Daně 

Veřejná konzultace k virtuálním měnám

Rádi bychom upozornili na iniciativu Ministerstva financí, které otevřelo téma kryptoměn resp. virtuálních aktiv a technologie blockchain.

Od MF jsme obdrželi přibližně 30stránkový materiál, ve kterém MF shrnuje své poznatky a náhled na blockchain a související témata. Cílem materiálu je získat názor odborné veřejnosti na možnosti právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k evidenci zaknihovaných cenných papírů. Samotný materiál obsahuje technickou část, přehled souvisejících právních předpisů v ČR a v zahraničí a nástin dalšího postupu MF. V každé části je shrnut postoj resp. znalost MF a dotaz, zda k tomu odborná veřejnost má nějaké připomínky.

Pokud vás téma zajímá, případně byste se chtěli k materiálu vyjádřit, najdete ho zde.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo financí Přímé daně Kryptoměna Blockchain dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Blíží se legislativní proces zavedení daně z digitálních služeb do finále?

Uplynuly již téměř tři měsíce od posledního posunu v legislativním procesu implementace daně z digitálních služeb. Za poslední počin lze považovat usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2020. V něm rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení schválila, a to bez připomínek v rozsahu pozměňovacího návrhu, kterým se sazba daně z digitálních služeb snižuje ze 7 % na 5 %. 

21. 9. 2020