Deloitte živě 

CzechSetGo!: Zákon o eHealth je prvním krokem v digitalizaci zdravotnictví, důležitá je také ochota a informovanost uživatelů

Datová a technologická podpora institucí, související právní ochrana, ale například i kybernetická bezpečnost – to jsou jedny ze zásadních témat, na kterých stojí digitalizace zdravotnického resortu. Česko má v tomto směru ještě na čem zapracovat, nedostatky jsou patrné zejména v organizační a personálně-uživatelské rovině. Aby se tuzemské zdravotnictví dostalo v digitalizaci na úroveň západních sousedů, je potřeba zaměřit se na tři oblasti: bezpečná práce s daty, vzdělávání a legislativa. Co mohou stát, ale i sami občané pro zlepšení stávající situace udělat, bylo předmětem panelové diskuze v rámci třetí konference CzechSetGo!, tentokrát s podtitulem eHealth v Česku.

Digitalizace jakéhokoliv systému institucí je dlouhodobý proces, který vyžaduje svůj čas – je náročný po stránce technické, administrativní, ale i bezpečnostní či uživatelské. Zdravotnictví není v toto směru výjimkou: „Zdravotnictví na tom není možná úplně skvěle, ale je tu řada odvětví, která o digitalizaci hodně mluví, ale mají problémy se do toho zdárně pustit. Vždy dobrý první krok je začít o tom přemýšlet a posunout se dál,“ říká Martin Bohuslav, vedoucí partner Deloitte Legal a v rámci třetí konference CzechSetGo! také moderátor diskuzního panelu na téma právní rámec, data a kyberbezpečnost v souvislosti s eHealth.

Že je zdravotnictví v otázkách digitalizace zvláštně specifickým sektorem, souhlasí i Jakub Kozák, zakladatel a CEO společnosti Datlow: „Vývoj digitalizace je hodně překotný a zdravotnictví má svoji setrvačnost, asi větší než jiné sektory. Je proto potřeba do toho zahrnout lidi. Ti jsou nedílnou součástí digitalizace.“ Naráží tím především na dva důležité faktory: pochopení významu a důležitosti digitalizace ze strany uživatelů a jejich schopnost digitální řešení v praxi využít. Aby se tak stalo, je nezbytná osvěta a edukace uživatelů.

V průběhu třetí konference CzechSetGo!, jejímž tématem byla digitalizace zdravotnictví v Česku, jsme se věnovali tématům jako:

  • Pandemie a její vliv na zdraví populace a digitální disrupci odvětví
  • Digitalizace, AI, vzdělávání, logistika a udržitelnost současného zdravotnictví
  • Prevence jako cesta k udržitelné zdravotní péči v budoucnu
  • eHealth v Česku: právní rámec, data, kyberbezpečnost

Pokud se chcete na čtveřici panelových diskuzí podívat i vy, můžeme si pustit videozáznam z obou dnů konference. Více informací o iniciativě obecně a dalších (uplynulých i chystaných) konferencích najdete na našich webových stránkách.

S tím souhlasí i Tomáš Šebek, lékař a zakladatel služby uLékaře.cz, a dodává, že jako hlavního „drivera“ digitalizace zdravotnictví vidí především samotného uživatele: „Zdravotnictví a poskytování zdraví má být servis jako kterýkoliv jiný. Dokonalý příklad je eRecept. Mohlo by se zdát, že eRecept používali lékaři v době pandemie proto, že to pro ně bylo bezpečnější a rychlejší. Já jsem zastánce toho názoru, že lékaře přiměli samotní pacienti. Oni to tak chtěli a systém se jim přizpůsobil. A toto je ten driver.“

Podle Michala Čábela, ředitele v oddělení kybernetické bezpečnosti ve společnosti Deloitte, je důležité nezapomínat, že digitalizace má dva aspekty, a sice uživatelský a dodavatelský. I když jsou tedy základním předpokladem úspěchu samotní lidé (lékaři, zdravotní personál, pacienti atd.), na druhé misce vah digitalizace leží dodavatelé, resp. technická a organizační stránka věci: „Z pohledu poskytovatele je digitalizace velká výzva. Tím, jak se otevírá prostředí, tím, že každý zákazník chce, aby jeho specialista viděl všechny jeho záznamy, je potřeba nastavit nějaký kanál, kterým se tyto informace k praktikovi nebo jakémukoliv jinému lékaři dostanou,“ říká Čábela a dodává, že takový kanál by měl být auditovatelný, bezpečný a měl by vzbuzovat důvěru nejen vůči instituci, ale i vůči zákazníkům.

Život poskytovatelům při vývoji, implementaci a správě digitálních řešení ve zdravotnictví by měla usnadňovat legislativa. A přestože již Česko má svůj zákon o elektronizace zdravotnictví (tzv. zákon o eHealth), v oblasti regulací je zatím stále na začátku své cesty: „Podoba, v jaké dnes zákon máme, je elementární. Je to něco, co vytváří ty nejzákladnější předpoklady pro to, abychom dokázali sdílet data napříč resortem,“ říká Tomáš Knížek, náměstek ředitele VZP ČR pro informatiku. Důležitý je podle Knížka mimo jiné technicko-procesní aspekt digitalizace, na který by měla legislativa také pamatovat: „Pokud budeme digitalizovat, potřebujeme mít pro značnou část aktérů ve zdravotnictví stejné podmínky. Hlavně proto, abychom dokázali celý systém uřídit.“

Pavel Doležal, CEO ve společnosti Keboola a spoluzakladatel iniciativy COVID19CZ, ale poukazuje na to, že problémy s implementací technologií (resp. se související legislativou) jsou pouze jednou stranou mince. Tou druhou jsou již zmiňovaní lidé, například uživatelé, kteří mají potíže se systémy pracovat (z důvodu skepse, neochoty, neznalosti…), či IT pracovníci, kterých je nedostatek: „My jsme za uplynulý rok nezaznamenali žádný technologický nebo nějaký velký legální problém. Problém není technologie, ta se vždycky nakonec vyřeší – draze, levně, rychle, pomalu, ale vyřeší. Problém jsou lidi.“ Zároveň ale dodává, že nejde o nepřekonatelný problém, jelikož mnohá řešení už známe a víme, jakou cestou by se měla digitalizace vydat. Nyní tedy nezbývá nic jiného než se tohoto cíle držet.

Ministr Zdraví

V rámci třetí konference CzechSetGo! byl představen také nový projekt s názvem Ministr Zdraví. Cílem této iniciativy je zvýšit do roku 2030 počet let ve zdraví v ČR o 5 let. Cestou k tomu by měla být kvalitní digitalizace, lepší prevence a efektivní financování. Projekt sdružuje významné osobnosti z různých odvětví, kteří tuto proměnu péče o zdraví podporují.

CzechSetGo eHealth Digitalizace zdravotnictví Právo a zdravotnictví Kybernetická bezpečnost

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right