Udržitelnost  Poradenství 

Udržitelnost ve sportu. Realita, přání, nebo budoucnost?

Na podzim proběhlo několik akcí zaměřených na sport a jeho rozvoj. Udržitelnost spojená se sportem byla jedním z témat první sportovně-byznysové konferenci Sport Alive. Jedinečnou inspiraci udržitelných projektů představil i Český olympijský výbor na ASAP Fóru. Udržitelnost tak zřejmě proniká i do sportovního sektoru.

Jak se udržitelnost dostává do sportu?

Český olympijský výbor na ASAP Fóru prezentoval výsledky projektu ASAP – As Sustainable As Possible a  dále Strategii udržitelnosti Českého, Maďarského a Slovenského olympijského výboru. Odpolední program byl věnován zástupcům českých sportovních svazů a tématu Jak čelit novým výzvám. Na debatu o budoucnosti sportu a o tom, jak reagovat na nevyhnutelné změny a brát je jako novou příležitost, navázaly workshopy s otázkami provozně-organizačních výzev a úbytku členské základny. Programu se aktivně účastnili všichni členové Komise pro udržitelnost Českého olympijského výboru.

Přes 30 speakerů vystoupilo v prostorách pražského O2 Universa u příležitosti prvního ročníku konference Sport Alive zaměřené silně na sportovní marketing a sdílení úspěšných byznysových příběhů. Téma udržitelnosti zaznělo hned dvakrát.

Jedním ze sportovních projektů s výraznou udržitelnou stopou jsou recyklované a dále recyklovatelné medaile vyrobené z florbalových míčků. Podle výrobce je výroba těchto medailí o 86 % úspornější, než by bylo spálení stejného množství vstupního materiálu (dle ekv. CO2). Projekt Českého florbalu získal 2. místo v kategorii Nejlepší sportovní inovace v rámci Sport Alive Awards. Projekt Běhej lesy se představil jako rozdílový vzhledem k aplikovaným udržitelným prvkům při pořádání běžeckých seriálů v přírodě.

Jaká je hlavní motivace sportu pouštět se do zelených a sociálních iniciativ?

Motivace je být odlišný a mít konkurenční výhodu oproti jiným sportům, ale i mezi jednotlivými kluby. Jít s trendy a uspokojit tlak veřejnosti se zdá být dobrou cestou tedy i z pohledu sportovního marketingu. Ze strany svazů a klubů se objevují opodstatněné obavy z finanční i operativní náročnosti udržitelných projektů či opatření. Samotná realizace projektu a nových nastavení fungování je navíc pouze jednou stranou mince udržitelnosti. Důraz musí být kladen i na komunikaci, aby se předešlo greewashingu.

Které služby udržitelnosti jsou vůbec vhodné do sportovního prostředí?

Celá řada. Od vypracování dlouhodobé strategie udržitelnosti až po realizaci specifických projektů zaměřených na materiály či produkty a analýzu jejich životního cyklu. Sportovní prostředí je charakteristické pořádáním akcí, které lze dělat udržitelně a aplikovat (nejen) na nich zásady cirkulární ekonomiky či bezodpadového přístupu. Sport vychovává i vzdělává, což je příležitost pro školení a vzdělávací akce s environmentálními i sociálními tématy jak interně, tak externě. Například diverzita, inkluze a rovné příležitosti jsou řešené oblasti, pro které má řada svazů stanovenou odbornou komisi. Udržitelnost ve velkém měřítku se nabízí při řešení provozu nebo výstavby sportovního areálu, kdy už do zadání zakázky lze uvést cirkulární i udržitelné požadavky, např. na provozní systém včetně dodatečných služeb, použité materiály, využití okolní plochy stavby s důrazem na biodiverzitu či adaptační prvky na změnu klimatu.

S komplexním poradenstvím v oblasti udržitelnosti se obraťte na náš tým, který navrhne ta nejvhodnější řešení s jasným postupem.

Udržitelnost ESG Sport

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right