Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [září 2019]

V oblasti telekomunikací se nejdůležitější novinky týkají budoucího tendru na 5G kmitočty, návrhu nové regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb a německého soudního rozhodnutí potvrzující princip síťové neutrality u nabídky tarifů mobilních operátorů.

Připomínky k aukci kmitočtů 5G vypořádány

Český telekomunikační úřad během srpna vypořádal připomínky k připravované aukci kmitočtů 700 MHz a 3400-3600 MHz. Veřejné konzultace se zúčastnilo 16 subjektů, mezi nimiž byli stávající hráči na trhu, uživatelé kmitočtového pásma i možní zájemci o vstup na trh.

Úřad drtivou většinu připomínek zamítl. Akceptoval připomínky technického rázu. Rozvolnil některé podmínky. V pásmu 3,4 – 3,6 GHz zvýšil spektrální limit pro nového hráče na 120 MHz. Nový operátor bude mít také více času na plnění rozvojových kritérií, aby nemusel stavět vlastní síť tak rychle. Vyhověl i připomínce ohledně vytvoření velkoobchodní sítě. Vysoutěžené kmitočty by tak mohly být využity i pro vybudování sítě pro pronájem dalším operátorům.

Návrh regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb

Dne 13. 9. 2019 Český telekomunikační úřad uveřejnil návrh novelizace vymezení relevantních trhů v oboru telekomunikací. Předmětem návrhu je rozšíření počtu trhů o trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám. Podaří-li se tento návrh prosadit, bude regulátor oprávněn ukládat mobilním operátorům různá regulační opatření, včetně regulace ceny. Regulátor tím navazuje na svoji dřívější iniciativu Test tří kritérií pro trh mobilních služeb, kdy dospěl k závěru, že velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám je vhodným pro preventivní regulaci.

Německý regulátor prosadil dodržování principu síťové neutrality

Německý operátor Deutsche Telekom se musel podřídit soudnímu rozhodnutí a změnit parametry poskytované služby StreamOn. Službu pro streamování videa poskytuje svým mobilním zákazníkům. U některých mobilních tarifů byla omezena rychlost na 1,7 Mbit/s. Německý regulátor to shledal jako porušení principu neutrality, který je součástí evropské telekomunikační regulace. Německé soudy potvrdily rozhodnutí regulátora. Na základě principu neutrality jsou všichni poskytovatelé služeb přístupu k internetu povinni nakládat s veškerým datovým provozem stejně.

Síťová neutralita Telekomunikace 5G sítě Trh mobilních služeb TechLaw zpravodaj
Technologie 

Správně provedená analýza rizik se vyplácí. ÚOHS zamítnul stížnost Huawei

Bude tomu skoro rok, co Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal opatření dle § 11 zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) ve formě varování před hrozbou použití technických a programových prostředků společností Huawei a ZTE, včetně jejich dceřiných společností (Varování), v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na toto Varování musela většina povinných osob ZoKB (povinné osoby) bezprostředně reagovat a zabývat se jím především při analýze rizik. 

6. 12. 2019
Právo 

Co přináší RTS k SCA ohledně povinných auditů?

Regulatorní technické standardy k silnému ověření klienta („RTS k SCA“), které vstoupily v účinnost dne 14. září 2019, přinesly poskytovatelům platebních služeb, včetně bank a platebních institucí, řadu nových povinností. Ačkoliv média zmiňují především nové povinnosti související s přísnějšími požadavky na ověření klienta zejména při iniciování elektronických plateb (ať už jde o karetní platby v obchodě, koupi zboží v e-shopu, zadávání příkazu v online bankovnictví či jiné úkony), které musí být nově dvoufaktorové (tedy sestávat z kombinace dvou či více prvků z kategorie „znalost“, „držení“ a „inherence“), výše uvedená regulace přináší i nové povinnosti čistě interní povahy. Konkrétně povinnost provádění vnitřních auditů, a to auditu bezpečnostních opatření („audit bezpečnostních opatření“), jakož i auditu způsobu provádění tzv. analýzy transakčních rizik („TRA audit“). Čeho se tyto dva typy auditů týkají a v čem spočívají? 

25. 11. 2019