Daně 

Veřejná konzultace k virtuálním měnám

Rádi bychom upozornili na iniciativu Ministerstva financí, které otevřelo téma kryptoměn resp. virtuálních aktiv a technologie blockchain.

Od MF jsme obdrželi přibližně 30stránkový materiál, ve kterém MF shrnuje své poznatky a náhled na blockchain a související témata. Cílem materiálu je získat názor odborné veřejnosti na možnosti právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k evidenci zaknihovaných cenných papírů. Samotný materiál obsahuje technickou část, přehled souvisejících právních předpisů v ČR a v zahraničí a nástin dalšího postupu MF. V každé části je shrnut postoj resp. znalost MF a dotaz, zda k tomu odborná veřejnost má nějaké připomínky.

Pokud vás téma zajímá, případně byste se chtěli k materiálu vyjádřit, najdete ho zde.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo financí Přímé daně Kryptoměna Blockchain dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right