Právo 

Vedoucí partneři Deloitte Legal: Budoucnost právního poradenství spočívá v multidisciplinárním přístupu

Klienti už nechtějí „jen“ právní poradenství, chtějí komplexní odbornou službu. Budoucnost právních služeb budou formovat nejen inovace všeho druhu, ale také multidisciplinární přístup. Dokáže jim ale nová generace právníků vyhovět? „Pokud bude mít oči otevřené, bude flexibilní, nechá se inspirovat a bude rozvíjet své social skills, pak ano,“ vzkazuje studentům a mladým právníkům Jan Spáčil, vedoucí partner a nově také lídr Deloitte Legal CE. Do rozhovoru o budoucnosti právního poradenství se zapojili ještě dva vedoucí partneři – Martin Bohuslav a Jan Kotous.

Jak vypadají právní služby na malém trhu České republiky?

Jan Kotous: Právní trh je stabilní a takový zřejmě v blízké době i zůstane. Stupňuje se ale tlak na efektivitu právních služeb, schopnost využít mezinárodní či dokonce globální kontakty, na zkušenosti a perfektní znalost někdy velmi úzce vymezených právních oborů. Zvyšuje se i tlak na multidisciplinární přístup k řešení problémů. Tyto požadavky mohou dnes splnit jen velké mezinárodní či globální právní firmy.

To vypadá, jako by byl na trhu relativně klid. Je to tedy klid před bouří?

Jan Kotous: Neočekávám, že dojde k razantnímu čištění trhu. Bude se jednat o pozvolný proces změn, který přinese rozdělení trhu na stabilní velké poskytovatele s širokým spektrem právních služeb a na menší právní firmy s omezeným, specifickým portfoliem služeb.

Jan Spáčil: Já bych to za stabilitu beze změn neoznačil. V poslední době jsme viděli odchod nadnárodních advokátních kanceláří, velké mezinárodní právní firmy většinou příliš dál nerostou. Mění se také přístup k efektivitě, přinášíme více služeb za méně peněz. Zahraniční klienti často nemají své „operations“ v každém státě a hledají u nás silného hráče zastřešujícího právní služby pro region střední Evropy jako celku.

Soustřeďujete se tedy hlavně na nadnárodní firmy?

Jan Spáčil: Ne, tak to není. Objevuje se sice stále více českých firem, které mají apetit expandovat do zahraničí a potřebují naši znalost poskytování právních služeb v zahraničí, ale v žádném případě neděláme jen služby s mezinárodním přesahem. Máme úzce specializované týmy s detailní znalostí oboru a lokálního prostředí, které jsou i ryze českým firmám schopny nabídnout společná multidisciplinární řešení s vazbou na daně, finanční poradenství a další byznys konzultace.

Směřují tradiční právní služby k multidisciplinárnímu přístupu?

Jan Kotous: Jako právník vnímám, že klient inklinuje k tradičnímu dělení poradenských služeb. Komplexita dnešního světa ale po multidisciplinárním přístupu k problémům volá. Nikdo neví všechno, právníky nevyjímaje.

Jan Spáčil: Musíme být aktivní a ukazovat výhody multidisciplinárního přístupu. Nedávno jsme pořádali seminář věnovaný IT smlouvám. Spojili jsme IT poradenství s právním pohledem a mělo to u účastníků velký úspěch. Ukazujeme totiž aspekty dohromady. Aranžmá není o „cross-sellingu“, kde by právník prodával své a IT konzultant nebo daňový poradce zase to své. Nabízíme jednu komplexní službu.

Martin Bohuslav: Tento trend přináší výhody zejména klientům. Když se poradci z různých oblastí dohadují, kdo nese za co odpovědnost, klienta to stojí mnoho energie i peněz. Když ale máte jednoho odpovědného parťáka na vše, nemůže se vykrucovat. Zkrátka dostanete službu a s tou jste spokojen, nebo ne. Proto klient dnes už neočekává jen právního poradce – chce problém řešit celkově.

Česká republika je příliš malá na to, aby se zde vytvářely svébytné trendy ve velkých odvětvích

Čím pomáhá poradenská společnost Deloitte k rozvíjení vašich právních služeb? 

Jan Spáčil: Deloitte představuje stovky tisíc lidí a desítky miliard celkového obratu. Když se na trhu k něčemu rozhodneme, máme šanci to velikostí a investičním potenciálem rozhodnout. Zásadní posun vidím v tom, jakou podporu a jakou prioritu měly právní služby v Deloitte před čtyřmi lety, kdy jsem odešel ze středoevropského a globálního vedení, a dnes, kdy se do pozice lídra pro střední Evropu vracím. Přestože nemůžeme jako právníci operovat na americkém trhu, přičemž Spojené státy určují spolu s Velkou Británií směr Deloitte, jsou právní služby důležitou prioritou. Kupříkladu ve zmíněné Británii – pokud se pro něco rozhodnou, stojí to za to. Rozhodnutí o expanzi do právních služeb dalo základy něčemu, co nemá konkurenci. Deloitte nám samozřejmě pomáhá v neuvěřitelném klientském portfoliu, kterému jsme schopni poskytovat právní služby vždy obohacené o další disciplínu, technologii či proces. Nyní budujeme robustní regionální advokátní kancelář. Deloitte je také kultura, která podporuje pracovité, slušné a inovativně myslící lidi.

Jako příklad zazněla Británie. Je právní trh v ČR inovován dostatečně rychle i ve srovnání se západními zeměmi?

Martin Bohuslav: Česká republika je příliš malá na to, aby se zde vytvářely svébytné trendy ve velkých odvětvích. Vždy budeme následovat to, co se děje ve světě. Ale řada tuzemských podnikatelů už prokázala, že mohou ovlivnit i globální trh. A naopak, řada úspěšných řešení už u nás zdomácněla. Časový handicap tedy nemáme a ti právníci, kteří doufají, že je čeština nebo lokálnost právních systémů ochrání, se brzy přesvědčí o opaku.

Jan Spáčil: Souhlasím, za poslední léta, co se scházíme na Innovative Legal Services Forum, velký posun nevidím. Při mých návštěvách západní Evropy vnímám, o kolik dále na rozdíl od českého trhu jsou. V tuzemsku mají v tomto ohledu výhodu globální firmy.

Zleva: Martin Bohuslav, Jan Spáčil, Jan Kotous. Tři vedoucí partneři Deloitte Legal, kteří od letošního roku posouvají advokátní kancelář čítající přes sto lidí k historickému růstu. V rozhovoru odpovídají na otázky, jak inovace a multidisciplinární přístup budou formovat budoucnost právních služeb, co je pro úspěch na právním trhu nejdůležitější a jak se s těmito požadavky vypořádá nová generace právníků.

O úspěchu či neúspěchu právních firem bude rozhodovat inovativnost právního myšlení

Jaký charakter mají současné zásadní právní inovace? Musí jít o technologickou inovaci?

Martin Bohuslav: Nemusí jít pouze o technologie. I samotná změna nastavení, kdy právník neodpovídá pouze binárně ANO-NE, je inovace. A klient ocení, když proti němu sedí někdo, kdo se s ním jako byznysový partner snaží řešit problém a hledat cesty.

Jan Spáčil: Než jsme přišli do Deloitte, měli jsme klasické nastavení. Jako právníci říkáme tohle jde, tohle nejde. Deloitte nám velmi pomohl v byznysovém, proklientském pohledu. Inovace je v myšlení, v nastavení, v procesu.

Na jaké změny se připravujete do budoucnosti?

Jan Spáčil: Budoucnost je o tom, kdo správně odhadne, co lze řešit prostřednictvím technologie a ne lidské síly, případně procesně efektivněji. Jedna desetina agendy daňařů každoročně zmizí, protože je plně automatizovaná. To stejné očekávám v právu. Jednodušší typy smluv budou komoditou, která bude víceméně zadarmo. Cesta je také ve specializaci – jak se specializuje byznys, tak se specializují právní služby.

Jan Kotous: Já dramatické změny v právních službách neočekávám. Prostorem pro určité změny je oblast administrace právní služby, tj. automatizace tvorby smluv, prohledávání obsahu dokumentů či existence lepších systémů pro správu právních informací. Rozhodovat o úspěchu či neúspěchu právních firem bude kvalita, preciznost a inovativnost právního myšlení. Klíčovou bude i nadále důvěra mezi klientem a jeho advokátem.

Velká část trhu stále podceňuje význam technologií a pořizuje je velmi lehkovážně

Pokud se zaměříme na technologie, co přináší klientům?

Martin Bohuslav: Aby zavedení technologie mělo smysl, musí klientovi přinést lepší nebo levnější službu. Klíčové je využít inovace tam, kde umí ušetřit náklady a zároveň snížit rizika. Je tedy pravděpodobné, že v současné době u řady klientů a v interních odděleních nejširší uplatnění nalezne automatizace vytváření dokumentů, čímž dojde ke snížení nákladů.

Věří klienti novým technologiím a požadují ve vztahu s advokátem inovace?

Martin Bohuslav: Důvěra je klíčová. Právník zasahuje do osudu klienta, jde tedy o citlivou disciplínu. Podobné je svým způsobem postavení lékaře – i kdyby existoval sebelepší systém, který by zcela autonomně uměl provést složitou operaci, pacient si raději vybere zkušeného operatéra, aby zákrok provedl. Nikdo si nevybere stroj. Toto však neplatí ve vztahu k některým částem stanovení diagnózy. Spokojíte se jen s tím, že se na vás podívá lékař se čtyřicetiletou praxí? Nebo budete klidnější, když vám udělají magnetickou rezonanci?

Jan Spáčil: Množí se počet klientů s požadavkem, zda máme inovace a technologická či jiná řešení, která urychlí například outsourcing či jiné procesy. Agenda roste, ale lidí v právním oddělení je málo, náklady se osekávají. Jaké jsou možnosti? Díváme se na to komplexně, například v rámci služby Legal Management Consulting, která tkví v poradenství, jak maximálně efektivně obsluhovat právní a regulatorní agendu klientů.

O regulacích se říká, že budou motorem právního poradenství. Najdeme i tady inovace?

Jan Spáčil: Technologie může prověřovat oblast compliance a dopad regulace. Na to máme nástroje. Nabízí se dva pohledy – při tom prvním monitorujeme příslušná regulatorní opatření, aby nic neuniklo, při druhém technologie implementuje ošetření regulace do vašich IT systémů. Tedy opět blízké spojení práva a IT.

Na jaké inovativní oblasti jste zaměřili svou pozornost v poslední době?

Jan Spáčil: Máme tým daňové litigace, který je asi největší v Česku. Významnou byznysově inovativní oblastí je také enviro. Naši právníci se tu zabývají například cirkulární ekonomikou – zde vidíme velkou perspektivu. Ostatně obecně rosteme v regulatorice, například bankovnictví či platebních systémech.

Jan Kotous: Kromě právních oborů, jako jsou fúze a akvizice, financování, nemovitosti či sporová agenda, kde máme početné týmy právníků, se profilujeme i v oborech poměrně specifických. Na rozšiřování portfolia služeb se však díváme racionálně; zajímá nás spíše hloubka pohledu, ne jeho šíře.

Martin Bohuslav: Pokud mám mluvit konkrétně, velká část trhu stále podceňuje význam technologií a pořizuje je velmi lehkovážně. Množství klientů se dostává do slepé uličky, když chce například vyměnit nějakou část svého IT řešení a zjistí, že současný dodavatel není povinen poskytnout součinnost. Z toho téměř neexistuje cesta ven! Nebo v případě start-upů se v okamžiku prvního úspěchu zjistí, že mezi zakladateli není jasno, kdo má jaký podíl a komu co patří. Je důležité v tomto ohledu trh vzdělávat a nabízet kvalitní služby.

Jan Spáčil: Startupy často nemají také ošetřeno duševní vlastnictví, které kolikrát představuje jejich nejvyšší hodnotu.

Jak vůbec hledáte inovace přímo pro vaši praxi?

Martin Bohuslav: Snažíme se vždy inspirovat na rozvinutých trzích a „nevymýšlet znovu kolo“. Hledáme platformy pro inspiraci. Zapojujeme další podobně naladěné lidi a subjekty. Loni jsme u nás pořádali první LegalTech Hackathon v Česku.

Jan Spáčil: Investujeme do této oblasti stále více času. Možnost inspirovat se a podílet se na inovaci v Deloitte je obrovskou výhodou.

Budoucí právníci, pozor! Rozvíjejte svůj přehled i mimo právní obor

Co si myslíte, že čeká současné studenty práv? Jak se mají připravit na budoucnost?

Jan Kotous: To bych také rád věděl! Když vidím, kam se posouvá dnešní svět a jakou rychlostí, lze se jen těžko na budoucnost dobře připravit – kdo z nás před deseti lety věděl, že nás čeká bitcoin, autonomní vozidla či placení telefonem? Mohu však doporučit vrátit se k základům: znát dobře svůj obor, při práci myslet a poskytovat právní služby tak, jako by klient byl váš rodič, kterému chcete udělat radost dobře napsaným slohovým cvičením.

Martin Bohuslav: Jedno vím jistě – většina energie vynaložené dnes na právnických fakultách je zbrojení na minulou válku. Poměr se ale naštěstí postupně mění. I my se snažíme studentům na fakultách předat ten nejlepší způsob, jak právo moderně zpřístupňovat jeho adresátům. Máme nyní rozběhnuté programy na všech českých fakultách. Konkrétně bych čtenářům tedy radil: orientujte se nejen na právním trhu, inspirujte se v zahraničí, nepřemýšlejte o právu jen jako o profesi, vyhledávejte příležitosti, nebojte se inovovat, nezanevřete na tradiční hodnoty, dodržujte etiku, jste právníci – chovejte se a vypadejte podle toho.

Jan Spáčil: Dodal bych ještě: mějte oči otevřené, nechte se inspirovat, buďte flexibilní a rozvíjejte své social skills. V dnešní době, kdy technologie a někdy i znalost problematiky bude čím dál více komoditou, se bude stále více cenit schopnost práce s lidmi a schopnost empatie. Pohlížejte na právo nejen odborně, ale soustřeďte se také na týmovou práci, manažerské dovednosti a rozvíjení přehledu mimo právní obor.

Přestože se může zdát, že většina energie vynaložená dnes na právnických fakultách je zbrojení na minulou válku, poměr se naštěstí postupně mění. I Deloitte se snaží studentům na fakultách předat ten nejlepší způsob, jak právo moderně zpřístupňovat jeho adresátům. Proto v současnosti pořádáme vzdělávací programy na všech českých fakultách.

Inovace

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right