Daně 

Volný obchod mezi EU a Japonskem

Dohoda o hospodářském partnerství (EPA) uzavřená mezi EU a Japonskem dne 17. července 2018 vstoupí v platnost s překvapivým předstihem již dne 1. února 2019.

Na základě dané dohody bude možné již od 1. 2. 2019 dovážet do EU bez cla převážnou většinu výrobků původních v Japonsku (až 96 % podpoložek celního tarifu). Obdobně bude možné dovážet do Japonska bez cla až 86 % druhů výrobků původních v EU. Během následujících 15 let se země zavázaly postupně odbourat clo i pro další druhy zboží. Předpokládá se, že ze strany EU dovozců daná dohoda přinese úsporu nákladů na clo především v oblasti dovozu chemických či elektro výrobků, ale také automobilů a jejich součástí.

Daná EPA je komplexní obchodní dohodou. Kromě oblasti volného obchod se zbožím se zaměřuje také na sjednocení standardů, jako je např. certifikace pro osobní automobily či zemědělské produkty, liberalizaci a zjednodušení vzájemného obchodu se službami, zvýšení investičních příležitostí mezi EU a Japonskem umožněním vzájemného přístupu k veřejným zakázkám, ochranu práv duševního vlastnictví či problematiku středních podniků.

Co se týká volného obchodu se zbožím, bude se stejně jako u jiných obdobných dohod zakládat na preferenčním původu zboží. Dohoda s Japonskem má v této oblasti mnohá specifika týkající se jak prokazování preferenčního původu, tak znění samotných pravidel původu. Vzhledem k těmto odlišnostem doporučujeme věnovat dané problematice dostatečnou pozornost, tak abyste související výhody správně a včas využili. Nesprávné uplatnění preferenčního původu může vyústit v komplikace nejen na straně EU vývozců, ale také  následně na straně vašich japonských zákazníků. Analogicky pokud váš japonský dodavatel bude daná pravidla chybně aplikovat, může se do složité situace dostat vaše společnost dovážející dané zboží do EU.

S ohledem na skutečnost, že se posouzení preferenčního původu zboží odvíjí především od správného sazebního zařazení zboží, doporučujeme zaměřit se v případě pochybností také na tuto problematiku.

Pokud máte v této oblasti jakékoliv nejasnosti, rádi vám budeme nápomocni.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

EPA Mezinárodní zdanění Nepřímé daně dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right