COVID-19  Účetnictví 

Úpravy IFRS 16 schváleny pro použití v EU

Dne 9. října 2020 schválila Evropská komise Úpravy IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti v EU je stejné jako datum účinnosti stanovené Radou pro Mezinárodní účetní standardy (rada IASB).

V rámci úprav standardu IFRS 16 Leasingy vydaných v květnu 2020 bylo zavedeno praktické zjednodušení, které nájemci umožňuje rozhodnout se, že nebude posuzovat, zda úleva na nájemném představuje modifikaci leasingu. Pro pronajímatele žádné praktické zjednodušení k dispozici není.

Nájemce, který se pro tuto variantu rozhodne, zaúčtuje jakoukoli změnu leasingových plateb, která vyplývá z úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, stejným způsobem jako změnu podle IFRS 16, pokud by se nejednalo o modifikaci leasingu.

Praktické zjednodušení se vztahuje pouze na úlevy na nájemném, ke kterým došlo v přímém důsledku pandemie COVID-19, a to pouze, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

  • změna leasingových plateb má za následek změnu protihodnoty leasingu, která je v podstatě stejná nebo nižší než protihodnota leasingu bezprostředně předcházející změně;
  • jakékoli snížení leasingových plateb se týká pouze plateb, které byly původně splatné k 30. červnu 2021 nebo před tímto datem (například úleva na nájemném by splňovala tuto podmínku, pokud by vedla ke snížení leasingových plateb k 30. červnu 2021 nebo před tímto datem a ke zvýšení leasingových plateb přesahujícímu červen 2021);
  • nedochází k žádné podstatné změně dalších podmínek leasingu.

Pokud se nájemce rozhodne praktické zjednodušení využít, aplikuje jej konzistentně na všechny leasingové smlouvy podobné povahy a za obdobných okolností.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Nájemce použije změny na roční účetní období začínající 1. června 2020 nebo po tomto datu. Dřívější použití je povoleno, a to i v případě účetní závěrky, která k 28. květnu 2020 dosud nebyla schválena k vydání.

Navzdory formulaci „roční účetní období“ se změna vztahuje i na mezitímní účetní výkazy.

Nájemce uplatní změny retrospektivně.

O výše uvedených změnách jsme vás detailně informovali v Účetním zpravodaji v červnu 2020.

Zdroje: www.iasplus.com,Úpravy IFRS 16

COVID-19 IFRS 16 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right