Účetnictví 

Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 13. ledna 2021 Evropská komise přijala úpravy standardů IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 Reforma referenčních úrokových sazeb – fáze 2 pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2021 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Úpravy byly vydány radou IASB v srpnu 2020 a umožňují účetním jednotkám reflektovat účinky přechodu z referenčních úrokových sazeb, jako jsou úrokové sazby na mezibankovním trhu (IBOR), na alternativní referenční úrokové sazby bez takových dopadů na účetnictví, které by uživatelům účetních závěrek neposkytly užitečné informace.

Úpravy ovlivňují mnoho účetních jednotek, zejména pak ty, na jejichž finanční aktiva, finanční závazky a závazky z leasingu se vztahuje reforma referenčních úrokových sazeb, a ty, které uplatňují požadavky zajišťovacího účetnictví uvedené v IFRS 9 nebo IAS 39 na zajišťovací vztahy, na něž má reforma dopad.

Změny se vztahují k modifikaci finančních aktiv, finančních závazků a závazků z leasingu, dále ke specifickým požadavkům zajišťovacího účetnictví a požadavkům na zveřejnění podle IFRS 7 a doprovázejí úpravy týkající se modifikací a zajišťovacího účetnictví.

Tyto úpravy platí pro všechny účetní jednotky a nejsou dobrovolné.

Úpravy jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2021 nebo později a uplatní se retrospektivně. Dřívější použití je povoleno.

O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v září 2020.

Zdroje: www.iasplus.com, Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16

IASB IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right