Daně 

Veřejná konzultace k virtuálním měnám

Rádi bychom upozornili na iniciativu Ministerstva financí, které otevřelo téma kryptoměn resp. virtuálních aktiv a technologie blockchain.

Od MF jsme obdrželi přibližně 30stránkový materiál, ve kterém MF shrnuje své poznatky a náhled na blockchain a související témata. Cílem materiálu je získat názor odborné veřejnosti na možnosti právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k evidenci zaknihovaných cenných papírů. Samotný materiál obsahuje technickou část, přehled souvisejících právních předpisů v ČR a v zahraničí a nástin dalšího postupu MF. V každé části je shrnut postoj resp. znalost MF a dotaz, zda k tomu odborná veřejnost má nějaké připomínky.

Pokud vás téma zajímá, případně byste se chtěli k materiálu vyjádřit, najdete ho zde.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Virtuální měna Kryptoměny Ministerstvo financí Přímé daně Kryptoměna Blockchain dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019