Daně 

Vláda představila konsolidační balíček s názvem „Česko ve formě“

Po dlouhých týdnech debat a vyjednávání představila vláda ČR na tiskové konferenci dne 11. května 2023 témata svého konsolidačního a úsporného balíčku do dalších let. Zmíněný balíček obsahuje soubor opatření, jejichž úkolem je stabilizovat státní rozpočet a působit v ekonomice protiinflačně. Součástí opatření je i dlouho diskutovaná důchodová reforma.

Bližší podrobnosti k navrhovaným změnám najdete na webových stránkách Ministerstva financí ČR.

Přehled změn konsolidačního a úsporného balíčku pro oblast daní

Daň z příjmů právnických osob

 • Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %.
 • Omezení daňově uplatnitelné hodnoty osobních automobilů na 2 mil. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Snížení hranice pro uplatnění 23% sazby daně z příjmů fyzických osob z 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.
 • Omezení osvobození příjmu z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 000 000 Kč na poplatníka.
 • Zrušení osvobození pro většinu nepeněžitých benefitů a omezení osvobození u stravenek.
 • Opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %.
 • Změny v podmínkách pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku nebo manžela, zrušení slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné) a zrušení slevy na studenta.
 • Snížení limitní částky pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 000 000 Kč na 50 000 Kč.

Pojistné pro osoby samostatně výdělečně činné

 • Zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných.
 • Nárůst vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění na nejméně 55 % základu daně namísto současných 50 %.
 • Omezení využívání dohod konaných mimo pracovní poměr, a to především v otázce jejich kumulace.
 • Zavedení společného vyměřovacího základu manželů.

Daň z přidané hodnoty

 • Sloučení dvou snížených sazeb DPH na jednu sazbu 12 %.
 • Nové snížené sazbě DPH ve výši 12 % budou podléhat především potraviny, léky, časopisy, stavby pro bydlení a zdravotnické prostředky.
 • Do základní sazby DPH ve výši 21 % se naopak přesune například točené pivo, kadeřnické služby, nápoje a palivové dříví.
 • Knihy DPH podléhat nebudou.

Spotřební daně

 • Tiché víno zůstává s nulovou spotřební daní.
 • Zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol.

Dále se chystá také zvýšení daně z nemovitých věcí či daně z hazardních her, zrušení možnosti poskytovat tiché víno jako daňově uznatelný dar do 500 Kč, úprava příspěvku na stavební spoření atd.

V následujících měsících budeme sledovat, jak se jednotlivá opatření promítnou do příslušných právních norem a s jakou účinností. Lze očekávat, že navrhované změny budou platit již pro rok 2024. O všech těchto novinkách vás budeme informovat nejen na našem blogu a ve zpravodaji dReport, ale také na pravidelných webcastech a seminářích, které k daňovým a právním novinkám pořádáme. Informace o našich službách (nejen) v oblasti daňového poradenství najdete na našich webových stránkách.

Spotřební daň Sociální pojištění Daň z příjmů DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right