Účetnictví 

Uzavírání roku 2022 v účetní závěrce dle IFRS

Přinášíme stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2022 a později.

Obecně platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace).

Upozorňujeme na nutnou obezřetnost ve vztahu k dřívějšímu uplatnění standardů a interpretací u společností, které sestavují účetní závěrku podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií. Standardy, interpretace a úpravy stávajících standardů, které nebyly schváleny k používání v EU, nemohou použít společnosti sestavující svou účetní závěrku dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií.

Pokud jsme se již o konkrétním standardu nebo interpretaci rozepsali podrobněji v některém z předchozích vydání Účetních novinek, uvádíme odkaz na příslušný zpravodaj. Již vydané Účetní novinky jsou k dispozici na našem blogu dReport.cz. Jako vždy platí, že účetní jednotky se musejí se standardy a interpretacemi samy seznámit a zjistit, které změny se jich konkrétně dotknou.

Pokud jsou standardy nebo interpretace používány před datem jejich účinnosti, je nutno tuto skutečnost zveřejnit v účetní závěrce.

I v případech, kdy účetní jednotka neplánuje implementaci standardu nebo interpretace před datem jejich účinnosti, musí mít přehled o tom, které standardy a interpretace jsou vydávány, aby mohla splnit požadavek standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby a zveřejnit možné dopady vydávaných, ale doposud neúčinných standardů a interpretací ve svých účetních závěrkách. V případě společností, které sestavují účetní závěrku podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií, se tato povinnost vztahuje také na standardy a interpretace dosud neschválené k užívání v EU.

Doporučujeme proto sledovat i další nově vydávané novely standardů a interpretace, které budou schváleny do data vydání účetní závěrky společnosti. O těchto novinkách budeme aktuálně informovat na webových stránkách www.iasplus.com a v našich Účetních novinkách.

Data účinnosti nových IFRS vydaných radou IASB a nových IFRS ve znění přijatém Evropskou unií se mohou lišit.

Nové a novelizované standardy

V následujících tabulkách naleznete kompletní seznam nových a novelizovaných standardů, které byly vydány k 20. lednu 2023 a které jsou buď účinné pro účetní období končící 31. prosince 2022, nebo je možné jejich dřívější použití.

Všechny vydané Účetní novinky jsou k nahlédnutí na našem blogu.

Standardy a interpretace účinné pro účetní období končící 31. prosince 2022

Možné dřívější použití pro účetní období končící 31. prosince 2022

(Společnosti, které sestavují účetní závěrku podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií však mohou dříve použít jen úpravy již schválené k použití v EU.)

Ve zvláštním vydání publikace iGAAP in Focus – Closing out 2022 jsou uvedeny problémy týkající se účetního výkaznictví, které mohou být relevantní pro roky končící dne 31. prosince 2022 nebo po tomto datu s ohledem na současné ekonomické a geopolitické prostředí, a také jsou zde uvedeny podstatné oblasti, na něž se zaměřují regulační orgány, a změny v účetních standardech platné v rámci daného účetního období.

Tato 13stránková publikace obsahuje následující témata:

  • Nejistota a účetní výkaznictví (zvýšení cen energií, obecná inflace a růst úrokových sazeb, vládní opatření, omezení přístupu na trhy a zastavení činnosti)
  • Rizika související s klimatem v účetních závěrkách
  • Vývoj podnikového výkaznictví v oblasti udržitelnosti a klimatu
  • Měna a hyperinflace
  • Další aspekty vykazování (události po datu účetní závěrky, zveřejnění významných úsudků a klíčových důvodů pro nejistotu v odhadech, nepřetržité trvání podniku)
  • Důležitá rozhodnutí Komise pro interpretace IFRS
Zdroje: iGAAP in Focus – Closing out 2022, www.iasplus.com
Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right