Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [září 2019]

V oblasti telekomunikací se nejdůležitější novinky týkají budoucího tendru na 5G kmitočty, návrhu nové regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb a německého soudního rozhodnutí potvrzující princip síťové neutrality u nabídky tarifů mobilních operátorů.

Připomínky k aukci kmitočtů 5G vypořádány

Český telekomunikační úřad během srpna vypořádal připomínky k připravované aukci kmitočtů 700 MHz a 3400-3600 MHz. Veřejné konzultace se zúčastnilo 16 subjektů, mezi nimiž byli stávající hráči na trhu, uživatelé kmitočtového pásma i možní zájemci o vstup na trh.

Úřad drtivou většinu připomínek zamítl. Akceptoval připomínky technického rázu. Rozvolnil některé podmínky. V pásmu 3,4 – 3,6 GHz zvýšil spektrální limit pro nového hráče na 120 MHz. Nový operátor bude mít také více času na plnění rozvojových kritérií, aby nemusel stavět vlastní síť tak rychle. Vyhověl i připomínce ohledně vytvoření velkoobchodní sítě. Vysoutěžené kmitočty by tak mohly být využity i pro vybudování sítě pro pronájem dalším operátorům.

Návrh regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb

Dne 13. 9. 2019 Český telekomunikační úřad uveřejnil návrh novelizace vymezení relevantních trhů v oboru telekomunikací. Předmětem návrhu je rozšíření počtu trhů o trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám. Podaří-li se tento návrh prosadit, bude regulátor oprávněn ukládat mobilním operátorům různá regulační opatření, včetně regulace ceny. Regulátor tím navazuje na svoji dřívější iniciativu Test tří kritérií pro trh mobilních služeb, kdy dospěl k závěru, že velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám je vhodným pro preventivní regulaci.

Německý regulátor prosadil dodržování principu síťové neutrality

Německý operátor Deutsche Telekom se musel podřídit soudnímu rozhodnutí a změnit parametry poskytované služby StreamOn. Službu pro streamování videa poskytuje svým mobilním zákazníkům. U některých mobilních tarifů byla omezena rychlost na 1,7 Mbit/s. Německý regulátor to shledal jako porušení principu neutrality, který je součástí evropské telekomunikační regulace. Německé soudy potvrdily rozhodnutí regulátora. Na základě principu neutrality jsou všichni poskytovatelé služeb přístupu k internetu povinni nakládat s veškerým datovým provozem stejně.

Síťová neutralita Telekomunikace 5G sítě Trh mobilních služeb TechLaw zpravodaj
Nemovitosti  Právo 

Právní rizika při nabývání nemovitostí

V posledních letech jsme v České republice zažívali stálý růst cen nemovitostí, a to zejména bytů a budov pro komerční využití, jako jsou kanceláře nebo obchodní prostory. Díky tomu pak realitní trh v současnosti skýtá ideální podmínky pro prodávající. Pro kupující z tohoto stavu naopak plyne slabší pozice, a to zejména co do vyjednávající síly a možností ovlivnit podobu transakce. Zjednodušeně řečeno, kupující si nemohou příliš diktovat, protože vhodných nabídek není mnoho. Obvykle naopak existuje více zájemců. Výše uvedené okolnosti pak vyvíjí na realitní investory tlak v tom směru, aby kromě jiných parametrů transakce rovněž polevili na obezřetnosti ohledně řádného ošetření možných právních rizik spojených s nabývanou nemovitostí. Takový ústupek na opatrnosti ohledně právních rizik však v žádném případě nemůžeme doporučit. 

15. 10. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [září 2019]

V oblasti e-commerce jsou největšími novinkami přijetí evropského nařízení pro vícestranné platformy, návrh zákona, který možná umožní využívání bankovních identit při online právním jednání, nové povinnosti v oblasti tzv. silného ověření, či posun v implementaci nových spotřebitelských směrnic. Jako zajímavost pak přinášíme studii vhodných forem komunikace právních informací. 

30. 9. 2019