Technologie 

Umělá inteligence a její regulace v evropském prostoru

Umělá inteligence (AI) je v současné době již nedílnou součástí našich každodenních životů. S rapidním rozmachem této technologie vyvstala ale také řada otázek i obav. Evropská unie si proto dala za úkol stanovit jasný regulační rámec, který by nastolil důvěru mezi spotřebiteli a společnostmi, které umělou inteligenci vyvíjí. Evropská komise tak 21. dubna 2021 představila návrh nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a kterým se mění některé legislativní akty Unie.

The AI CE Institute

V Deloitte dobře víme, že AI je klíčovým byznysovým tématem budoucnosti. A proto spojujeme pod jednou střechou různé odborné znalosti a vědomosti z průmyslu a akademické sféry. Jak? V rámci iniciativy The AI CE Institute. Více informací najdete na webových stránkách.

Akt o AI (známý také jako The Artificial Intelligence Act) z dílny Evropského parlamentu a Rady EU zavádí regulační a právní rámce pro aplikaci umělé inteligence v celé Evropské unii, harmonizuje pravidla pro vývoj, uvedení na trh společně s konkrétními využitími systémů AI a mitiguje s tím související rizika. Jedná se o první pokus o zavedení regulace, která je zaměřena výhradně na systémy AI. Navržený právní rámec se zaměřuje na využívání systémů AI v EU a rizika spojena s jejich implementací.

Návrh Evropské komise rozděluje systémy AI do čtyř různých kategorií na základě jejich charakteristik v několika kategoriích, jako je transparentnost, složitost, datová náročnost, autonomie chování a nepředvídatelnost. Systémům AI jsou tedy přiřazeny konkrétní úrovně rizika a každá z těchto úrovní má své vlastní právní důsledky. Úrovně rizika jsou formalizovány následovně:

  • Nepřijatelná rizika (definovaná v Hlavě II)
  • Vysoká rizika (definovaná v Hlavě III)
  • Omezená rizika (definovaná v Hlavě IV)
  • Minimální rizika (definovaná v Hlavě IX)

Návrh nařízení byl předložen Radě EU a Evropskému parlamentu a tím byl zařazen do řádného legislativního postupu EU.

Týká se chystaná regulace umělé inteligence i vaší společnosti? Chcete využít technologie založené na umělé inteligenci, případně se přímo podílíte na jejich vývoji? Deloitte vám nabízí komplexní podporu pro zajištění vaší shody s nařízením AI Act. Naše služby zahrnují např. posouzení zralosti firmy k adaptaci AI řešení a jeho dopadům, implementace celého životního cyklu modelu, vytváření a aktualizaci interních procesů, podporu při tvorbě strategií, vzdělávání zaměstnanců a řadu dalšího. Pro více informací navštivte naše webové stránky.

Umělá inteligence

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right