Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [září 2019]

V oblasti telekomunikací se nejdůležitější novinky týkají budoucího tendru na 5G kmitočty, návrhu nové regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb a německého soudního rozhodnutí potvrzující princip síťové neutrality u nabídky tarifů mobilních operátorů.

Připomínky k aukci kmitočtů 5G vypořádány

Český telekomunikační úřad během srpna vypořádal připomínky k připravované aukci kmitočtů 700 MHz a 3400-3600 MHz. Veřejné konzultace se zúčastnilo 16 subjektů, mezi nimiž byli stávající hráči na trhu, uživatelé kmitočtového pásma i možní zájemci o vstup na trh.

Úřad drtivou většinu připomínek zamítl. Akceptoval připomínky technického rázu. Rozvolnil některé podmínky. V pásmu 3,4 – 3,6 GHz zvýšil spektrální limit pro nového hráče na 120 MHz. Nový operátor bude mít také více času na plnění rozvojových kritérií, aby nemusel stavět vlastní síť tak rychle. Vyhověl i připomínce ohledně vytvoření velkoobchodní sítě. Vysoutěžené kmitočty by tak mohly být využity i pro vybudování sítě pro pronájem dalším operátorům.

Návrh regulace velkoobchodního trhu mobilních služeb

Dne 13. 9. 2019 Český telekomunikační úřad uveřejnil návrh novelizace vymezení relevantních trhů v oboru telekomunikací. Předmětem návrhu je rozšíření počtu trhů o trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám. Podaří-li se tento návrh prosadit, bude regulátor oprávněn ukládat mobilním operátorům různá regulační opatření, včetně regulace ceny. Regulátor tím navazuje na svoji dřívější iniciativu Test tří kritérií pro trh mobilních služeb, kdy dospěl k závěru, že velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám je vhodným pro preventivní regulaci.

Německý regulátor prosadil dodržování principu síťové neutrality

Německý operátor Deutsche Telekom se musel podřídit soudnímu rozhodnutí a změnit parametry poskytované služby StreamOn. Službu pro streamování videa poskytuje svým mobilním zákazníkům. U některých mobilních tarifů byla omezena rychlost na 1,7 Mbit/s. Německý regulátor to shledal jako porušení principu neutrality, který je součástí evropské telekomunikační regulace. Německé soudy potvrdily rozhodnutí regulátora. Na základě principu neutrality jsou všichni poskytovatelé služeb přístupu k internetu povinni nakládat s veškerým datovým provozem stejně.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj
Technologie 

Distribuce strategie je 80 % nákladů supply chainu

Přemístit věci z bodu A do bodu B. Už na škole nás dokázala tato úloha občas pěkně potrápit, a to jsme zdaleka neměli v příkladu tolik proměnných, jako se jich vyskytuje při řízení dodavatelského řetězce. Design distribuční strategie je nejdůležitější etapou logistiky, která může ovlivnit až 80 % nákladů supply chainu. Tentokrát jsme s našimi klienty debatovali nad tvorbou distribuční strategie. 

7. 12. 2021
Právo 

Novela zavádí fikci doručení u soukromoprávních dokumentů a rozšiřuje okruh povinných uživatelů datových schránek

Jedním z dalších kroků po přijetí digitalizačního zákona jsou změny v užívání datových schránek. Schválená novela zavede od ledna 2022 možnost doručování soukromoprávních dokumentů fyzickým i právnickým osobám, resp. jejich povinné přijímání. Od ledna 2023 pak dojde k automatickému zavádění datových schránek fyzickým osobám poté, co prokáží tzv. informační gramotnost. 

2. 12. 2021
Technologie 

Digitalizace a optimalizace v dodavatelských řetězcích a výrobě

Situace posledních měsíců přinesla do výrobních firem a jejich procesů řadu změn, mezi ty nejzásadnější patří větší zaměření na dodavatelský řetězec a snaha o jeho optimalizaci. A to nejen z pohledu předcovidového (snažíme se vyvážit cenu, čas a čas dodání), ale hlavně z pohledu primární schopnosti dodávat – pokud vyměníme dodavatele, za jak dlouho obnovíme výrobu v původní kapacitě? 

29. 11. 2021