 5. 2020
Technologie  Právo 

Soudní dvůr EU se opět zabývá otázkou stahování přes torrenty, zaměří se na jednotlivé uživatele

Na základě autorských práv architekta nařídil soud odstranit velkoplošnou reklamu, která zakrývala významnou část budovy. Billboard podle soudu svým umístěním a rozměry snižoval architektonickou hodnotu nemovitosti. Chcete se dozvědět více? Podrobnosti najdete v našem květnovém TechLaw zpravodaji, ve kterém se zabýváme také oblastí IP/IT práva. Dále se v něm věnujeme vznikající praxi při rozhodování o registraci ochranných známek odkazujících na COVID-19 nebo řízení u Soudního dvora Evropské Unie ohledně torrentového seedingu. 

14. 5. 2020