Daně 

Tvrdý versus měkký Brexit. Co přinese rozvodová bitva s EU?

Čas vystoupení Velké Británie z EU se nezadržitelně blíží, a tak je Brexit čím dál častěji skloňovaným tématem. Přestože politický proces ohledně nadcházejícího Brexitu není stále u konce, pojďme si v tento okamžik společně shrnout přehled alternativních scénářů a jejich potenciálních dopadů. Obsah této dohody byl v minulých dnech konečně finalizován a schválen britským kabinetem. Sázkou na nejistotu však nadále zůstává výsledek hlasování o této dohodě v parlamentu Velké Británie, ke kterému by mělo dojít ještě před Vánoci. Dohodu by měl také schvalovat Evropský parlament.

Schválení rozvodové dohody s EU, aneb měkký Brexit

Nedílnou součástí rozvodové dohody s EU je přechodné období, které by až do 31. 12. 2020 poskytlo firmám, soukromým osobám, ale i jednotlivým státním institucím čas na přípravu na konečnou podobu Brexitu. Finální podoba vztahů mezi EU a Velkou Británií po konci přechodného období bude předmětem samostatné dohody.

Během přechodného období Velká Británie zůstane členem celní unie a jednotného trhu EU. Z pohledu cel a DPH se tak během tohoto období pro obchod se zbožím a službami s Velkou Británií nic nezmění a nadále se bude jednat o intrakomunitární plnění. Po tuto dobu Británie nebude moci uplatňovat své nově sjednané dohody či zákony v oblastech, které spadají do kompetence EU.

Neschválení dohody s EU, aneb tvrdý Brexit
V případě, že rozvodová dohoda mezi Velkou Británií a EU nebude schválena, vystoupí Velká Británie v noci z 29. 3. 2019 na 30. 3. 2019 z EU tzv. tvrdým Brexitem. V takové situaci se Británie stane od 30. 3. 2019 z pohledu EU třetí zemí bez jakýchkoliv celních úlev. Dovážené a vyvážené zboží bude podléhat standardnímu celnímu řízení, včetně vyměření cla. Dopady se dají očekávat také v oblasti původu zboží či náležitostí souvisejících s nutností předkládat dovozní/vývozní licence pro určité skupiny výrobků.

Také ve vztahu k DPH bude potřeba dané transakce se zbožím vykazovat jako dovozy či vývozy. V oblasti DPH mohou být navíc vůči Velké Británii ovlivněny existující postupy uplatňované v rámci EU týkající se například konsignačních dodávek, triangulace, zasílání zboží, využití jednotného správního místa či vracení DPH osobám z jiných členských zemí. Vybrané finanční transakce s Velkou Británií pak budou nově zakládat nárok na odpočet DPH.

Další alternativy
V médiích se nadále objevují možnosti odložení data Brexitu, případně vyhlášení dalšího referenda. Podle výroků britské premiérky Theresy Mayové však nepřipadají tyto scénáře v úvahu. Až výsledek hlasování o rozvodové dohodě v britském parlamentu nastíní, zda tyto alternativy mají reálné opodstatnění.

Naše doporučení: Vzhledem k nejisté politické situaci v Británii doporučujeme připravovat se i na možnost tvrdého Brexitu, která nenabízí přechodné období. Jedině včasná příprava na tuto alternativu zajistí eliminaci dopadů, které tvrdé vystoupení Velké Británie z EU přinese. Rádi vám budeme nápomocni s podrobnější analýzou či efektivním nastavením DPH i celních procesů.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Přímé daně dReport zpravodaj Brexit EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right