Účetnictví 

Úpravy IFRS 4 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 15. prosince 2020 přijala Evropská komise úpravy standardu IFRS 4 Pojistné smlouvy – Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2021 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Úpravy IFRS 4 byly vydány společně s úpravami IFRS 17 Pojistné smlouvy v červnu 2020. Úpravy IFRS 4 mění pevně stanovené datum vypršení přechodné výjimky z aplikace standardu IFRS 9 Finanční nástroje, která je uvedena ve standardu

IFRS 4 Pojistné smlouvy, takže účetní jednotky budou muset použít standard IFRS 9 pro roční účetní období začínající dne
1. ledna 2023 nebo později (místo 1. ledna 2021).

O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v září 2020.  

Zdroje: www.iasplus.com, Úpravy IFRS 4

IFRS 4 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right