Účetnictví 

Úpravy IFRS 3 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 21. dubna 2020 Evropská komise přijala úpravy standardu IFRS 3 Definice podniku pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB.

Úpravy standardu IFRS 3 Podnikové kombinace  byly vydány v říjnu roku 2018 s cílem vyřešit obtíže, které účetním jednotkám způsobuje určování, zda nabyly podnik, nebo skupinu aktiv.

Úpravy jsou účinné pro podnikové kombinace s datem akvizice na/nebo po začátku prvního ročního účetního období začínajícího dne 1. ledna 2020 nebo po tomto datu.

O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v prosinci 2018.

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right