Deloitte živě 

Digitalizace zdravotnictví: Využití dat přinese více efektivity pro pacienty, lékaře i pojišťovny

„Nedělat nic už dnes nemůžeme,“ říká Tomáš Knížek, náměstek pro informatiku ve VZP, o digitalizaci ve zdravotnictví. Resort se musí (nejen) kvůli zákonu o elektronizaci zdravotnictví připravit na zásadní změny, které by měly celý systém zkvalitnit a zefektivnit. Jak by měla digitalizace zdravotnictví probíhat? Co by měla pacientům a lékařům přinést? A jak se na ni chystá největší česká pojišťovna? Přinášíme vám rozhovor s Tomášem Knížkem, který byl hostem třetí konference CzechSetGo!, která se tentokrát zaměřila na téma eHealth.

Co v současné době nejvíce tíží zdravotní pojišťovny?

Myslím, že nás nejvíc tíží, že je tady velký objem nové legislativy, s níž se musíme vypořádat. Musíme uvést do praxe řadu nových nařízení a procesů, které souvisejí s tím, že si stát sám začíná uvědomovat, že se musí zdigitalizovat. Jsou nastoleny nějaké předpoklady, podmínky, v neposlední řadě stoupají nároky na to, aby informační systémy zvládaly mnohem větší penzum informací, aby dokázaly poskytnout kvalitnější službu, než tomu bylo dřív. A samozřejmě my sami sebe interně nutíme k tomu, abychom byli digitálnější, vstřícnější vůči našim pojištěncům a poskytovatelům zdravotních služeb a abychom byli schopni poskytnout jim co nejkvalitnější službu. A k tomu musí být samozřejmě velké množství dat a informací o pojištěnci. Myslím, že se u nás tak trochu zrcadlí to, kde vlastně resort zdravotnictví dnes je, jak moc je „pomalejší“ ve svém rozvoji. I když se situace významně zlepšila, tempo zrychlujeme a snažíme se, abychom dohonili v některých typech služeb a kvalitě služeb instituce, které nám můžou být v digitalizaci vzorem, např. finanční sektor.

Myslíte si, že je současný model zdravotnictví včetně financování udržitelný?

Vidíme, co se stalo s rezervami v rámci zdravotního systému v průběhu pandemie. Jestliže zdravotní systém byl schopen za několik let vytvořit mnohamiliardovou rezervu, pak o tuto schopnost pravděpodobně v příštích letech přijdeme. Zejména v souvislosti s nutnou s plošným testováním, očkováním a covidovou péčí, kterou bylo potřeba zajistit pro nemocné. Dalším důvodem bude aktuálně odkládaná elektivní péče a omezení prevence. Oba tyto faktory budou mít v příštích letech významně ovlivňovat systém zdravotnictví. Tyto výdaje se samozřejmě během několika měsíců promítly do hospodaření pojišťoven. Pokud se ekonomická situace bude vyvíjet dál tak, jak se vyvíjí, a v tuto chvíli nikdo z nás neví, jak to bude, nemá křišťálovou kouli, do které by se dokázal podívat a říct: budeme tady mít čtvrtou, pátou, šestou, sedmou vlnu, můžeme očekávat, že zdravotnický systém bude muset něco udělat pro to, aby tyto nepříznivé vlivy nějakým způsobem řešil. Ta udržitelnost bude určitě souviset i s tím, že ve zdravotnictví sledujeme hned několik negativních trendů.

Jaké negativní trendy máte na mysli?

Není to jenom vliv pandemie. Zejména se to týká primární péče, kde vidíme, že nám roste průměrný věk praktických lékařů, oproti tomu jde další poměrně negativní parametr, a to je zvyšující se průměrný věk populace, kdy očekáváme, že v příštích deseti letech nám stoupne náklad na zajištění primární zdravotní péče, a to především pro skupinu obyvatel, kteří budou dosahovat vyššího věku. Tenhle negativní trend je doprovázen ještě další věcí, a to je to, co tady covid nechal v ordinacích – nechal nám dvacet třicet e-mailů, další desítky SMS zpráv, které se naučili pacienti během covidu jako nový způsob komunikace. A ten lékař musí s tou informací něco dělat, jinak může hrozit zanedbání péče. A to je jednoznačně signál k tomu, abychom v oblasti digitalizace něco udělali, protože už se bavíme o určité míře digitalizace. A tím nemyslím, že digitalizace zdravotnictví je komunikace pacienta s lékařem přes obraz.

Je současný zákon o elektronizaci zdravotnictví cestou, jak vytvořit ekosystém pro digitalizaci zdravotnictví?

Podoba, v jaké tento zákon dnes máme, je elementární. Je to něco, co vytváří nejzákladnější předpoklady pro to, abychom dokázali sdílet data napříč resortem. Nicméně ta ambice by mohla být mnohem větší než to, co dneska máme legislativně ustanoveno. Na druhou stranu buďme rádi za to, co v té legislativně dnes máme, protože jsme dali alespoň nějaký základní směr tomu, co bychom do budoucna chtěli vytvářet a na čem bychom tento ekosystém chtěli stavět. Jsme v resortu zdravotnictví, jsme v konzervativním rezortu, který má obrovskou setrvačnost. Tato setrvačnost pomáhá resortu překonávat velmi složitá období, jako byl třeba covid. A je potřeba si říct, že pokud budeme digitalizovat, potřebujeme mít pro značnou část hlavních aktérů zdravotnictví stejné podmínky. Hlavně proto, abychom dokázali ten systém nějakým způsobem uřídit.

Trendy ve zdravotnictví: důsledná prevence, digitální terapie a dynamická legislativa

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Trendy ve zdravotnictví: důsledná prevence, digitální terapie a dynamická legislativa

Co konkrétně od digitalizace mohou očekávat lékaři?

Při digitalizaci musíme samozřejmě myslet i na lékaře. Nechceme se dostat do stavu, kdy bude lékař muset využívat pět různých přihlašovacích ověření, aby se dostal do systému, kterým bude přistupovat do ISINu, další credentials, které bude využívat k tomu, aby se přihlásil do pacientského systému, další k přihlášení do systému, který bude řešit nějakou diagnózu… Chceme mít unikátní systém, který bude lékaře podporovat a bude snižovat míru administrativy ve zdravotnictví. A k tomu je potřeba vytvořit nějaké technicko-procesní podmínky a samozřejmě i vycházet z legislativy

Na jakou část digitalizace zdravotnictví už dnes vlastně máme právní rámec?

Zákon o elektronizaci zdravotnictví ovlivňuje další související legislativa. Máme tady právo na digitální službu. To je zásadní změna v mindsetu očekávání pojištěnce. Pojďme si na rovinu říct, že zdravotnictví dnes není v té fázi a v takové kondici, aby si umělo vzít pojištěnce a hodit ho doprostřed toho procesu a vystavět kolem něj ekosystém, jako to umí třeba bankovnictví. To je skutečně oblast, kde můžeme hledat inspiraci. Takže z pohledu práva na digitální službu je to už něco, co mění náš pohled na svět a mění naši roli vůči pojištěnci, kdy díky napojení na státní registry pacient očekává, že data, která dnes my třeba máme od úřadu práce, budeme automaticky načítat a budeme s nimi pracovat. A ne že on bude lítat mezi úřady a ověřovat si informace, které máme ve státních registrech. To je určitě něco, co nás posouvá významně dopředu, aspoň u nás ve VZP. Máme Portál občana, který hodně benefituje z této legislativy, a tomu my se snažíme maximálně přiblížit. To znamená naše role za IT je nechat kolovat data, aby lítala data, a ne pacient.

Je to reálné do roku 2025, kdy má být podle zákona o právu na digitální službu umožněna veškerá komunikace mezi státem a občanem online?

Uvědomujeme si, že teď je vyžadována nějaká naše akceschopnost napříč celým systémem. Pojďme si ale říct, co je ten nový standard, který chceme zavést. To, že chceme mít kanál, aby v případě, kdy se zavřou ordinace, existovala možnost, jak spolu budou lékař s pacientem komunikovat – to není ta telemedicína. My chceme mít funkční telemedicínský princip založený na vytěžování, sdílení, analýze a vracení zpět nových dat a o tom, abychom nějakým způsobem zefektivňovali poskytování zdravotní péče. A k tomu musíme jasně nastavit podmínky, jak budeme nový digitální výkon identifikovat, jak ho budeme hodnotit, jakým způsobem ho zavádět do klinické praxe a v neposlední řadě jak ho budeme hradit. Z tohoto úhlu pohledu je rok 2025 velmi ambiciózní datum, nicméně domnívám se, že do tohoto roku jsme schopni nastavit a jasně definovat podmínky pro vstup a identifikaci nových digitálních výkonů a nastavit jasné podmínky pro to, aby se funkční řešení, kterých je bezesporu na trhu celá řada, mohla do tohoto systému připojovat. To je naše ambice.

Automatizace a umělá inteligence jsou klíčové faktory transformace zdravotnictví, říká předseda spolku Mladí lékaři

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Automatizace a umělá inteligence jsou klíčové faktory transformace zdravotnictví, říká předseda spolku Mladí lékaři

Součástí reformy zdravotnictví by mělo být větší zaměření na prevenci. Jak přesvědčit pacienty, aby dbali více na své zdraví, například aby chodili častěji na pravidelné kontroly?

Pokud se bavíme o nějaké míře reformy, pak princip solidarity je lehce v ohrožení. Pro českého občana je zdravotnictví absolutně dostupná komodita, jejíž hodnotu si velmi těžko uvědomuje. To je jedna věc. Druhá věc, pojďme se podívat, jak dnes preventivní programy pojišťoven fungují. Byť to není moje kompetence, říkám, že preventivní program by dnes neměl asi fungovat jako akviziční balíček. Protože to je tuhle příspěvek na fotbal, tuhle příspěvek na plavání, ale pojďme se bavit o reálné prevenci, kterou by mohl být v nějaké míře bonifikační program, jenž by určitou míru delikvence hodnotil negativně. Například pokud by se pojištěnec nedostavil na vyšetření, kde pro něj byla dedikovaná kapacita. Prevence je zásadní, je to prokazatelné na datech. My vidíme, že máme relativně vysokou úspěšnost záchytu u rakoviny děložního čípku či rakoviny prsu, ale naopak máme obrovský podíl mortality u rakoviny prostaty, kde zachytáváme průměrně ve třetím a čtvrtém stádiu, kde je skutečně podíl úmrtnosti obrovský. Já se ptám proč. Tady třeba vidím přínos distančních výkonů, kdy pojišťovna zvoní na poplach a říká: už běž na prohlídku, protože data říkají, že když je v rodinné anamnéze rakovina prostaty nebo rakovina tlustého střeva, nemůžeme nastavit adresné zvaní na 40. rok věku, ten člověk tam musí chodit od 25 let, být pod kontrolou lékaře a chodit na screeningy. A to vychází ze znalosti a to je ten přínos a potenciál telemedicíny. S ohledem na aktuální průběh pandemie také ve VZP vidíme prostor propojovat preventivní programy s bonifikacemi lékařů. Tímto tématem se VZP aktivně zabývá.

Promění se role zdravotní pojišťovny v budoucnu v důsledku digitalizace?

Pojišťovna má jedinečnou šanci vzhledem k tomu, že je redistributorem peněz ve zdravotnickém systému, nárokovat si vůdčí roli zejména v těch tématech, která mají nalézat efektivitu v systému zdravotnictví, což je digitalizace výkonů.. Věřím tomu, že ve chvíli, kdy se naučíme sbírat data a kombinovat je s daty, která už dnes máme, budeme schopni v relativně krátké době přicházet s velmi funkčními principy, které dokážou v systému zdravotnictví přinášet značné benefity jak z pohledu pacientských zážitků, tak z pohledu uživatelského, tedy pro lékaře. Za nás míří digitalizace směrem k pacientovi i k lékaři.

CzechSetGo eHealth Digitalizace zdravotnictví

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right