Deloitte živě 

Trendy ve zdravotnictví: důsledná prevence, digitální terapie a dynamická legislativa

Hybatelem transformace zdravotnictví je digitalizace. Ta však s sebou nepřináší pouze technologické inovace – jde o změnu mnohem komplexnější, která se projeví nejen na zkušenosti pacientů a práci lékařů, ale například i v rovině daňové či legislativní. Jaké trendy mají v tomto směru mají vliv na české zdravotnictví současnosti i budoucnosti, bylo tématem našeho květnového LSHC semináře (nejen) s odborníky z Deloitte.

O digitalizaci se dlouhodobě mluví jako o hlavním zdroji modernizace oblasti zdravotnictví, většina lidí si pak tuto transformaci spojuje především s technologický a vědeckým pokrokem. A skutečně se jedná o základní rovinu proměny tohoto oboru. V rámci semináře to potvrdil i Pavel Nevický, senior manažer v oddělení řízení rizik pro odvětví LSHC Deloitte, a účastníky seznámil s fenoménem tzv. digitální terapie: „Pod pojmem digitální terapie si nepředstavujte obyčejné mobilní aplikace, kterých známe desítky a stovky a kterou má každý z nás alespoň jednu v telefonu. Digitální terapie je medicínská intervence, která je podporována nějakou digitální technologií, ale na rozdíl od zmíněných běžně dostupných aplikací má za sebou klinicky ověřitelné výsledky.“

Firem, které nějakou formu medicínské terapie nabízí, je dnes již celá řada a neustále jich přibývá. Co tyto společnosti v rámci svých aktivit nejvíce řeší, lze podle Pavla Nevického rozdělit do tří oblastí: produkt, trh a regulace, přičemž každá z nich má svá specifika a výzvy. A zatímco první dvě zahrnují především funkční aspekt (technologie, efektivita, přesnost, důvěryhodnost, uživatelská přívětivost, kvalita výstupu atd.) a byznysový aspekt (dostupnost, distribuční model, nacenění atd.), oblast regulace definuje schopnost produktu obstát vůči vlastnímu záměru v praxi a ve světle veřejně stanovených podmínek.

quote icon

Digitální terapii, resp. produkty do této oblasti zahrnuté musí v regulatorní rovině splnit řadu kritérií, které bychom mohli rozdělit do tří kategorií: klinická kritéria, technická kritéria a kritéria datové bezpečnosti. Pokud je produkt splní, lze o něm říci, že naplnil svůj klinický záměr, je v pořádku po formální a technické stránce a že splňuje bezpečnostní podmínky z pohledu práce s daty.

author name Pavel Nevický, senior manažer v oddělení řízení rizik pro odvětví LSHC Deloitte

Tématu regulací, tentokrát však daňovou optikou, se věnovala také Micheala Lounková, senior manažerka v daňovém a právním oddělení Deloitte. Zdravotnictvím v tomto ohledu hýbou zejména tři aktuální témata: DPH při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám, vývoj distribučních modelů a změny sazeb DPH u zdravotnických prostředků. Zejména poslední zmíněná oblast doznala v tomto roce významných změn, a to kvůli novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (a souvisejících příloh) ze začátku roku 2022. Michaela Lounková doporučuje, aby společnosti, které zdravotní prostředky vyrábí či distribuují, tuto legislativní novinku ve svém působení patřičně zohlednily.

quote icon

V souvislosti s novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění se v některých případech mohlo stát, že zdravotnické prostředky byly ze snížené sazby daně reklasifikovány do té základní. Tato změna může nastat například u prostředků, u kterých byla určena snížená sazba přes číselníky pojišťoven.

author name Micheala Lounková, senior manažerka v daňovém a právním oddělení Deloitte

Regulacím se ve své části semináře věnovala i Tereza Davidová, advokátka a Managing Associate v Deloitte Legal. Klíčová hlediska pro transformaci zdravotnictví shrnuje (mimo jiné) z pohledu práva Nová léková strategie pro Evropu – konkrétně jde o dostupnost, odolnost a inovace (ve smyslu podpory digitalizace či byznysové, technologické a vědecké soutěže). A třebaže česká legislativa není (a ani nemůže být) připravena na vše, co technologický vývoj přinese, existují situace v minulosti, které dokazují, že na „digitální poptávku“ dokáže reagovat poměrně rychle a efektivně.

quote icon

S pokrokem přichází také nové výzvy, což legislativa reflektuje - nově například bude Státní ústav pro kontrolu léčiv aktivně sledovat, zaznamenávat a v případě potřeby i blokovat internetové stránky, které nabízejí nelegální nabídku léčivých přípravků. Cílem je ochrana českých pacientů.

author name Tereza Davidová, advokátka a Managing Associate v Deloitte Legal

Nejlepším lékem na téměř jakékoliv zdravotní potíže, je často samotná prevence. Ta přináší dlouhou řadu výhod: má pozitivní vliv na zdravotní stav člověka, pomáhá předcházet zdravotním problémům, je časově, technicky i finančně méně nákladná než následná léčba, ulevuje zdravotnickému systému a tak dále. Podle Tomáše Šebka, lékaře a zakladatel služby uLékaře.cz, je však důslednost v otázce prevence především na člověku samotném. Zdravotní instituce, resp. stát však může povědomí o významu předcházení zdravotním problémům zvyšovat vhodnou edukací, pozitivní motivací, a ve výsledku komplexní změnou paradigmatu od pasivní léčby směrem k aktivní prevenci. Díky tomu můžeme jako společnost i jako jednotlivci dosáhnout zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

Digitalizace zdravotnictví: Využití dat přinese více efektivity pro pacienty, lékaře i pojišťovny

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Digitalizace zdravotnictví: Využití dat přinese více efektivity pro pacienty, lékaře i pojišťovny
Digitalizace zdravotnictví Právo a zdravotnictví

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right